Внутрішнє середовище організму
Взаємозвязок компонентів ВСО
ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ
План
СИСТЕМА КРОВІ
Функції крові
Питома вага
Осмотичний тиск
Онкотичний тиск
Кислотно-основна рівновага (рН)
Регуляція КОР
Склад крові Плазма крові
ГЕМАТОКРИТ І ГЕМАТОКРИТНЕ ЧИСЛО
Плазма крові
Органічні речовини плазми
Неорганічні речовини плазми
Формені елементи крові
Функції еритроцитів
Дихальна функція
З'єднання гемоглобіну
Кольоровий показник
Киснева емкість крові
Гемоліз- руйнування оболонки еритроцита і вихід гемоглобіна в плазму крові з утворенням «лакової крові»
Швидкість осідання еритроцитів
Життєвий цикл еритроцита
2.38M
Category: biologybiology

Внутрішнє середовище організму

1. Внутрішнє середовище організму

2.

Кров
Лімфа
Тканинна
рідина
Серце,
кровоносні
судини
Між
клітинами
тканин
Лімфатичні
судини

3.

1878 рік - Клод Бернар сформулював
положення про постійність
внутрішнього середовища організму
1929 рік – Уолтер Кеннон увів термін
“гомеостаз” – динамічна
рівновага внутрішнього середовища
організму

4. Взаємозвязок компонентів ВСО

Кров
Лімфа
Тканинна
рідина

5. ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ

6. План

1. Поняття про систему крові
2. Функції та фізико-хімічні властивості крові
3. Склад крові
Плазма крові
Формені елементи крові
Еритроцити: будова, функції

7.

1939 рік – радянський вчений Г.Ф.Ланг
запропонував поняття про систему
крові:
Периферійна кров циркулююча по
судинах
Органи кровотворення
Органи кроворуйнування
Нейрогуморальний регулюючий
апарат

8. СИСТЕМА КРОВІ

РЕГУЛЯТОРНІ ОРГАНИ
ОРГАНИ
КРОВОТВОРЕННЯ
ОРГАНИ
КРОВОРУЙНУВАННЯ
ЦИРКУЛЮЮЧА
КРОВ

9. Функції крові

10.

Функції:
Дихальна
Живильна
Екскреторна
Захисна
Регуляторна
Терморегуляторна
Гомеостатична

11.

Фізико-хімічні
властивості
крові

12. Питома вага

1,050 – 1,060 – залежить від кількості
еритроцитів.
Питома вага плазми крові –
1,025 – 1,034 – залежить від кількості
білків.

13. Осмотичний тиск

Переважно визначається концентрацією
NaCl
Ізотонічний – 0,85% (фізіологічний)
Гіпертонічний > 0,85%
Гіпотонічний < 0,85%

14. Онкотичний тиск

Обумовлений білками плазми,
переважно альбумінами - 25-30 мм.рт.ст

15. Кислотно-основна рівновага (рН)

В нормі рН – 7,36 (7,3-7,5)
для артеріальної крові – 7,4
для венозної крові – 7,35
Коливання сумісні з життям – 7,0-7,8
Зсув реакції у кислий бік – ацидоз, у
лужний - алкалоз

16. Регуляція КОР

1. Буферні системи крові:
Гемоглобінова
Карбонатна
Фосфатна
Білкова
2. Легені
3. Нирки

17. Склад крові Плазма крові

18.

Кров – рідка сполучна тканина, об'єм
якої 4,5 – 6 літрів, або 6 – 8 % маси
тіла.
55–60 %
Плазма
Кровь
40–45 %
Формені
елементи
Еритроцити
Лейкоцити
Тромбоцити

19.

Плазма
Формені елементи

20. ГЕМАТОКРИТ І ГЕМАТОКРИТНЕ ЧИСЛО

У чоловіків: 44 - 48 %
У жінок: 41 - 45 %

21. Плазма крові

Плазма
90-92% вода
8-10% сухий залишок
Органічні сполуки:
білки, глюкоза,
амінокислоти,
сечовина,
сечова кислота та ін.
Неорганічні солі:
катіони
Na+, Са2+, К+, Mg2+;
аніони
Cl , НРО42-, НСО3-

22. Органічні речовини плазми

Білки – 7-8%
Альбуміни – 4,5% (60%)
Глобуліни – 2-3,5% (α, β, γ)
Фібриноген – 0,2-0,4%

23.

Небілкові азотовмісні
речовини
Амінокислоти
Поліпептиди
Сечовина
Аміак
(залишковий азот)

24.

Безазотисті органічні
речовини
Нейтральні жири
Ліпіди
Ферменти

25. Неорганічні речовини плазми

0,9-1%
Катіони – Na+, Ca2+, K+, Mg2+
Аніони – Cl-, HPO42-, HCO3-

26.

Формені
елементи
крові
Еритроцити

27. Формені елементи крові

еритроцити
тромбоцити
лейкоцити

28.

Еритроцити
(від грец. «еритрос» - «червоний»
і «цитос» - «клітина»)
Без'ядерні клітини крові
Норма:
Чоловіки - 4,0 - 5,0 1012/л
Жінки - 3,7 - 4,7 1012/л
Еритроцитоз ↑
Еритропенія ↓

29. Функції еритроцитів

Дихальна
Регуляторна
Транспортна (живильна)
Захисна (участь у згортанні крові)
Обумовлення групової належності

30. Дихальна функція

Гемоглобін (Hb)
Норма:
Чоловіки – 130-160 г/л
Жінки – 120-150 г/л

31.

залізовмісна
частина гем
білкова
частина
глобін

32. З'єднання гемоглобіну

Фізіологічні
Оксигемоглобін (HbO2) 95-98% O2
Карбгемоглобін (HbCO2) 18-20% CO2
Патологічні
Карбоксигемоглобін (HbCO)
Метгемоглобін ( Fe+++)

33.

легені
тканини
оксигемоглобін
оксигемоглобін
артеріальна кров
кисень
гемоглобін
кисень
гемоглобін
вуглекислий газ
карбгемоглобін
вуглекислий газ
карбгемоглобін
венозна кров

34. Кольоровий показник

Відносний показник насичення еритроцитів
гемоглобином.
Норма
0,8-1,0 (нормохромні)
> 1,1 (гіперхромні)
< 0,85 (гіпохромні)

35. Киснева емкість крові

КЕК визначається концентраціею в крові
гемоглобіна
• 1 г гемоглобіна звязує 1,34 мл кисню
• Таким чином -15 г% (в 100 мл крові) Нb х
1,34 мл = 21 мл О2

36. Гемоліз- руйнування оболонки еритроцита і вихід гемоглобіна в плазму крові з утворенням «лакової крові»

Осмотичний ( ↓ концетрації NaCl)
Хімічний (дія лікарських препаратів)
Біологічний (дія отрут тварин)
Механічний (струшування флакона)
Термічний (заморожування)

37.

NaCl
0,5%
Ізотонія
NaCl 0,85%
вода
NaCl
0,95%
Гіпертонія
NaCl 0,85%
NaCl 0,85%
Гіпотонія
.
NaCl
вода 2,0%

38. Швидкість осідання еритроцитів

ШОЕ чоловіки
6-12 мм/год
ШОЕ жінки
8-15 мм/год

39. Життєвий цикл еритроцита

Утворюються у червоному кістковому мозку
(залізо, вітаміни В2, В6, В12, фолієва кислота)
Тривалість життя 100-120 днів
Руйнується в печінці, селезінці (білірубін)
English     Русский Rules