Дорадництво та його освітні програми - складова сучасного розвитку економіки України
АКТУАЛЬНІСТЬ
Частка ВАРТОСТІ консалтингових послуг у ВВП країн Європи, 2014 р.**
ДОРАДНИЦТВО (КОНСАЛТИНГ)
ОСНОВИ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
По закінченню курсу
Де можна застосувати свої знання в практичній діяльності:
Магістерська програма «ДОРАДНИЦТВО»
ЛАСКАВО запрошуємо на навчання!
3.28M
Category: educationeducation

Основи аграрного консалтингу

1.

НУБіП України
КАФЕДРА АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ ТА СЕРВІСУ
“ОСНОВИ АГРАРНОГО
КОНСАЛТИНГУ”
Вже сьогодні робити те, про що
інші будуть думати тільки завтра

2. Дорадництво та його освітні програми - складова сучасного розвитку економіки України

Основні визначення дорадництва
Дорадництво - сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих
селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні
рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства. (Закон
України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (Прийнятий 17 червня 2004 року).
Екстеншн – Поширення знань і інформації від того, де вини є до того, кому вони потрібні. (Англія
1867-68 рр., Кембридж).
Сільськогосподарська служба Екстеншн – призначена допомагати людям і суспільству в
вирішенні професійних проблем і поліпшенні їх життєвого рівня , у підвищенні продуктивності
праці, створенні нових видів продуктів, у захисті тварин і рослин від хвороб і шкідників, сприяти
здоров’ю людства та його кращому харчуванню, зміцненню дітей, молоді, сімей, відродженню
села, співробітництву з іншими країнами в отриманні найкращої ефективності від обмежених
ресурсів. (Закон Сміта 1914, США).
Консалтинг - процес інтелектуальної професійної діяльності людини, що формує рекомендації,
результатом якого є надання людині, що приймає рішення, науково-обгрунтованих
рекомендацій, що сприяють прийняттю найкращого рішення щодо управління та функціонування
об’єктом (суб’єктом) та /або процесом управління. (Сучасний вимір для різних галузей)
2

3. АКТУАЛЬНІСТЬ

• Актуальність дорадництва зумовлена стрімким розвитком
інформаційних технологій, що сприяє безперервному поширенню
знань і інформації в ринкових умовах господарювання і потребує
науково-обґрунтованих рекомендацій щодо їх застосування.
• За даними Європейської асоціації консультантів з економіки і
управління (FEACO)
рівень розвитку консалтингу в країні визначається показником:
– частка вартості консалтингових послуг у ВВП (внутрішній валовий
продукт) країни, %.
3

4. Частка ВАРТОСТІ консалтингових послуг у ВВП країн Європи, 2014 р.**

1,10%
Частка консалтингових послуг у ВВП країни, %
0,28%
0,29%
0,31%
HU
NI
HR
CH RO
IE
CY
CZ
AT
0,63%
NL
DK
ES
SE
0,77%
PT
0,95%
0,27%
IT
0,73%
0,26%
0,22%
0,01%
0,22%
0,09%
GR
0,20%
0,09%
UKR* PL
0,20%
0,55%
0,25%
BG
0,40%
0,34%
0,25%
0,46%
0,60%
0,53%
0,80%
0,72%
1,00%
0,93%
1,20%
1,13%
Частка ВАРТОСТІ консалтингових послуг у ВВП
країн Європи, 2014 р.**
0,00%
BE
FR
FI
SI
UK
** За даними Європейської асоціації консультантів з економіки і управління.
4
* За власними оцінками
(с) П. Т. Кальна-Дубінюк
DE

5. ДОРАДНИЦТВО (КОНСАЛТИНГ)

Займається інформаційно-консультаційною
діяльністю для поширення знань та інформації з
впровадження нових технологій в усі сфери
діяльності

6. ОСНОВИ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ

Основоположна дисципліна, що надасть
інструмент для знаходження та впровадження
інновацій в сільськогосподарське виробництво

7. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, РОЗВИТОК ТА
МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Змістовий модуль 2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В КОНСАЛТИНГУ

8. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Модуль 1.
Інтернет ресурси в агоконсалтинговій
діяльності .
Методи експрес-аналізу в консалтингу
Модуль 2.
Організація та проведення тренінгів
Експертні оцінки в консалтингу

9. По закінченню курсу

Залік
Система оцінки знань – рейтингова
В процесі вивчення дисципліни будуть:
залучатись викладачі з провідних зарубіжних
університетів;
застосовуватись сучасні методи групового
навчання.

10. Де можна застосувати свої знання в практичній діяльності:

Працювати консультантами як в українських так і зарубіжних
консалтингових компаніях за вибраним фахом;
Працювати в дорадчих службах;
Консалтингових центрах державних та приватних структур.
Мати право вступу:
до нової магістерської програми “ДОРАДНИЦТВО” де навчитесь
створювати свої консалтингові фірми;
аспірантуру.

11. Магістерська програма «ДОРАДНИЦТВО»

Вступні іспити:
з основ економіки та іноземна мова
Термін навчання: 1,5 роки (денна-заочна форма).
Кількість студентів – 25.
Практика відбуватиметься на базі розвинутих дорадчих організацій
України та зарубіжжя – Польщі, Угорщини, Нідерландів, Португалії,
Америки тощо.

12. ЛАСКАВО запрошуємо на навчання!

Зав.кафедри
Кальна-Дубінюк Тетяна
Прокопівна
Адреса:
10 уч. корпус, 414 кім.
Тел.527-80-61
English     Русский Rules