Т Е М А № 39: Правові основи миротворчих операцій та основні завдання миротворчих підрозділів.   Заняття 3: Структура, призначення та основні
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.06M
Category: warfarewarfare

Структура, призначення та основні завдання штабу багатонаціонального батальйону

1. Т Е М А № 39: Правові основи миротворчих операцій та основні завдання миротворчих підрозділів.   Заняття 3: Структура, призначення та основні

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
Т Е М А № 39: Правові основи
миротворчих операцій та основні
завдання миротворчих підрозділів.
Заняття 3: Структура, призначення та
основні завдання штабу багатонаціонального
батальйону.

2. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

Slide 2
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1.Призначення та основні завдання штабу
багатонаціонального батальйону.
2.Загальні обов’язки офіцерів штабу.
3.Розподіл обов’язків в штабі.
4.Взаємовідносини штабів (відділень штабу).
“Цю технічну інформацію Уряд США дозволив надати лише Україні за
контрактом EZ-Z-EZA програми FMS з метою використання в Академії
сухопутних військ у Львові. Цю інформацію не дозволяєтсья
передавати, перевозити (якщо подорож ведеться з перервами) або у
будь-який інший спосіб передавати іншій країні в оригіналі чи
використаним у інших документах без попереднього письмового
схвалення Державним Департаментом США,”
2

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Slide 3
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
AJP-3(B) Allied Joint Doctrine for the conduct of operations, March 2011
ATTP 5-0.1 Commander and Staff Officer Guide, September 2011
FM 5-0 The Operations Process, March 2010

4.

ПРИЗНАЧЕННЯ ШТАБУ
КОМАНДИР
ШТАБ
ПІДРОЗДІЛ
ПІДРОЗДІЛ
ПІДРОЗДІЛ
Slide 4
Надання допомоги
командиру з питань
планування, виконання
тактичних завдань та
здійснення контролю та
управління в ході
проведення військових
операцій
4

5.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШТАБУ
Slide 5
• Збір інформації, необхідної для планування та
проведення військових операцій (бойових дій)
• Розгляд та оцінка тактичної обстановки
• Підготовка пропозицій для розгляду командиром
(варіанти дій)
• Підготовка планів та наказів/розпоряджень
відповідно з прийнятим командиром рішенням
• Підтримання зв'язку та координації з іншими
органами та підрозділами
5

6.

ВИМОГИ ДО ОФІЦЕРА ШТАБУ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ГНУЧКІСТЬ
ГНУЧКІСТЬ
ІНІЦІАТИВНІСТЬ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ВПЕВНЕНІСТЬ
ВПЕВНЕНІСТЬ
КРИТИЧНЕ
КРИТИЧНЕТА
ТАТВОРЧЕ
ТВОРЧЕ
МИСЛЕННЯ
МИСЛЕННЯ
КООПЕРАТИВНІСТЬ
КООПЕРАТИВНІСТЬ
ЗДАТНІСТЬ
ЗДАТНІСТЬЛЕГКО
ЛЕГКО
АДАПТОВУВАТИСЬ
АДАПТОВУВАТИСЬ
УМІННЯ
УМІННЯЧІТКО
ЧІТКОПЕРЕДАТИ
ПЕРЕДАТИ
ІНФОРМАЦІЮ
ІНФОРМАЦІЮ
Slide 6
6

7.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
ОФІЦЕРІВ ШТАБУ
Slide 7
• Офіцери штабу не говорять “НІ” командирам
підрозділів. Тільки командир може це робити.
• Доводити до кінця роботу над штабними
документами, перевіряти чи отримав та зрозумів
адресат надіслане повідомлення.
• Встановити контакт з підрозділами та
вищестоящим штабом та регулярно обговорювати
з ними проблемні питання.
• Обмірковувати гнучко. Не завжди кращим
рішенням є те, що вже було прийнято в минулому.
7

8.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
ОФІЦЕРІВ ШТАБУ
Slide 8
• Конструктивна критика – це добре; скарги не
приносять користі. Скеровувати енергію на
корегування проблем замість пошуку винних.
• Бути ініціативним.
• Зрозуміти завдання перед тим, як приступити до
його виконання. Не марнувати час на здогадки.
• Виконувати завдання вчасно. У випадку
неможливості впоратись у визначений час
необхідно повідомити начальника, який поставив
це завдання.
8

9.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
ОФІЦЕРІВ ШТАБУ
Slide 9
• Проводити інформацію через штаб швидко та
акуратно.
• Не боятись признатись у незнанні.
• Ніколи не приходити на брифінг без ручки та
паперу.
• Не приховувати погані новини від свого
начальника.
• Мати почуття гумору та бути ентузіастом.
9

10.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 10
ПЕРСОНАЛЬНИЙ ШТАБ
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ШТАБ
10

11.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 11
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
11

12.

