Система крові
Розподіл балів:
Оцінювання дисциплін з формою семестрового контролю “Екзамен”
Кров —
Кров складається з:
Еритроцити
У нормі еритроцити живуть близько 120 днів, а потім руйнуються в селезінці й печінці.
Гемоглобін
За норми вміст гемоглобіну:  
Види гемоглобіну
Тромбоцити:
Тромбоцити виробляються в кістковому мозку
Структура тромбоцитів
Функції тромбоцитів
Зсідання крові
Лейкоцити
Існує п’ять видів лейкоцитів: 
Кількість лейкоцитів
Фізіологічний лейкоцитоз
Функції крові
Обсяг і фізико-хімічні властивості крові
Обсяг і фізико-хімічні властивості крові
Плазма крові
Білки плазми крові
Білки плазми крові
Білки плазми крові
Група крові
Система АВ0
Резус-фактор -
1.12M
Category: biologybiology

Система крові

1. Система крові

2. Розподіл балів:

• 3 тематичні по 10 балів = 30 балів
• Самостійна робота -15 балів
• Реферат – 30 балів
• Модуль – 25 балів

3. Оцінювання дисциплін з формою семестрового контролю “Екзамен”

• Максимальна кількість балів 100 (100/60)=1.6
коефіцієнт
• Екзамен 40 балів
Студент набрав 85 балів
85/1.6=53
Екзамен склав на 35 б.
53+35=88 (В)

4. Кров —

Кров —
рідка сполучна тканина організму тварин,
що
виконує
важливі
функції
в
забезпеченні його життєдіяльності. Кров
складається з рідкої частини плазми та
різноманітних клітин. Вона циркулює
системою судин під дією сили ритмічних
скорочень серця або судини, що його
заміщує.

5. Кров складається з:

Еритроцити
Лейкоцити
Кров
Тромбоцити
Плазма
крові

6. Еритроцити

клітини
крові
людини,
що
здійснюють
в
організмі
надзвичайно важливу функцію –
постачання кисню до кожної
клітини. Вони переносять кисень
від легень до клітин, а вуглекислий
газ від клітин до легень. До
виконання
еритроцитами
цієї
функції добре пристосовані їхня
будова, розмір і форма. Це дрібні
без'ядерні клітини діаметром 7,5
мкм.
Еритроцит
має
форму
двоввігнутого посередині диска.
Така
форма
збільшує
його
поверхню
і
сприяє
кращому
проникненню в нього кисню.

7. У нормі еритроцити живуть близько 120 днів, а потім руйнуються в селезінці й печінці.

Кров постійно поповнюється новими еритроцитами,
що утворюються в червоному кістковому мозку з
особливих клітин, які називають стовбуровими. Ці
клітини, на відміну від еритроцитів, мають ядро, яке
під час дозрівання руйнується, а його місце заповнює
білкова речовина гемоглобін (Нb).

8. Гемоглобін

складається з білка глобіну і ферумовмісної
сполуки - гема. Саме атом Феруму у складі
гемоглобіну здатний приєднувати і віддавати
молекули кисню без зміни валентності.
Сполука гемоглобіну з киснем має яскравочервоний
колір
і
називається
оксигемоглобіном (НbО2). Кров, насичена
киснем,
називається
артеріальною.
У
капілярах тканин гемоглобін віддає кисень
клітинам і частково приєднує вуглекислий
газ. Така сполука має назву карбгемоглобін
(НbСО2), у вигляді якого переноситься до
25% СО2. Решта СО2 у вигляді карбонатних
сполук розчиняється у плазмі крові. Таку
кров називають венозною. Вона має темніший
колір, ніж артеріальна. Сполуки гемоглобіну з
киснем і гемоглобіну з вуглекислим газом є
нестійкими і тому легко розпадаються на Нb і
О2 та Нb і СО2.

9. За норми вміст гемоглобіну:  

За норми вміст гемоглобіну:
у чоловіків становить 130-180 г/л*,
у жінок становить 120-140 г/л*
*(г/л означає число грамів на 1000 мл крові).

