972.50K
Category: lawlaw

Қазақстан Республикасының прокуратура органдары қызметінің негізгі бағыттары

1.

Қазақстан
Республикасының
прокуратура органдары
қызметінің негізгі
бағыттары

2.

Орындалған:
Зырянова А.,
Тогузова А., Калашникова Д.
Тексерді:Ахметалиева Г.

3.

Прокуратура — мемлекет атынан заңнама
мен құқықтарды сонымен қатар адамның
және азаматтың еркіндіктерін қадағалап
бақылайтын құқық қорғау органы. Және
де басқада функцияларды шектеулі,
ұлттық заңнамамен орындалуын
қадағалайды.

4.

5.

Бас прокуратура:
1) Республика прокуратура органдарының iсқимылдарын олардың қызметiнiң негiзгi
бағыттары бойынша үйлестiрiлуi мен
орайластырылуын қамтамасыз етедi;
2) Республикада заңдардың қолданылуын,
заңдылықтың жай-күйiн қадағалау
практикасына, оның ішінде құқық қорғау,
арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған
ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді
пайдалана отырып талдау жасайды;
3) прокурорлық қадағалауды жетiлдiру жөнiнде
ұсыныстар әзiрлейдi;
4) Республика прокуратура органдарының
заңдардың орындалуын қадағалау жөнiндегi
жұмысын бақылайды;

6.

Республиканың Бас прокуроры және оның
орынбасарлары
1. Республиканың Бас Прокурорын:
1) Парламент Сенатының келiсiмiмен Республика
Президентi бес жыл мерзiмге қызметке
тағайындайды;
2) қызметтен Республика Президентi босатады;
3) ол Республика Президентiне есеп бередi;
4) қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр немесе аса
ауыр қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа,
Сенаттың келiсiмiнсiз өз өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде
ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа, күштеп
әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын әкiмшiлiк
жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа
тартуға болмайды.

7.

•Республика Бас Прокурорының бiрiншi
орынбасары мен орынбасарларын Бас Прокурордың
ұсынуы бойынша Республика Президентi қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады.
• Республика Бас Прокурорының орынбасарлары
сонымен бiрге Бас прокуратураның тиiстi
департаменттерiнiң бастықтары болып
тағайындалуы мүмкiн.
English     Русский Rules