Бароко як доба й художній напрям у європейській літературі й мистецтві.
5.69M
Category: artart

Бароко як доба й художній напрям у європейській літературі й мистецтві

1. Бароко як доба й художній напрям у європейській літературі й мистецтві.

2.

Архітектура

3.

живопис

4.

Інтер'єр

5.

музика

6.

(порт. Barroco, ісп. Barrueco, фр.
baroque — перлина неправильної
форми)
— стиль у європейському мистецтві
(живописі, скульптурі, музиці,
літературі та архітектурі )
поч. XVI століття —
кін. XVIII століття.

7.

Вважають, що
першим термін
«бароко» щодо
літератури
використав
Фрідріх Ніцше.

8.

Іспанія
Педро
Кальдеро
Італія
Велика
Британі
я
Джамбатіст
о Маріно
Джон
Донн
Україна
Григорій
Сковород

9.

контрастність – вона виявляється у зображенні
героїв і в щасті, і в горі, у протиставленні
земного й неземного
метафоричність пошук істини не в окремих
предметах та явищах а в динамічних
взаємозв’язках і співвідношеннях між ними
парадоксальність - нова поетична форма «кончетто»,
наприклад: «радісний біль», «багатий жебрак»,
«німий промовець»

10.

романтичне з
вульгарним
трагічне з
комічним
християнств
о та
язичництво
жахливе з
кумедним
(
Аскетизм та
гедонізм
Натуралізм і
символізм

11.

Головні ознаки бароко
Характеристики
бароко
Порівняння особливостей бароко з ознаками інших
історико-культурних епох
Людина в складних
в Середні віки - Бог - центр світобудови; за доби Відродження стосунках з Богом
Людина - центр
Поєднання
у Середні віки - поширення християнства та його
християнських й
функціонування як домінуючої моделі світосприйняття; за
античних традицій
доби Ренесансу - відродження античної культури
Віра в духовні
у Середні віки - культ Бога; за доби Відродження - культ
можливості людини, її
мислячої гуманної людини
прагнення вознестися
до рівня Бога
Прагнення проникнути
у Середні віки - земний світ непізнанний і жахливий, місце
в таємниці земного
випробування людини; справжнє життя не на землі, а на небі;
буття, втрата
за доби Відродження - цілісність, гармонійність
цілісності й
гармонійності світу
Спроба примирити віру у Середньовіччі - основа світогляду - віра; за доби Відродження
й розум
- основа світогляду - розум
у Середні віки - культура розвивається в двох руслах Поєднання релігійних і
релігійному та світському, з перевагою сакрального; за доби
світських мотивів
Ренесансу - переважно світський характер культури
English     Русский Rules