10. Види гемоглобіну


Гемоглобін
A
(гемоглобін
дорослих,
HbA)

нормальний гемоглобін дорослої людини. Синтез дорослого гемоглобіну
починається ще у внутрішньоутробному періоді, в перші кілька місяців після
народження він замінює фетальний гемоглобін. Місце синтезу — кістковий
мозок. У здорових дорослих осіб присутні лише сліди фетального
гемоглобіну.
Гемоглобін F (HbF, також фетальний гемоглобін або гемоглобін плоду) —
головний білок транспорту кисню під час останніх семи місяців розвитку плоду
(ембріону) в матці. Гемоглобін F має високу киснетранспортну здатність і
дозволяє порівняно малому об'єму крові плоду виконувати функцію
постачання кисню ефективніше (але цей гемоглобін має меншу стійкість до
руйнування і меншою стабільністю у фізіологічно широкому інтервалі
кислотності і температур, тому після народження він замінюється на HbA).

11. Тромбоцити:

це найменші з трьох основних типів кров’яних клітин. Їх
діаметр становить лише 20% від діаметра червоних
кров’яних клітин, найбільш численних клітин крові.
Нормальним рівнем тромбоцитів вважається 150 000-350
000 тромбоцитів на мікролітр крові, але через маленького
розміру, вони складають лише невелику частину об’єму
крові. Основна функція тромбоцитів полягає в запобіганні
кровотеч.

12. Тромбоцити виробляються в кістковому мозку

Вони виходять з дуже великих
клітин кісткового мозку —
мегакаріоцитів.
Коли
мегакаріоцити розвиваються в
гігантські клітини, вони проходять
процес
фрагментації,
який
приводить до звільнення понад
1000 тромбоцитів на мегакаріоціт. Домінуючий гормон,
який управляє розвитком мегакаріоцитів, називається
тромбопоетін.

13. Структура тромбоцитів

Тромбоцити — насправді не клітини, а просто
циркулюючі фрагменти клітин. Тим не менш, в них
містяться структури, які мають вирішальне значення
для зупинки кровотеч. На поверхні тромбоцитів є
білки, які дозволяють їм прикріплятися до розривів у
стінках кровоносних судин, а також кріпитися один до
одного. Вони містять гранули, які можуть секретувати
інші білки, необхідні для того, щоб надійно закрити
пошкодження в кровоносних судинах. Крім того,
тромбоцити містять білки, ідентичні м’язовим білкам,
які дозволяють їм по необхідності міняти форму.

14. Функції тромбоцитів

Тромбоцити не тільки найменші з клітин
крові, але і найлегші. Тому вони
виявляються витісненими з центру
кровотоку на стінки кровоносних судин.
Таким чином, вони переміщаються
уздовж поверхні стінок судин, які
зсередини покриває шар особливих
клітин — ендотелій. Це дуже тонкий
шар, який, однак, не дає якихось
часткам прикріплятися або прилипати
до нього. Якщо ендотелій виявляється
пошкоджений
саме
тромбоцити
першими реагують на травму. Вони
прикріплюються
до
волокон,
які
знаходяться за ендотелієм і запобігають
протікання крові через отвір в стінці
судини.

15. Зсідання крові

біологічний процес утворення у крові ниток білку фібрину, які
утворюють тромби, в результаті чого кров втрачає здатність текти,
набуваючи густу консистенцію.
• Перша фаза — утворення кров'яного і
тканинного тромбопластину (триває 3-5 хвилин,
у той час як дві наступні — 2-5 секунд).
• Друга фаза — перехід протромбіну в тромбін.
• Третя фаза — утворення фібрину.

16. Лейкоцити

клітини захисту організму
від
чужорідних
агентів,
тобто
токсинів,
вірусів,
бактерій, відмерлих клітин
власного організму та ін.
Утворення лейкоцитів (лейкопоез) проходить в
кістковому мозку і лімфатичних вузлах.

17. Існує п’ять видів лейкоцитів: 

Існує п’ять видів лейкоцитів:
базофіли
лімфоцити
моноцити
нейтрофіли
еозинофіли
Потрапляючи в
тканини, вони
перетворюються в
макрофагів (великі
клітини, що активно
руйнують бактерії). Не
утворюють гній.
беруть участь у
захисних реакціях
організму
при бактеріальних
інфекійних
хворобах.
Утворюють гній.
відповідають
за набутий
імунітет.
розділяють
на B-кл., T-кл.,
К-кл. та НК-кл.
здатність
поглинати та
розщеплювати гістамін, а також ряд
інших медіаторів
алергії та запалення
відповідають за
виділення гістаміну — одного з
гормонів алергії

18. Кількість лейкоцитів

• У дітей до 1 року нормальний рівень лейкоцитів
складає 6-17,5,
• на 1-2 роки — 6-17,
• 2-4 роки — 5,5-15,5,
• 4-6 років — 5-14,
• 6-10 років — 4,5-13,
• 10-16 років — 4,5-12.
• Діти старше 16 років — 4,5-11.
• Дорослі — 4-9.

