Дәріс 7 Циклдік синхронизация сигналын тарату кезіндегі орталық пост құрылғыларының жұмысы
Синхронизация түйінінің құрылымдық сұлбасы
Телесигнализация және циклдік синхронизация сигналдарының өзара орналасуы
Б1:32 бөлгіш сұлбасы
Б1:28 бөлгіш сұлбасы
ЦС блогы элементтерінің жұмыс реті
Жалпы топтық жіктегіш сұлбасы
ТС сигналдарын тарату циклінің ұзақтығын өзгерту
Электрондық кілттер сұлбасы
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
3.67M
Category: electronicselectronics

Циклдік синхронизация сигналын тарату кезіндегі орталық пост құрылғыларының жұмысы

1. Дәріс 7 Циклдік синхронизация сигналын тарату кезіндегі орталық пост құрылғыларының жұмысы

2. Синхронизация түйінінің құрылымдық сұлбасы

3. Телесигнализация және циклдік синхронизация сигналдарының өзара орналасуы

4. Б1:32 бөлгіш сұлбасы

5. Б1:28 бөлгіш сұлбасы

6. ЦС блогы элементтерінің жұмыс реті

Триггерлер нөмірі
Транзисторлар нөмірі
Такт
нөмірі
1
2
3
4
5
16
17
18
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
3
0
1
0
0
0
1
0
1
4
1
1
0
0
0
1
0
1
5
0
0
1
0
0
1
0
1
6
1
0
1
0
0
1
0
1
7
0
1
1
0
0
1
0
1
8
1
1
1
0
0
1
0
1
9
0
0
0
1
0
1
0
1
10
1
0
0
1
0
1
0
1
11
0
1
0
1
0
1
0
1
12
1
1
0
1
0
1
0
1
13
0
0
1
1
0
1
0
1
14
1
0
1
1
0
1
0
1
15
0
1
1
1
0
1
0
1
16
1
1
1
1
0
1
0
1
17
0
0
0
0
1
0
1
0
18
1
0
1
0
1
0
1
0
19
0
1
1
0
1
0
1
0
20
1
1
1
0
1
0
1
0
21
0
0
0
1
1
1
1
0
22
1
0
0
1
1
1
1
0
23
0
1
0
1
1
1
1
0
24
1
1
0
1
1
1
1
0
25
0
0
1
1
1
1
1
0
26
1
0
1
1
1
1
1
0
27
0
1
1
1
1
1
1
0
28
1
1
1
1
1
1
1
0

7. Жалпы топтық жіктегіш сұлбасы

8. ТС сигналдарын тарату циклінің ұзақтығын өзгерту

Цикл ұзақтығы (ЖТЖ жұмысы
тактісінде)
ЦС блогының 3 шығысын 2БТГР
блогының шығыстарымен келесі
қосу
ЦС блогының 2 шығысын 3БТГР
блогының шығыстарымен келесі
қосу
6
с7
с8
8
с8
а7
10
а7
а7
12
а8
а7
14
с7
а7
16
с8
а8
18
а7
а8
20
а8
а8
22
с7
а8
24
с8
с7

9. Электрондық кілттер сұлбасы

10. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. А.А. Кочетков., Е.П. Брижак., И.В. Балабанов и др.
Системы
телеуправления
на
железнодорожном
транспорте, М.:Маршрут, 2005.
2. Д.В. Гавзов., О.К. Дрейман., В.А. Кононов., А.Б.
Никитин. Системы диспетчерской централизации,
М.:Маршрут, 2002.
3. Переборов А.С. Телеуправление стрелками и
сигналами, М.: Транспорт, 1981.
4. Н.Ф. Пенкин. Диспетчерская централизация системы
«Нева», М.: Транспорт, 1973.
English     Русский Rules