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
Slide 12
• Координатор штабної діяльності, проведення
зустрічей у штабі та відпрацювання варіантів дій
(Courses of Actions (COA’s)
• Звільняє командира від рутинної роботи
• Контролює знання та практичне виконання
штабних процедур усім особовим складом штабу
(СОП /SOP)
• В готовності виконувати обов'язки командира
• Керує проведенням брифінгів
• Керує проведенням воєнної гри (“War-gaming”)
12

13.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 13
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
13

14.

КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
Slide 14
• Основні штабні помічники командира
• Безпосередньо підпорядковані начальнику штабу
• Виконують функціональні обов'язки по одному або
декількох напрямках роботи
• Відповідають перед командиром за свій напрямок
роботи колективно, через начальника штабу
14

15.

РІВНІ ШТАБІВ
CJ
J
G
S
Slide 15
Combined
Joint
Багатонаціональні
міжвидові оперативні
з'єднання
Joint
Міжвидові
оперативно-тактичні
з'єднання
General
Дивізія
Бригада
Staff
Полк
Батальйон
15

16.

ВІДДІЛИ ШТАБУ
Відділ
Slide 16
Батальйон/
Полк
Бригада/
Дивізія
Міжвидові
оперативно-тактичні
з'єднання
Багатонаціональні
міжвидові оперативні
з'єднання
Особовий склад
S1
G1
J1
CJ1
Розвідка
S2
G2
J2
CJ2
Операції
S3
G3
J3
CJ3
Логістика
S4
G4
J4
CJ4
Цивільно-військове
співробітництво
S5
G9
J9
CJ9
Зв'язок
S6
G6
J6
CJ6
Бойова підготовка
(G3)
J7
CJ7
Фінанси
(G8)
J8
CJ8
G5
J5
CJ5
J eng
CJ eng
Планування
Інженери
16

17.

ВІДДІЛЕННЯ
ШТАБУ БАТАЛЬЙОНУ
S1: Відділення особового складу
S2: Розвідувальне відділення
Slide 17
S
S
S3: Оперативне відділення
S4: Відділення логістики
S5: Відділення цивільно-військового
співробітництва (CIMIC)
S6: Відділення зв'язку та
систем
інформаційних
17

18.

S1
Slide 18
• Консультант в питаннях особового складу
• Служба забезпечення культурно-побутових потреб
особового складу (Personnel Services)
• Чисельність особового складу
• Відпустки
• Юридичні справи (особового складу)
• Адміністративні питання
18

19.

S1
Slide 19
• Питання дисципліни, морального стану, законності
та порядку
• Перекладачі та цивільні працівники
• Прес-служба
• Капелан батальйону
19

20.

S2
Slide 20
• Ситуаційна обізнаність (Захист військ)
• Інформація про сили та структури сторін конфлікту
у зоні відповідальності
• Обробка відомостей у корисну інформацію для
проведення планування
• Оцінка впливу місцевості та
погоди на ведення операцій
(бойових дій)
20

21.

S2
Slide 21
• Розвідувальні рапорти та брифінги
• Прогнозування варіантів дій сторін конфлікту
• Розвідувальна підготовка поля бою (Intelligence
Preparation of the Battlefield)
• Воєнна гра (War-Gaming)
21

22.

S3
Slide 22
• Аналіз тактичної обстановки
• Розробка варіантів дій своїх військ
• Планування та поточні операції (ТОЦ)
• Брифінги та рапорти (наприклад, ранковий
брифінг – Morning Brief)
• Відповідає за координацію між відділеннями штабу
• Воєнна гра(War-Gaming)
• Програма бойової підготовки
22

23.

S4
Slide 23
• Аналіз обстановки щодо питань логістики
• Відпрацювання порядку логістичного забезпечення
для різних варіантів дій
• Логістичне планування
• Області логістичного забезпечення
• План технічного забезпечення
• Облаштування та організація базових таборів
23

24.

