Презентація на тему:
Дякую за увагу
266.07K
Category: educationeducation

Мирогощанський аграрний коледж

1. Презентація на тему:

Проходження практики в Мирогощанському аграрному
коледжі
Мирончук Сергій Олександрович АГ-61

2.

Мирогощанський аграрний коледж розташований на
території Мирогощанської сільської ради (село Мирогоща).
Розміщений за 6 км від районного центру м. Дубно, 50 км від
обласного центру м. Рівне Мирогощанський аграрний коледж
працює у приміщеннях, побудованих у 1974-1984 роках.
Проектна потужність коледжу – 1200 студентів.
Заклад керується чинним законодавством України, указами і
розпорядженням Президента України, Положенням про вищий
навчальний заклад Положенням про організацію навчального
процесу і працює на основі діючого Статуту, затвердженого
наказом Міністерством аграрної політики України 15.09.2008
року №585.

3.

Статистичні відомості про студентів.
Викладач – методист 21 особа,
На даний час у коледжі навчається 914
студентів. З них:
Старший викладач
“Спеціаліст вищої категорії” - 35 осіб,
“Спеціаліст І категорії” - 12 осіб,
“Спеціаліст ІІ категорії” – 22 особи,
“Спеціаліст ” – 10 осіб.
За стажем роботи:
до 3-х років - 7 осіб;
відділення «Агрономія»
відділення «Технологія»
відділення «Механізація»
відділення «Електрифікація»
Кадрове забезпечення.
мають науковий ступінь
- кандидат наук -2 (Цикалюк Ю.О.,
Фурманець О.А.)
від 3-х до 10-ти років – 29 осіб;
від 10-ти до 20-ти років – 21 особа;
- відмінник освіти України 1 ( Глущук М.П.)
від 20-ти до 30-ти років – 19 осіб;
- відмінник аграрної освіти 10 осіб (Яцюк
Н.М.,Філон Л.О., Третяк Т.Ф., Поведінка В.В.,
Дзядик В.З., Цикалюк Г.І., Медиковський М.А.,
Сімак М.М., Дзядик В.Л., Мірошник З.Д..)
більше 30-ти років - 25 осіб.
- знак Пошани Міністерства аграрної
політики України - 4 особи
Крім того в коледжі працює 121 особа
обслуговуючого персоналу.
(Третяк Т.Ф., Моруга Л.М., Глущук М.П.,
Давидов С.Г.)
Лаборанти - 17 осіб.
інші нагороди 9
242 студентів
1 особа,
161 студент
265 студенти
246 студентів
З них мають кваліфікаційну категорію:
Майстри виробничого навчання - 12 осіб.
Вихователі - 2 ос.

4.

5.

Мета, завдання коледжу
Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової,
естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.
Головною метою діяльності є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної
життєдіяльності в суспільстві, підвищення якості та ефективності освіти, формування в студентів
культури, підвищення ефективності управління навчальним процесом.
Головними
завданнями
Мирогощанського
аграрного
коледжу
є:
- забезпечення реалізації права громадян на здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста;
- формування особистості студента з високим рівнем загальної культури, духовності, моралі;
- створення умов для оволодіння системою знань по фаху, про суспільство, культуру за допомогою
педагогічних технологій;
- оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій навчання, змістове
наповнення
навчальних
дисциплін
у
різних
освітніх
галузях;
- професійна підготовка студентів, надання можливості подальшого навчання та успішної професійної
діяльності;
- формування в студентів навичок здорового способу життя;
- виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної людини, яка поважає
народні традиції і звичаї, національні цінностей українського народу, а також інших народів і націй,
здатної зважено приймати рішення, нести відповідальність за прийняте рішення, яка уміє творчо діяти
і спілкуватися, яка прагне до постійного розширення і поглиблення своїх знань, до морального
вдосконалення.

6.

Концепція розвитку закладу
Головні завдання:
• озброїти студентів міцними знаннями, вміннями;
• розвивати творчі здібності;
здійснювати
пошук
обдарованих
та
здібних
дітей,
організовувати
роботу
з
ними;
• працювати над оновленням форм, методів, прийомів виховної роботи з
студентами;
• гуманізація відносин між студентами, викладачами, батьками;
• формування свідомої дисципліни та культури поведінки;
• формування потреб і вміння самовдосконалюватись;
• самоконтроль і самооцінка власної діяльності, інтелектуальна працездатність з виявами творчості і розумових
здібностей.
Проектування рівня та характеру виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання.
Коледж і надалі забезпечуватиме виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання, але
на якісно вищому рівні, завдяки використанню іноваційних форм навчання, поряд із традиційними.
Проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників, впровадження
інноваційних технологій.
Планується підвищувати освітній і кваліфікаційний рівень педагогів завдяки дистанційній формі освіти
(через запровадження іноваційних технологій у галузі спілкування).
Проектування створення умов навчання і виховання студентів.
Планується покращувати умови навчання і виховання студентів через постійне функціонування
кабінетів, покращення матеріальної бази комп’ютерного кабінету. Також планується розширювати мережу
гуртків і клубів за інтересом.

7.

Складна, захоплююча, романтична і разом з
тим відповідальна професія агронома. У
нього широке коло обов’язків і висока
відповідальність за те, чим віддячить нам
земля – годувальниця, відповідальність за
хліб наш насущний. Агроном, зелений цех
якого розкинувся просто неба – це технолог
у широкому розумінні, тобто це і практик, і
дослідник, це універсальний працівник.
Саме таких спеціалістів ось уже більше 70
років готують на відділення “Агрономія”
Мирогощанського аграрного коледжу. За
свою
більш
як
півстолітню
історію навчальний заклад випустив 20056
спеціалістів, із них 6238 агрономів.

8.

Шварц Марія Михайлівна – завідуюча відділенням “Агрономія”.
Член комісії агрономічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії,
методист навчально практичного центру, завідувач
лабораторією “Захист рослин”. Викладач дисциплін “Захист
рослин”.

9.

Терновик Віктор Ярославович
(директор)

10. Дякую за увагу

English     Русский Rules