19. Фізіологічний лейкоцитоз

Кількість лейкоцитів у циркулюючої крові — важливий
діагностичний показник, який залежить від швидкості припливу
клітин з кісткового мозку і швидкості виходу їх у тканини.Число
лейкоцитів протягом дня може змінюватися під дією різних
факторів, не виходячи, проте, за межі допустимих значень.
Забір крові для аналізу краще здійснювати вранці.
Фізіологічний
лейкоцитоз
відзначається
при
впливі
фізіологічних факторів (біль, холодна або гаряча ванна,
фізичне навантаження, емоційне напруження, вплив сонячного
світла), при менструаціях, у період пологів.

20. Функції крові

• Транспортна функція -
перенесення кисню і
вуглекислого газу (дихальна функція), поживних речовин (трофічна функція),
медіаторів, ферментів, електролітів.
• Захисна функція -
збереження циркулюючої крові в рідкому стані і
зупинка кровотечі (гемостаз) у разі порушення цілісності судин. З наявністю в крові
лейкоцитів пов'язана специфічна (імунітет) і неспецифічна (головним чином фагоцитоз)
захист організму.
• Екскреторна функція -
перенесення кінцевих продуктів
обміну речовин - сечовини, сечової кислоти, надлишку води, органічних і мінеральних
речовин до органів їх виділення (нирки, потові залози, легені, кишечник).
• Гуморальна регуляція -
діяльності організму в першу
чергу пов'язана з надходженням у кров гормонів, біологічно активних речовин та продуктів
обміну. Завдяки регуляторній функції крові здійснюється збереження сталості внутрішнього
середовища організму, водного і сольового балансу тканин і температури тіла, контроль за
інтенсивністю обмінних процесів, регуляція гемопоезу та інших фізіологічних функцій.

21. Обсяг і фізико-хімічні властивості крові

Загальна кількість крові в організмі дорослої людини складає в
середньому 6 - 8% від маси тіла, що відповідає від 5 до 6 літрів крові.
Кожен день ця кількість крові проходить через серце більше 1000 разів.
•Відносна щільність крові - 1,050 - 1.060
залежить в основному від кількості еритроцитів.
Відносна щільність плазми крові - 1.025 - 1.034,
визначається концентрацією білків.
•В'язкість крові - 5 ум.од., плазми - 1,7 - 2,2
ум.од., якщо в'язкість води прийняти за 1.

22. Обсяг і фізико-хімічні властивості крові

•Осмотичний тиск крові - сила, з якою розчинник переходить через
напівпроникну мембрану з менш в більш концентрований розчин (0,56 - 0,58
С). Осмотичний тиск крові в середньому становить 7,6 атм. Воно
обумовлене розчиненими в ній осмотично активними речовинами.
Осмотичний тиск позначає розподіл води між тканинами і клітинами. Опції
клітин організму можуть здійснюватися лише при відносній стабільності
осмотичного тиску.
•Онкотичний тиск крові - частина осмотичного тиску, створюваного
білками плазми. Воно дорівнює 0,03 - 0,04 атм, або 25 - 30 мм рт.ст.
Онкотичний тиск в основному обумовлений альбумінами.
•Кислотно-основний стан крові (КОС). Активна реакція крові обумовлена
співвідношенням водневих і гідроксильних іонів. Для визначення активної
реакції крові використовують водневий показник рН - концентрацію
водневих іонів, яка виражається негативним десятковим логарифмом
молярної концентрації іонів водню. У нормі рН - 7,36 (реакція
слабоосновная); артеріальної крові - 7,4; венозної - 7,35.

