Довідкова система текстового процесора
Сторінка текстового документа
Схема розміщення об'єктів сторінки
Розмір сторінки
Поля сторінки
Орієнтація сторінки
Форматування сторінки
Розміри полів
Форматування тексту
Колонтитули
Колонтитули
Вікно параметри сторінки
Попередній перегляд текстового документа
Друкування документа
Довідка текстового процесора
Ключові слова
Довідка Microsoft Word
Робота в зошиті
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
5.78M
Category: informaticsinformatics

Довідкова система текстового процесора

1. Довідкова система текстового процесора

Урок 22
6
Довідкова
система
текстового
процесора
За новою програмою

2. Сторінка текстового документа

Розділ 4
§ 4.5
Сторінка текстового
документа
Під час створення документа
процесор
автоматично розбиває
сторінки.
6
текстовий
текст
на
Сторінка
як
об'єкт
текстового
документа має такі властивості: розміри
сторінки, розміри полів, орієнтація
сторінки, нумерація сторінок та інші.

3. Схема розміщення об'єктів сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Схема розміщення об'єктів
сторінки
6

4. Розмір сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Розмір сторінки
6
Розмір сторінки - це висота і ширина
сторінки
текстового
документа.
Наприклад, стандартний аркуш паперу,
на якому друкують більшість документів,
має такі розміри: ширина 21 см та висота
29,7 см (аркуш формату А4).

5. Поля сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Поля сторінки
6
Поля сторінки — це частини сторінки вздовж
країв аркуша, які залишають для різних
позначок і кращого сприйняття тексту. На
сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля.
Розмір полів за замовчуванням задається в
сантиметрах.

6. Орієнтація сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Орієнтація сторінки
6
Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення
сторінки на площині. Розрізняють книжкову
(вертикальну) і альбомну (горизонтальну)
орієнтації

7. Форматування сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Форматування сторінки
6
Для
встановлення
необхідних
значень
властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці
вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці
розміщено кілька груп елементів керування, які
призначені для форматування сторінки. Значення
більшості
зазначених
вище
властивостей
установлюються в групі Параметри сторінки

8. Розміри полів

Розділ 4
§ 4.5
Розміри полів
6
Розміри полів сторінки можна також установити
на вертикальній і горизонтальній лінійках. На
лінійках
полям
відповідають
ділянки
сіроблакитного кольору. Щоб змінити їх розміри,
необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки
в потрібне місце.

9. Форматування тексту

Розділ 4
§ 4.5
Форматування тексту
6
Якщо текст складається з кількох сторінок, то
їх для зручності нумерують. Для цього в
Microsoft Word використовують інструмент
Номер сторінки, який міститься на вкладці
Вставлення у групі Колонтитули

10. Колонтитули

Розділ 4
§ 4.5
Колонтитули
6
Колонтитули — це області, розташовані на полях
кожної сторінки документа. Найчастіше колонтитули
використовують для вставки номерів сторінок у текст.
При цьому в користувач а немає потреби вводити окремо
номер кожної сторінки — нумерація відбувається
автоматично.
Шаблон
оформлення
Місце
розташування

11. Колонтитули

Розділ 4
§ 4.5
Колонтитули
6
Щоб
вставити
номер
сторінки
до
колонтитулу, потрібно вибрати зі списку його
місце розташування і шаблон оформлення.
Для підтвердження вибору слід натиснути
кнопку Закрити колонтитули, яка міститься у
правому верхньому куті стрічки.
Щоб видалити номер
сторінки,
на
вкладці
Вставлення
у
групі
Колонтитули
треба
обрати вказівку Видалити
номери сторінок.

12. Вікно параметри сторінки

Розділ 4
§ 4.5
Вікно параметри сторінки
6

13. Попередній перегляд текстового документа

Розділ 4
§ 4.5
Попередній перегляд
текстового документа
На вкладці Файл виберіть пункт Друк
Натиснути кнопку
Попередній перегляд
на Панелі швидкого
доступу
6

14. Друкування документа

Розділ 4
§ 4.5
Друкування документа
6
Документ друкується за допомогою вказівки
Друк з меню вкладки Файл у Microsoft Word.

15. Довідка текстового процесора

Розділ 4
§ 4.5
Довідка текстового
процесора
6
Довідкові матеріали при роботі з комп'ютерними
програмами можна викликати за допомогою клавіші F1; з
вікна програми натиснути кнопку
або обрати вказівки
меню Довідка
У вікні довідки текстового процесора Microsoft Word
можна шукати потрібні відомості за допомогою:
Розділів
у яких міститься зміст
довідкового
матеріалу.
Ключових
слів
відображається список усіх
розділів, де зустрічається
шукане слово або
словосполучення

16. Ключові слова

Розділ 4
§ 4.5
Ключові слова
6
Ключові слова — слово або кілька
слів, за якими здійснюється пошук
потрібних відомостей.

17. Довідка Microsoft Word

Розділ 4
§ 4.5
Довідка Microsoft Word
Поле
пошуку
Меню
довідки
6
Зміст
довідки

18. Робота в зошиті

Розділ 4
§ 4.5
Робота в зошиті
www.teach-inf.at.ua
6
Урок 22
Сторінка 75

19. Домашнє завдання

Розділ 4
§ 4.5
Домашнє завдання
Проаналізувати
§ 4,5, ст. 140-147
6
Виконати
Урок 22,

20. Фізкультхвилинка

Розділ 4
§ 4.5
Фізкультхвилинка
www.teach-inf.at.ua
6

21. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 4.5
Працюємо за комп’ютером
Виконати
ст. 145-146
6

22.

Урок 22
6
За новою програмою
English     Русский Rules