Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.
Кислоти - електроліти, які при дисоціації утворюють катіони гідрогену і аніони кислотного залишку
3.09M
Category: chemistrychemistry

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Урок хімії в 9 класі

1.

Як ви думаєте: які з цих речовин будуть
проводити електричний струм?
LOGO

2.

Чи всі речовини проводять струм?
LOGO

3.

Проблемне питання:
Для чого потрібні речовини,які
проводять електричний струм?
LOGO

4. Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

Урок хімії в 9 класі
КЗ Верхівцевського НВК
Учитель хімії Кукса Н. М.
LOGO

5.

Мета:
Дати відповідь на запитання: Чому одні
речовини проводять струм, а інші - ні?
Як їх класифікують? Що відбувається з
речовинами, коли їх розчиняють?
Де застосовуються електроліти.
LOGO

6.

Цілі:
Електролітична дисоціація.
Електроліти та неелектроліти.
ТЕД(теорія електролітичної дисоціації)
Електролітична дисоціація кислот,
основ, солей у водних розчинах.
Ступінь дисоціації.
Сильні й слабкі електроліти.
LOGO

7.

Майкл Фарадей
запропонував поділити
речовини на дві групи за
здатністю проводити
струм.
LOGO

8.

Речовини
Електроліти
Речовини, водні розчини
Натисніть яких
або розплави
проводять електричний
струм
Неелектроліти
Речовини, водні розчини
Натиснітьяких не
або розплави
проводять електричний
струм
Клас сполук:
•солі
•кислоти Клас сполук
•основи
Клас сполук:
•Більшість органічних речовин
(цукор, спирт,
Класгліцерин,
сполук глюкоза)
•О2, Н2, N2 та інші
Тип зв’язку: йонний або
Тип сильно
зв’язку
ковалентний
полярний
Тип зв’язку: ковалентний
Тип зв’язку
мало полярний
або
ковалентний неполярний

9.

Чому електроліти проводять струм?
При розчиненні речовини чи при сплавленні
з’являються зарядженні частинки, які можуть вільно
рухатися. Ці частинки називаються йонами.
Електролітична дисоціація – процес
розщеплення електролітів на йони під час
розчинення або розплавлення. (с. 65 підручника)
LOGO

10.

Теорію електролітичної
дисоціації сформулював швед
Сванте Арреніус (1887 р.), за
що у 1901 р. отримав
Нобелівську премію з хімії.
LOGO

11.

Механізм дисоціації сполук з йонним зв’язком
LOGO

12.

Механізм дисоціації сполук з йонним зв’язком
Прослідовність процесів:
•Орієнтація диполей води біля йонів кристалу.
•Гідратація - взаємодія молекул води з йонами
•Дисоціація (розпад) кристала на гідратовані йони.
Рівняння: NaCl ↔ Na+ + ClLOGO

13.

Механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв’язком
LOGO

14.

Механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв’язком
Прослідовність процесів:
•Орієнтація диполей води навколо полюсів молекули НСl
•Гідратація - взаємодія молекул води з НСl
•Йонізація молекули електроліта (перетворення
ковалентного зв’язку на йонний)
•Дисоціація (розпад) молекули електроліту на гідратовані
йони.
Рівняння: НCl ↔ Н+ + ClLOGO

15.

Сучасний зміст ТЕД можна
звести до чотирьох основних положень.?
I- положення:
Всі речовини по їх здатності
проводити електричний струм в
розчинах діляться на електроліти та
неелектроліти
LOGO

16.

ІІ положення :В розчинах електроліти
дисоціюють (Розпадаються) на позитивні і
негативні іони.
ІІІ положення: Причиною дисоціації
електроліту є його взаємодія з молекулами
води (гідратація).
Процес розпаду електроліту на іони
називається електролітичною
дисоціацією (ЕД).
LOGO

17.

Ступінь електролітичної дисоціації відношення числа частинок, що розпалися на іони,
до загального числа розчинених частинок
Солі, луги, кислоты
> 30 %
H2SO4, HNO3, HCl,
сильні
HBr, HI

α
100%

2 − 30 %
средньої
сили
<2%
слабкі
H3PO4, HF
H2O, NH4OH, Me(OH)n ,
H2CO3, H2SiO3, H2S,
CH3COOH
Ступінь електролітичної природи електроліту і розчинника
Дисоціації залежить від: температури
концентрації
LOGO

18. Кислоти - електроліти, які при дисоціації утворюють катіони гідрогену і аніони кислотного залишку

+
HCl
H + Cl
HNO3
H+ + NO3−
H2SO4
2H+ + SO42−
Слабкі багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто
H2SO3
H+ + HSO3−
HSO3−
H+ + SO32−
Загальні характерні властивості кислот обумовлені
присутністю катіонів гідрогену
LOGO

19.

Основи - електроліти, які при дисоціації
утворюють катіони металу і аніони
гидроксогрупп ОН+
NaOH = Na + OH
+
КОН = К + ОН
2+
Са(ОН)2 = Са + 2ОН
Слабкі багатокислотні основи
дисоціюють ступінчато.
1 ступень
2 ступень
Fe(OH)2
+
FeOH
+
-
FeOH + OH
Fe
2+
-
+ OH
Загальні властивості основ обумовлені
присутністю гідроксид-йонів ОНLOGO

20.

Середні солі - сильні електроліти, які при
дисоціації утворюють катіони металу (або
амонію NH4 +) і аніони кислотних залишків
NH4Cl
NH4+ + Cl−
К3РО4
3К+ + РО43-
LOGO

21.

Запишите понятия, соответствующие этим определениям
Речовини , розчини яких проводять електричний струм.
Процес розпаду електроліту на іони .
Позитивно заряджені іони .
Негативно заряджені іони
Електроліти , які при дисоціації утворюють катіони гідрогену і
аніони кислотного залишку .
6. Електроліти , які при дисоціації утворюють катіони металу і
аніони гидроксогрупп ОН-.
7. Електроліти , які при дисоціації утворюють катіони металу і
аніони кислотних залишків .
8. Кількісна характеристика електролітичноїдисоціації
9. Молекули, що мають два електричних заряду , рівних за
величиною , але протилежних за знаком , і розташованих на
деякій відстані один від одного
10. Автор теорії електролітичної дисоціації.
1.
2.
3.
4.
5.
LOGO

22.

На які групи можна поділити речовини за їх
здатністю проводити електричний струм?
Який вчений запропонував поділ речовин на ці
дві групи?
LOGO

23.

Заповніть таблицю
Електроліти
Неелектроліти
Визначення
понять
Речовини, що
належать до даної
групи
Тип зв’язку
LOGO

24.

Підкресліть речовини – електроліти
хлоридна кислота, кисень, натрій хлорид,
натрій гідроксид, спирт, ацетон, кальцій гідроксид,
глюкоза, вуглекислий газ, сульфатна кислота.
LOGO

25.

Які із зображених речовин будуть проводити електричний струм?
Інертні гази
Розчини
та кисень
солей
Розчин натрій гідроксиду
LOGO

26.

Домашнє завдання:
§ § 7-9 завд .№ 71,72
LOGO
English     Русский Rules