Художня культура козацької доби XVII-XVIIIст.
Особливості мистецтва бароко
Миколаївська церква у Ніжині
Покровський собор у Харкові
Андріївська церква у Києві
Маріїнський палац
Собо́р Святого Юра  у Львові
Почаївська лавра
Троїцький собор у Новомосковську.
Ікона «Покрова» з Богданом Хмельницьким
Ікона Покрова Богородиці з аналою церкви Підпільненської Січі. Кінець17-початок 18 ст.
Козак Мамай 
Козак-бандурист. Полотно. Олія. Кінець 18 ст. 
Козак-бандурист. Початок ХVIII ст.
Основою культури краю запорізьких часів була народна творчість. Вона розвивалася в найрізноманітніших напрямках. Найбільшу славу краю пр
В часи Нової Січі на Запоріжжі широкого поширення дістав жанр парадного портрета. Замовлення запорізької старшини на твори цього жанру сп
Портрет козака
Потрет Якова Шияна
Леонтій Тарасевич. Нестр-літописець. Ілюстрація до книги «Патрик Печерський». 1702.
Євангеліє Учительноє. Панегірик,или Отечник Крилос,1606.
Перша в історії східнослов’ янського друкарства сюжетна ілюстрація (Києво-Печерський Патерик).Київ,1661
Ян Орновський. Багатий Сад.Київ,1705. Палац вічної Слави у Багатому Саді .Мідьорит Івана Щирського
"Апостол " 1574 р.
Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького – один з найстаріших музеїв України. Музей засновано 1849 року громадськістю міста
Пам"ятник Д. І. Яворницькому, відкритий 1995 року біля музею. 
3.59M
Category: culturologyculturology

Художня культура козацької доби XVII-XVIII століття

1. Художня культура козацької доби XVII-XVIIIст.

2. Особливості мистецтва бароко

Мистецтво
бароко
прославляє і
пропагує
могутність
знаті і
церкви
тяжіє до
величавості,
патетичності
і драматизму
передає
складні
почуття
відображає
уявлення
про вічний
рух Всесвіту

3. Миколаївська церква у Ніжині

Однією з перших
споруд у стилі
козацького
бароко була
Миколаївська
церква на
головному
міському майдані
у Ніжині (16681669),центрі
одного з
найбільших
козацьких полків.

4. Покровський собор у Харкові

Покровський собор у Харкові . Цей
собор, створений у 1689 р., один з
найдавніших архітектурних пам'яток
Слобожанщини. Собор практично
дослівно повторює слобожанську
дерев'яну церкву бойківського типу.
Він має тризрубну основу і трибанну
побудову.

5. Андріївська церква у Києві

В Україні з’являється низка
споруд,які,зберігаючи основні
ознаки стилю бароко,вже
помітно наближаються до більш
світського й безтурботного стилю
рококо. За проектом В.Растреллі
у 1747-1753рр.вже цілком у стилі
рококо збудовано Андріївську
церкву і Маріїнський палац.
Перевага стилістики рококо
відчувається і в архітектурному
ансамблі Свято-Юрського собору
у Львові(1744-1767),а також у
головній Успенській церкві
Почаївської лаври на Поділлі. У
цілому ж стиль рококо ніби
накладається на барокову
основу,немовби доповнюючи
старий стиль новими нюансами.

6. Маріїнський палац

7. Собо́р Святого Юра  у Львові

Собо́р Святого Юра у Львові

8. Почаївська лавра

9. Троїцький собор у Новомосковську.

Лебединою піснею Запоріжжя по
праву можна вважати Троїцький
собор у Новомосковську. Його
будівництво почалося за два роки
до скасування Січі — в 1773 р.,
коли стара дерев’яна церква
зогнила. Козацька громада зібрала
гроші для цього, причому великі
пожертвування зробили майбутні
засновники Чорноморського
Кубанського війська—знамениті
Антін Головатий та Захар Чепіга.
Будівничим став майстер з Водолаг
на Харківщині Яким Погрібняк, який
у 1773-1778 рр. спорудив
дев’ятибанне чудо, прекрасну
пам’ятку козацького бароко.

10.

Монументальни
й
живопис
Графіка
Жанри ,в яких
працювали
художники
Гравюра
Іконопис

11. Ікона «Покрова» з Богданом Хмельницьким

У XVI-XVII ст. в
Україні складається
декілька шкіл
церковного
монументального
живопису та
іконопису. Провідна
школа художників
сформувалася у
XVII ст. в київських
монастирях.

12. Ікона Покрова Богородиці з аналою церкви Підпільненської Січі. Кінець17-початок 18 ст.

Образи гетьманів, полковників та
інших представників старшини на
численних іконах «Покрови»,
поширених в Україні з кінця XVII і
протягом XVIII століття, наділені
життєвою характеристикою і
становлять своєрідну галерею
національних типів.