23. Плазма крові

розчин, що складається з води (90-92%) і органічних і неорганічних речовин. У
неї входять формені елементи - кров'яні тільця і пластинки. Крім того, в плазмі
міститься цілий ряд розчинених речовин:
•Білки (альбуміни, глобуліни і фібриноген).
•Неорганічні солі. Знаходяться розчиненими у вигляді аніонів (іони хлору,
бікарбонат, фосфат, сульфат) і катіонів (натрій, калій, кальцій і магній). Діють як
лужний резерв, підтримує сталість рН, і регулює вміст води.
•Транспортні речовини. Це речовини - похідні від травлення (глюкоза,
амінокислоти) або подиху (азот, кисень), продукти обміну.
• У плазмі присутні вітаміни, мікроелементи, проміжні продукти
метаболізму (молочна і піровиноградна кислоти).
Білки плазми крові виконують різноманітні функції: колоїдно-осмотичний і
водний гомеостаз; забезпечення агрегатного стану крові; кислотно-основний
гомеостаз; імунний гомеостаз;) транспортна функція; участь у згортанні крові.

24. Білки плазми крові

Альбуміни
складають близько 60% всіх білків
плазми. Завдяки відносно невеликій
молекулярній масі (70000) і високої
концентрації альбуміни створюють
80% онкотичного тиску, є резервом
амінокислот для синтезу білків. Їх
транспортна
функція
полягає
в
перенесенні холестерину, жирних
кислот, білірубіну, солей жовчних
кислот, солей важких металів,
лікарських препаратів (антибіотиків,
сульфаніламідів).
Альбуміни
синтезуються в печінці.

25. Білки плазми крові

Глобуліни
a-глобуліни транспортує
гормони, вітаміни,
мікроелементи,
ліпіди. До aглобулінів
відносяться
еритропоетин,
плазміноген,
протромбін.
b-глобуліни беруть
участь у транспорті
фосфоліпідів,
холестерину, стероїдних
гормонів, катіонів
металів. До цієї фракції
належить білок
трансферин, який
забезпечує транспорт
заліза, а також багато
факторів згортання крові.
G-глобуліни включають
в себе різні антитіла чи
імуноглобуліни 5 класів:
Jg A, Jg G, Jg М, Jg D і
Jg Е, що захищають
організм від вірусів і
бактерій. До gглобулінів відносяться
також a і b - аглютиніни
крові, визначають її
групову приналежність.
Глобуліни утворюються в печінці, кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах.

26. Білки плазми крові

Фібриноген
перший фактор згортання
крові. Під впливом тромбіну
переходить
у
нерозчинну
форму - фібрин, забезпечуючи
утворення
згустку
крові.
Фібриноген утворюється в
печінці.

27. Група крові

це класифікація крові за наявністю або
відсутністю
певних успадковуваних антигенів на
поверхні еритроцитів.
Такими
антигенами
можуть
бути білки, вуглеводи, глікопротеїни або
гліколіпіди, в залежності від системи
груп крові. У людини відомо близько
тридцяти систем груп крові, серед яких
найважливішими
є
система
AB0 та система Rh.
У разі переливання крові тільки несумісність за цими двома системами може
становити серйозну загрозу для здоров'я. Несумісність за іншими системами,
такими як MNS,Duffy, Kell, Lewis, має наслідком дуже слабку реакцію щодо
переливання крові, або ж вона взагалі відсутня. Інші системи груп крові більш
важливі в хірургії для трансплантації.

28. Система АВ0

є два основні білки еритроцитів (гемаглютиногени), позначаються літерами А і В
(латинський алфавіт), та два додаткові білки плазми (гемаглютиніни)Альфа та Бета (грецький алфавіт). Відсутність гемаглютиногенів позначають
цифрою «0». За їхньою наявністю чи відсутністю визначають чотири групи крові:
без аглютиногенів та з обома аглютинінами — (0) відома також як І
тільки з аглютиногенами А та з аглютиніном бета — (А) відома
також як ІІ
тільки з аглютиногенами В та з аглютиніном альфа — (В) відома
також як ІІІ
з обома аглютиногенами та без аглютинінів — (АВ) відома також як
IV
Кожна з цих груп може містити або не містити ще один білок
еритроцитів — резус-фактор(Rh).

29. Резус-фактор -

Резус-фактор це глікопротеїн, який лежить на поверхні еритроцитів.
Близько 85% людей мають цей резус-фактор і,
відповідно, є резус-позитивними. Інші ж 15%, які його
не мають, є резус-негативними. Індивідуально, в
залежності від людини, на поверхні еритроцитів може
бути чи не бути "резус-фактор".
Фактор відіграє роль важливого компонента
при переливанні крові та вагітності: може виникати
несправжній гемотрансфузійний шок (в наслідок
переливання несумісної крові за резус-фактором),
резус-конфлікт між кров'ю матері та плода.
English     Русский Rules