S5
Slide 24
• Координація діяльності цивільно-військового
співробітництва
• Збір інформації про місцеву спільноту
• Контактний орган для органів місцевої влади
• Зв’язок та взаємодія з державними та
недержавними організаціями (GOs & NGOs)
• План цивільно-військового співробітництва
• Відпрацювання своїх аспектів у різних варіантах
дій
24

25.

S6
Slide 25
• Відповідальність за організацію зв'язку у батальйоні
• Оцінки та розрахунки в сфері зв'язку та
інформаційних систем
• Адміністративні питання системи зв'язку
• Безпека зв'язку (Моніторинг та накази)
• Управління частотами (Frequency Management)
• Засоби шифрування
• РЕБ
25

26.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 26
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ШТАБ
26

27.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ШТАБ
Slide 27
• Надають допомогу командиру та штабу у
специфічних військових питаннях
• Чисельність офіцерів спеціального штабу
залежить від рівня штабу
• В деяких випадках є одночасно командирами
відповідних підрозділів
• Тісно співпрацюють з координаційним штабом
• Командир може передавати офіцерів спеціального
штабу у підпорядкування начальників відділень
координаційного штабу
27

28.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ШТАБ
Начальник штабу
Комендант штабу
S-1
Офіцер з питань цивільного персоналу
Стоматолог
Фінансист
Начальник медичної служби
Начальник ветеринарної служби
Капелан
S-2
Метеоролог
S-4
Офіцер з питань перевезень та транспорту
Slide 28
S-3
Офіцер ППО
Офіцер з питань авіації
Офіцер РХБз
Інженер
Офіцер з питань розмінування
Офіцер вогневої підтримки
Офіцери зв'язку взаємодії
Начальник військової поліції
Офіцер з питань безпеки
S-5
Офіцер з оманливих дій
Офіцер РЕБ
Офіцер з психологічних операцій
28

29.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 29
ПЕРСОНАЛЬНИЙ ШТАБ
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ
29

30.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ШТАБ
Slide 30
• Перебувають під постійним контролем командира
та мають безпосередній доступ до нього
• Командир встановлює порядок або надає вказівку,
коли здійснювати інформування чи узгодження
питань з НШ (штабом)
• За окремими вказівками командира виконують
обов'язки спеціального штабу та працюють з
координаційним штабом
• Можуть підпорядковуватись начальнику штабу
30

31.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ШТАБ
Slide 31
• Головний старшина
• Капелан
• Офіцер з питань публічної інформації
• Офіцер з питань безпеки
• Юрисконсульт
• Начальник медичної служби
31

32.

ТИПОВА СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 32
ОПЕРАЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ
Юрисконсульт
Радник з питань
політики
Офіцер зі зв'язків
із громадкістю
Радник з
гендерних питань
КОМАНДИР
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ/ ЗНШ
S1
S2
S3
S4
S5
S6
СЛУЖБА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КУЛЬТУРНОПОБУТОВИХ ПОТРЕБ
ПОТОЧНІ ОПЕРАЦІЇ
ПОТОЧНІ
ОПЕРАЦІЇ
/ТОЦ
ПОТОЧНІ
ОПЕРАЦІЇ/
ПЛАНУВАННЯ
Штабні
офіцери
Штабні
офіцери
ПЛАНУВАННЯ
ТИЛОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНА
СЛУЖБА
ПЛАНУВАННЯ
ГРУПА АНАЛІЗУ ТА
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
ГЕОСЛУЖБА
КООРДИНАЦІЯ
ДІЙ АВІАЦІЇ
ПРОТОКОЛЬНОВІЗИТНА СЛУЖБА
ІНЖЕНЕР
НАЧАЛЬНИК
ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ
ВОГНЕВА
ПІДТРИМКА
КАПЕЛАН
ГРУПА ЗВЯЗКУ
ВЗАЄМОДІЇ
ТРАНСПОРТ
СЛУЖБИ
ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕДИЧНА
СЛУЖБА
ВАРІАНТ
32

33.