13. Козак Мамай 

Козак Мамай

14. Козак-бандурист. Полотно. Олія. Кінець 18 ст. 

Козак-бандурист. Полотно. Олія. Кінець 18 ст.

15.

Найбільше поширення мали народні картини «Козак
Мамай».
Про рівень народного малярства свідчить той
факт, що вихідцем із запорізьких земель був один з
найкращих російських художників свого часу –
Левицький.
Козак-бандурист. Перша половинаXVIIIст.
Козак-бандурист. Перша половина ХVIII ст.

16. Козак-бандурист. Початок ХVIII ст.

Козак-бандурист. Початок ХVIII ст
.

17. Основою культури краю запорізьких часів була народна творчість. Вона розвивалася в найрізноманітніших напрямках. Найбільшу славу краю пр

Основою культури краю запорізьких часів була народна творчість.
Вона розвивалася в найрізноманітніших напрямках. Найбільшу славу
краю принесло мистецтво народних малярів. Козаки розважаються.
Народна картина

18. В часи Нової Січі на Запоріжжі широкого поширення дістав жанр парадного портрета. Замовлення запорізької старшини на твори цього жанру сп

В часи Нової Січі на Запоріжжі широкого поширення дістав
жанр парадного портрета. Замовлення запорізької старшини
на твори цього жанру сприяли розвитку в українському
живопису запорізької портретної тематики, яка і через багато
років після припинення існування Січі проявлялася в увазі
митці
до зображення запорожців.
Портрет знатного запорожця Г. Гамалія

19. Портрет козака

20. Потрет Якова Шияна

21. Леонтій Тарасевич. Нестр-літописець. Ілюстрація до книги «Патрик Печерський». 1702.

.
Леонтій Тарасевич Нестр-літописець. Ілюстрація до
книги «Патрик Печерський». 1702.
Розвиваючи традиції митців книжкової
мініатюри, майстри українських
стародруків вписали яскраву сторінку в
історію вітчизняної культури. Вони
створили книги, що є справжніми
художніми шедеврами – з їх неповторним
власним обличчям, особливою красою
кириличних шрифтів, композиції аркуша,
титульними гравюрами, фронтиспісами,
сюжетними ілюстраціями, заставками,
заголовними літерами. Глибиною змісту,
щирістю вислову, яскравістю і лаконізмом
художніх засобів ці оздоби в цілому
становлять оригінальне, самобутнє явище
в світовому мистецтві.

22. Євангеліє Учительноє. Панегірик,или Отечник Крилос,1606.

23. Перша в історії східнослов’ янського друкарства сюжетна ілюстрація (Києво-Печерський Патерик).Київ,1661

24. Ян Орновський. Багатий Сад.Київ,1705. Палац вічної Слави у Багатому Саді .Мідьорит Івана Щирського

25. "Апостол " 1574 р.

"Апостол " 1574 р.
Серед запорожців було чимало
письменних, які любили й шанували
книги. До цього часу в фондах
Дніпропетровського історичного
музею налічується чимало книг із
запорозьких бібліотек, із зібрання
Самарського Пустинно-Микільського
монастиря. Дуже цікавий запис на
друкованому “Апостолі” (Київ, 1674
р.) засвідчує, що цю книгу придбав
козак Мосій Кирилович за п’ять
золотих і подарував своєму брату,
котрий був писарем у Самарі. У
1750р. козак Лаврентій Плиха
пожертвував Троїцькому собору в
Самарі “Євангеліє”, оздоблене
сріблом та зеленим бархатом.
Серед запорозьких книг багато
унікальних видань XVI—XVIII ст., в
тому числі й видання Івана Федорова
(“Апостол”, “Біблія”).

26. Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького – один з найстаріших музеїв України. Музей засновано 1849 року громадськістю міста

з ініціативи та за безпосередньої
участі Катеринославського губернатора А. Я. Фабра та директора училищ губернії
Я. Д. Грахова. З 1902 по 1933 роки музей очолював видатний український історик, академік
Д. І. Яворницький (1855–1940), ім’я якого було присвоєно музею 1940 року.
Фрагмент експозиції "Культура і побут
запорізьких козаків".

27. Пам"ятник Д. І. Яворницькому, відкритий 1995 року біля музею. 

Пам"ятник Д. І. Яворницькому, відкритий 1995 року
біля музею.

28.

Культура України XVII-XVIII ст. є складовою
частиною історії українського народу, який у
важкій боротьбі за свою свободу і незалежність
зумів не тільки зберегти існуючі, а й створити нові
національні культурні надбання. Цьому сприяли
відхід від середньовічних канонів, поширення ідей
просвітництва і водночас збереження традицій
часів Київської Русі. Все це дало можливість
українському народу зробити неоціненний внесок
у процес подальшого розвитку національної
культури майбутніх поколінь, у скарбницю світової
культури.
English     Русский Rules