12 критеріїв конкурентоспроможності на прикладі Канада, Барбадос, Мексика
Канада
Мексика
Барбадос
4.54M
Category: economicseconomics

12 критеріїв конкурентоспроможності на прикладі Канада, Барбадос, Мексика

1. 12 критеріїв конкурентоспроможності на прикладі Канада, Барбадос, Мексика

Підготували: Насадюк Д., Біленький І.

2. Канада

Індекс
конкурентоспроможнос
ті
6
5
Канада
За індексом конкурентоспроможності
Канада займає 15 місце із 144 країн із
результатом 5,2 із 7 можливих.
4
3
2
1
інновації
0
підсилювачі
ефективності
Базові вимоги
Щодо базових вимог, що включають в
себе
4
критерії:
установи,
макроекономічне
середовище,
інфраструктуру та охорону здоров’я.
Саме із цих критеріїв слідує, що Канада
займає 18 місце серед 144 країн і
складає 5,7 із 7 можливих.
Щодо
наступного
субіндексу

підсилювачі
ефективності,
Канада
займає 6 місце із результатом 5,4
включаючи в себе такі 6 критеріїв, як:
вища освіта; ефективність ринку товарів,
ринку праці; рівень розвитку фін ринку;
технологічну готовність; та розмір ринку.
Щодо третього субіндексу – інновації та
розвиненість Канада займає 24 місце із
результатом 4,7, включаючи в себе
конкурентоспроможність
бізнесу
та
інновації.

3.

Канада — одна з небагатьох країнекспортерів енергоносіїв у світі:
великі поклади природного газу
знаходяться на східному узбережжі,
а нафти — в Альберті. Також одна з
найбільших
у
світі
виробників
сільськогосподарської продукції.
Економіка
Канади
глибоко
інтегрована в світову економіку та
до
певної
міри
надзвичайно
залежна від міжнародної торгівлі,
особливо зі своїм найбільшим
торговельним
партнером, Сполученими Штатами
Америки.

4. Мексика

Індекс
конкурентоспромож
ності
5
4
3
2
1
інновації
0
підсилювачі
ефективності
Базові вимоги
За індексом конкурентоспроможності Мексика
займає 61 місце із 144 країн із результатом 4,3 із
7 можливих.
Щодо базових вимог, що включають в себе 4
критерії:
установи,
макроекономічне
середовище,
інфраструктуру
та
охорону
здоров’я. Саме із цих критеріїв слідує, що
Мексика займає 69 місце серед 144 країн і
складає 4,6 із 7 можливих.
Щодо наступного субіндексу – підсилювачі
ефективності, Мексика займає 60 місце із
результатом 4,2 включаючи в себе такі 6 критеріїв,
як: вища освіта; ефективність ринку товарів,
ринку праці; рівень розвитку фін ринку;
технологічну готовність; та розмір ринку.
Щодо третього субіндексу – інновації та
розвиненість Мексика займає 59 місце із
результатом
3,7,
включаючи
в
себе
конкурентоспроможність бізнесу та інновації.

5.

Основні галузі економіки: харчова,
тютюнова, хімічна, сталеплавильна,
нафтова, гірнича, текстильна та легка
промисловість,
моторобудівна,
туризм.
Паливно-енергетичний
баланс Мексики характеризується
переважанням нафти і газу.
Мексика
має
високо
розвинуті
нафтовидобувну
і
газову
промисловість. Коли на початку XX
століття
почався
комерційний
видобуток
нафти,
вона
почала
відігравати важливу роль в економіці
Мексики та зовнішньоекономічних
зв'язках країни.
Однією з найрозвиненіших галузей
мексиканської
промисловості
є
електроенергетика.
Виробництво,
передача та розподіл електроенергії
знаходиться
в
руках
держави.
Виробнича потужність оцінюється в 40
тис. МВт.

6. Барбадос

інновації
Індекс
конкурентоспроможнос
ті
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
За
індексом
конкурентоспроможності
Барбадос займає 55 місце із 144 країн із
результатом 4,4 із 7 можливих.
Базові вимоги
Щодо базових вимог, що включають в себе 4
критерії:
установи,
макроекономічне
середовище, інфраструктуру та охорону
здоров’я. Саме із цих критеріїв слідує, що
Барбадос займає 43 місце серед 144 країн
і складає 5,0 із 7 можливих.
Щодо наступного субіндексу – підсилювачі
ефективності, Барбадос займає 54 місце із
результатом 4,3 включаючи в себе такі 6
критеріїв, як: вища освіта; ефективність
ринку товарів, ринку праці; рівень розвитку
фін ринку; технологічну готовність; та розмір
ринку.
підсилювачі
ефективності
Щодо третього субіндексу – інновації та
розвиненість Барбадос займає 47 місце із
результатом
3,9,
включаючи
в
себе
конкурентоспроможність
бізнесу
та
інновації.

7.

Історично економіка Барбадосу
завжди залежала від культивування
цукрової тростини і діяльності, яка
відноситься до нього. Переробка
цукрової тростини, що включає
виробництво
рому
і
меласи
(відходів переробки тростини, що
використовуються на корм худобі),
здавна являла собою одну з
головних
галузей
обробної
промисловості на Барбадосі
У
невеликому
об'ємі
видобуваються нафта і природний
газ.
Налагоджено
виробництво
комплектуючих для комп'ютерів і
будівельних
матеріалів.
У
Бриджтауні діє нафтопереробний
завод. Головні статті експорту —
цукор і ром; нафтопродукти,
хімічна продукція, електротехнічне
та електронне обладнання, а також
готовий одяг.

8.

12 критеріїв конкурентоспроможності
Канада
Мексика
Барбадос
Установи
7
Інновації
6
5
Конкурентоспроможніст
ь бізнесу
4
3
2
1
Місткість ринку
0
Інфраструктури
Порівнявши три країни одного регіону, можна
дійти висновку, що навіть знадячись у одному
регіоні, можна абсолютно відрізнятися одна від
одної.
Порівнюючи дані критерії, можна сказати, що у
Канади найвищі показники із трьох даних країн,
так як у неї розвинена ринкова економіка, що
зростає швидкими темпами та з низьким
рівнем безробіття і великими урядовими
надлишками в федеральному бюджеті. Це
позначається майже на усіх критеріях і має
позитивну тенденцію до зростання із року в рік.
Наступною
за
індексом
конкурентоспроможності
і
за
даними
критеріями слідує Барбадос, який має деякі
прогалини у макроекономічному середовищі
та за місткістю ринку, але випереджає Мексику
майже за всіма іншими показниками. Так як на
острові
широко
представлені
офшорні
фінансові
й
інформаційні
інститути,
що
Охорона здоровя
підвищують притік іноземних коштів у країну тим
самим підвищуючи її конкурентоспроможність.
А також економіка Барбадосу дуже щільно
пов’язана із туризмом та із економікою Канади.
Макроекономічне
середовище
Вища освіта і проф Останньою за цим рейтингом слідує Мексика,
що нічим не поступається Канаді за рівнем
підготовка
Технологічна готовність
Ефективність ринку
товарів
Розвиток фін ринку
Ефективнісить ринку
праці
місткості
ринку
та
макроекономічним
середовищем, але за іншими показниками
знаходиться навіть нижче Барбадосу. Така
ситуація зумовлена тим, що Мексика —
індустріально-аграрна
країна.
Сільське
господарство,
лісове
господарство
і
рибальство
становлять
до
10
%
всієї
мексиканської економіки.
English     Русский Rules