СТРУКТУРА ШТАБУ
Slide 33
Командування (Command Group):
Командир багатонаціонального батальйону (MNBN COM)
Начальник штабу багатонаціонального батальйону (MNBN COS)
Головний сержант багатонаціонального батальйону (MNBN CSM)
Особовий склад штабу батальйону (Staff Personnel) – 28 осіб:
S1
Начальник секції S1 (майор)
Офіцер секції S1 (капітан)
Сержант секції S1 (сержант)
S4
Начальник секції S4 (майор)
Офіцер секції S4 з питань постачання
(капітан/майор)
Офіцер секції S4 з питань служб тилу
(капітан/майор)
Сержант секції S4 з питань
транспорту (сержант)
Сержант секції S4 з адміністративних
питань (сержант)
S2
S3
Начальник секції S2 (майор)
Офіцер секції S2 (капітан/майор)
Офіцер секції S2 (капітан/майор)
Офіцер секції S2 (капітан/майор)
Сержант секції S2 (сержант)
S5
Начальник секції S3 (майор)
Офіцер секції S3 (капітан/майор)
Офіцер секції S3 (капітан/майор)
Офіцер секції S3 (капітан/майор)
Офіцер секції S3 (капітан/майор)
Сержант секції S3 (сержант)
S6
Начальник секції S5 (майор)
Офіцер секції S5 (капітан/майор)
Офіцер секції S5 (капітан/майор)
Офіцер секції S5 (капітан/майор)
Сержант секції S5 (сержант)
Начальник секції S6 (капітан/майор)
Офіцер секції S6 (капітан/майор)
Сержант секції S6 (сержант)
Сержант секції S6 (сержант)
Приклад багатонаціональних навчань НАТО/ПЗМ
“Кооператив Лонгбоу-Лансер 2009”
33

34.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Slide 34
S1 – відділення особового складу
S6 – відділення зв'язку та інформаційних систем
S4 – відділення логістики
S2 – розвідувальне відділення
S5 – відділення цивільно-військового співробітництва
S3 – оперативне відділення
34

35.

ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ ШТАБУ
Slide 35
• Координація між відділеннями штабу є важливою
вимогою.
• Проведення різних зустрічей, брифінгів, робочих
груп (Working groups) та засідань (Boards) сприяє
узгодженості роботи штабу.
• Відпрацювання розкладу роботи штабу (Battle
Rhythm).
• Робота офіцерів зв'язку та взаємодії (LNO)
35

36.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШТАБУ
Slide 36
Вищестоящий
штаб
Командування
Command Group
Тактичний оперативний центр
(ТОЦ)
Штабні відділення
Tactical Operations Centre
Staff Branches
Група планування
бойових дій
ПІДРОЗДІЛ
ПІДРОЗДІЛ
ПІДРОЗДІЛ
Operations Planning Group
36

37.

СТАНДАРТНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ
Slide 37
Це
Це комплект
комплектінструкцій,
інструкцій,які
якідозволяють
дозволяють
спростити
спростити або
абостандартизувати
стандартизуватипорядок
порядок
виконання
виконанняпроцедур
процедурбез
безвтрати
втратиефективності
ефективності
ВАРІАНТ ЗМІСТУ
Порядок організації роботи штабу.
Завдання та функціональні обов'язки осіб командування.
Загальні обов'язки офіцерів штабу.
Завдання та структура відділень S1-6, функціональні
обов'язки особового складу відділень, документи, які
відпрацьовуються.
5. Завдання та організація роботи ТОЦ.
6. Штабні брифінги: формат та порядок проведення.
7. Організація зв’язку взаємодії.
8. Зв’язок та інформаційні системи.
9. Організація обміну інформацією.
10. Інше
1.
2.
3.
4.
37

38.

РОЗКЛАД РОБОТИ ШТАБУ
Slide 38
Battle Rhythm
Обміркований щоденний цикл заходів
командування, штабу та підрозділів, метою якого є
узгодження та упорядкування проведення операції
Включає в себе послідовність зустрічей, брифінгів
та інших заходів, узгоджених за часом та
призначенням
Контролюється начальником штабу
38

39.

РОЗКЛАД РОБОТИ ШТАБУ
Уточнення
завдань КБ
Нарада у НШ
Робоча група
інформаційних операцій
Зміна чергування
на КП
Брифінг 2-ї зміни ТОЦ
Slide 39
1200
1300
Відправлення
бойового
розпорядження
1000
0900
1600
0700
0600
Battle Rhythm
1800
Брифінг 1-ї зміни
ТОЦ
1900
2000
2400
Зміна чергування на
КП
Уточнення завдань
КБр
ВАРІАНТ
Отримання бойового
розпорядження з бригади
39

40.

Slide 40
ПИТАННЯ ?
40
English     Русский Rules