Дәріс 14
Дәріс жоспары
Орталық пост аппаратураларының құрылымдық сұлбасы
Желілік пункт аппаратураларының құрылымы
Жүйенің техникалық сипаттамалары
ТУ блогының сыртқы көрінісі (а - ТУ 16, б - ТУ 16-М)
ТУ 16 блогы шығыстарының спецификациясы
ТУ 16 блогының құрылымдық сұлбасы
ТС блогының сыртқы көрінісі (а -ТС32, б -ТС32-М)
ТС32 блогы шығыстарының спецификациясы
ТС32 блогының құрылымдық сұлбасы
ТИ блогының сыртқы көрінісі
ТИ блогы шығыстарының спецификациясы
ТИ блогының құрылымдық сұлбасы
Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.26M
Category: electronicselectronics

“Неман” диспетчерлік орталықтандыру жүйесі

1. Дәріс 14

ДӘРІС 14
“Неман” диспетчерлік
орталықтандыру жүйесі

2. Дәріс жоспары

ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Орталық
пост аппаратураларының құрылымы
Желілік пункт аппаратураларының құрылымы
ТУ 16 блогы
ТС 32 блогы
ТИ блогы
Жүйенің техникалық сипаттамалары
Автоматтандырылған жұмыс орны және бекет
мнемосұлбасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

3. Орталық пост аппаратураларының құрылымдық сұлбасы

ОРТАЛЫҚ ПОСТ АППАРАТУРАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
СҰЛБАСЫ

4. Желілік пункт аппаратураларының құрылымы

ЖЕЛІЛІК ПУНКТ АППАРАТУРАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

5. Жүйенің техникалық сипаттамалары

ЖҮЙЕНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Диспетчерлік басқару теліміндегі желілік пункттердің саны
шексіз
Жүйе сыйымдылығы:
ТУ16 блогы
ТС32 блогы
Ц32 платасы
ДЭЕМ
желілік комплект
Байланыс жолы бойынша мәліметтерді тарату жылдамдығы
16 басқару объектісі
32 бақылау объектісі
32 дана ТУ16/ТС32 блогы
екі Ц32 платасы
ДЭЕМ саны шектелмеген
19200 Бод
Көршілес бекеттер арасындағы максимал арақашықтық:
Кабельді байланыс жолы үшін
Әуе байланыс жолы үшін
ТЖ арнасы үшін
Бір байланыс жолы бойынша ТБ
жылдамдығы
Бір байланыс жолы бойынша ТС
жылдамдығы
ТБ сигналдарын тарату әдісі
ТС сигналдарын тарату әдісі
сигналдарын
3060шексіз
тарату 500 ту/сек
сигналдарын
тарату 10000 тс/сек
Квитирлеумен (растаумен)
спорадикалық
циклді

6. ТУ блогының сыртқы көрінісі (а - ТУ 16, б - ТУ 16-М)

ТУ БЛОГЫНЫҢ
СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ (А
- ТУ 16, Б - ТУ 16-М)

7. ТУ 16 блогы шығыстарының спецификациясы

ТУ 16 БЛОГЫ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

8. ТУ 16 блогының құрылымдық сұлбасы

ТУ 16 БЛОГЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ

9. ТС блогының сыртқы көрінісі (а -ТС32, б -ТС32-М)

ТС БЛОГЫНЫҢ СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ (А -ТС32, Б -ТС32-М)

10. ТС32 блогы шығыстарының спецификациясы

ТС32 БЛОГЫ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

11. ТС32 блогының құрылымдық сұлбасы

ТС32 БЛОГЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ

12. ТИ блогының сыртқы көрінісі

ТИ БЛОГЫНЫҢ СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

13. ТИ блогы шығыстарының спецификациясы

ТИ БЛОГЫ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

14. ТИ блогының құрылымдық сұлбасы

ТИ БЛОГЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ

15. Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы

ЖҰМЫС ОРНЫ МОНИТОРЫНДАҒЫ БЕКЕТ МНЕМОСҰЛБАСЫ

16. Қорытынды

ҚОРЫТЫНДЫ
Аппаратуралар көлемі азайтылады
Объектілер
логикалық басқарылып, олардың күйі
логикалық бақыланады
Пойыздардың
атқарылған қозғалыс графигін енгізу
мүмкіндігі
Құрылғылардың жұмыс істеу сенімділігі артады
Қолданыстағы
ДО құрылғыларын өзгертусіз оларға
“Диалог” құрылғыларын монтаждау мүмкіндігі

17. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Системы
диспетчерской централизации: учеб. для
вузов ж.-д. Транспорта / Д.В.Гавзов, О.К.Дрейман,
В.А.Кононов,
А.Б.Никитин;
под
ред.
Вл.В.Сапожникова. – М: Маршрут, 2005.
Системы
диспетчерской централизации. Д.В.
Гавзов, О.К. Дрейман. – М: Маршрут, 2002.
Техническая документация по ДЦ «Неман»
КТЦ БелЖД.
English     Русский Rules