Органи державної влади в сфері медіа:
Верховна Рада України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Рада національної безпеки і оборони
Кабінет Міністрів України
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо)
Міністерство юстиції України та Державна реєстраційна служба
Державна служба інтелектуальної власності
Міністерство інформаційної політики України
Праця журналістів
Трудовий договір
Види трудового договору
Договір про надання послуг
134.00K
Category: lawlaw

Органи державної влади в сфері медіа

1. Органи державної влади в сфері медіа:


Верховна Рада України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Президент України
Рада національної безпеки і оборони
Кабінет Міністрів України
Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення
Державний комітет телебачення і радіомовлення
(Держкомтелерадіо)
Міністерство юстиції України та Державна реєстраційна служба
Державна служба інтелектуальної власності
Міністерство інформаційної політики України

2. Верховна Рада України

Законодавчі та кадрові повноваження:
Кадрові повноваження Верховної Ради України в
інформаційній сфері :
- призначення половини складу Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення (чотирьох членів)
- призначення за поданням Прем’єр-Міністра України та
звільнення з посади Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення
- обрання голів комітетів Верховної Ради України (у т.ч.
Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації).

3. Уповноважений Верховної Ради з прав людини

право проводити перевірки володільців або
розпорядників персональних даних та видавати
обов’язкові для виконання вимоги про
запобігання
або
усунення
порушень
законодавства про захист персональних даних,
затверджувати нормативно-правові акти у сфері
захисту персональних, складати протоколи про
притягнення
до
адміністративної
відповідальності за порушення законодавства
про захист персональних даних

4. Рада національної безпеки і оборони

• Займається питаннями інформаційної
безпеки

5. Кабінет Міністрів України

• призначає за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі
України та звільняє з посади голову Державної служби
інтелектуальної власності
• має обов’язок зі створення юридичної особи у формі публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», затвердження статуту НСТУ та
здійсненню контролю за використання та збереженням її майна
• спрямовує та координує Державний комітет телебачення і
радіомовлення, Державну службу інтелектуальної власності
(через міністра економічного розвитку і торгівлі), а також
Державну службу захисту персональних даних (через Міністра
юстиції)

6. НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Здійсненює на конкурсних засадах
ліцензування
телебачення
і
радіомовлення.
Є
основним
контролюючим органом за діяльністю
телерадіоорганізацій.
Уповноважена
оголошувати попередження, накладати
штрафи,
призупиняти
ліцензії
та
звертатися до суду про позбавлення
ліцензій.

7. Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо)

- є головним органом у системі центральних
органів
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері
телебачення і радіомовлення, інформаційній та
видавничій сфері.
відповідає, в тому числі, за мовну політику,
видавничу справу, захист суспільної моралі та з
листопада 2011 року – доступу до публічної
інформації . Також комітет контролює та координує
діяльність державних засобів масової інформації:
як друкованих, так і електронних.

8. Міністерство юстиції України та Державна реєстраційна служба

функції державної реєстрації друкованих
видань та інформаційних агентств
*наразі Державну реєстраційну службу
було ліквідовано

9. Державна служба інтелектуальної власності

Цей орган реалізує державну політику у
сфері інтелектуальної власності, зокрема,
йому підвідомчі питання, пов’язані з
реєстрацією авторських прав (реєстрація
є добровільною), та контроль за
дотриманням цих прав

10. Міністерство інформаційної політики України

1) забезпечення інформаційного суверенітету
України, зокрема з питань поширення суспільно
важливої інформації в Україні та за її межами, а
також забезпечення функціонування державних
інформаційних ресурсів;
2) забезпечення здійснення реформ засобів
масової інформації щодо поширення суспільно
важливої інформації.

11. Праця журналістів

- За трудовим договором
- За договором про надання
послуг у якості підприємця
(фрілансера)

12. Трудовий договір

- Регулюється Кодексом законів про працю
України
- Робиться запис у трудовій книжці
- Журналіст
зобов'язаний
дотримуватись
правил внутрішнього трудового розпорядку
- Умови праці забезпечуються роботодавцем
- Гарантована заробітна платня
- Соціальні гарантії

13. Види трудового договору

-Строковий
-Безстроковий
-На час виконання певної роботи

14. Договір про надання послуг

-Регулюється Цивільним кодексом України
- Укладається на виконання певного обсягу
робіт
- Журналіст сам визначає зручний для нього
формат роботи
- Після
виконання
роботи
відносини
автоматично припиняються
English     Русский Rules