436.58K
Category: industryindustry

Технології зварювання в суміші активних газів.Норми витрат електродних дротів,захисного газу і електроенергії

1.

Презентація
на тему:
Технології зварювання в суміші
активних газів.Норми витрат
електродних дротів,захисного газу і
електроенергії при застосуванні
технології МИГ/МАГ
Виконав :
Учень групи №32
Галка А.В.
Викладач :
Марценюк О.В.

2.

Зміст
Технології зварювання в суміші
активних газів:
1. Суть способу зварювання в захисних газах
2.Аргонодугове зварювання
3. Зварювання у вуглекислому газі
Норми витрат електродних дротів ,
захисного газу і електроенергії при
застосуванні технології МИГ/МАГ

3.

Суть способу зварювання в захисних газах
Суть способу зварювання в захисних газах полягає в тому, що
для захисту розплавленого металу від шкідливої дії кисню і
азоту повітря у зону дуги, яка горить між зварюваним виробом
і плавким або неплавким електродом, крізь сопло пальника
безперервно подається струмінь захисного газу, що відтискає
повітря від місця зварювання.(мал.1)В деяких випадках
зварювання відбувається в герметичних камерах, заповнених
захисним (інертним) газом.Як захисні гази використовують
одноатомні, або інертні, гази (аргон і гелій), які не взаємодіють
з розплавленим металом, і активні гази (вуглекислий газ,
водень, азот, пари води, а також їхні суміші − аргон з киснем,
аргон з азотом або вуглекислим газом, вуглекислий газ із киснем
тощо),
які
частково
взаємодіють
з
розплавленим
металом.Інертні гази використовують для зварювання хімічно
активних металів, а також тоді, коли потрібно дістати зварні
шви,
однорідні
зі
складом
основного
і
присадного
металів.Активні
гази
використовують,
коли
задані
властивості металу можна забезпечити металургійною
обробкою, наприклад відновленням, окисленням.
Мал. 1

4.

Аргонодугове зварювання
Для цього виду зварювання використовують аргон, який добувають з
повітря, де його за об'ємом міститься близько 1 %. Транспортують і
зберігають аргон у балонах місткістю 40 л під тиском 15
МПа.Аргонодугове зварювання здійснюють неплавким (переважно
вольфрамовим) і плавким електродами. Неплавкі електроди призначені
лише для збудження і підтримання горіння дуги; для заповнення місця
розкриття між кромками зварюваних виробів у зону зварювання
подається присадний метал у вигляді прутків або дроту. За хімічним
складом вони близькі до основного металу.Зварювання неплавким
електродом здійснюють на постійному і змінному струмі ручним,
напівавтоматичним і автоматичним способами. Постійним струмом на
прямій полярності зварюють корозієстійкі і жароміцні сталі, мідь та її
сплави, нікель і його сплави, титан, цирконій, молібден та деякі інші
метали завтовшки 0,1...6,0 мм.Як джерела постійного струму
використовують зварювальні генератори або зварювальні випрямлячі з
пологоспадною зовнішньою характеристикою.Змінним струмом
зварюють алюміній, магній і їхні сплави. При цьому в ті напівперіоди,
коли катодом є виріб, його поверхня бомбардується важкими
позитивними іонами аргону і відбувається так зване катодне
розпилення тугоплавких оксидних плівок алюмінію або магнію. Тому
відпадає потреба в застосуванні флюсів для їх видалення.Зварювання
плавким електродом здійснюють тільки автоматичним і
напівавтоматичним способами. Його застосовують для зварювання
алюмінію, магнію і їхніх сплавів, а також корозієстійких сталей.
Зварювання виконують на постійному струмі при зворотній
полярності, який одержують від джерел з жорсткою або зростальною
зовнішньою характеристикою.При напівавтоматичному зварюванні
використовують спеціальні шлангові напівавтомати, в яких подача
зварювального дроту в зону зварювання здійснюється не крізь шланг, а
крізь тримач. Для цього в самому тримачі є протягувальні ролики, які
дають змогу застосовувати м'який невеликого діаметра дріт,
починаючи від 0,8 мм.Аргонодугове зварювання в ряді випадків
застосовують в суміші з активними газами. Це покращує стабільність
горіння дуги, збільшує глибину проплавлення, поліпшує формування
швів, зменшує розбризкування, покращує перенесення металу в дузі,
підвищує продуктивність зварювання. Так, добавка 1...5 % кисню до
аргону, який застосовують для зварювання маловуглецевої і легованої
сталі, сприяє перетворенню крапельного перенесення металу в дузі в
струменеве. Це дає змогу одержати більш щільні шви і збільшити
продуктивність зварювання.

5.

Мал.2
Метод зварювання плавким електродом забезпечує високі
швидкості зварювання (200...300 м/год).Основним недоліком
зварювання в інертних газах є їхня дефіцитність і висока
вартість. До переваг цього способу належать: 1) висока
продуктивність; 2) висока якість зварних швів; 3) можливість
зварювати алюміній, магній та їхні сплави без флюсів, які
також є дорогими, дефіцитними і потребують клопіткого
очищення виробів після зварювання; 4)можливість візуально
спостерігати процес зварювання і виконувати зварні з'єднання
в будь-яких просторових положеннях.(мал.2)

6.

Зварювання у вуглекислому газі
Суть дугового зварювання в середовищі вуглекислого газу
заключається в тому, що електрична дуга горить в середовищі
активного газу який володіє окислювальними властивостями.
Вуглекислий газ витісняє з зони дуги повітря, хоча сам здійснює на
метал окислювальний вплив за рахунок утворення атомарного
кисню. Метал шва надійно захищається від азоту і кисню повітря,
но атомарний кисень, що виділяється при розпаді вуглекислого газу,
окислює метал. Для нейтралізації окислювальної дії вуглекислого
газу при зварюванні вуглецевих і низьколегованих сталей
використовують зварювальний дріт з підвищеним вмістом мангану
і силіцію (Св-08ГСА, Св-08Г2СА).Зварювання у вуглекислому газі
здійснюють плавким електродом переважно напівавтоматичним
способом. Живлять зварювальну дугу від джерела постійного
струму із жорсткою або зростальною зовнішньою
характеристикою при зворотній полярності. Зварювання у
вуглекислому газі характеризується високою продуктивністю і
низькою вартістю, внаслідок чого цей спосіб дедалі більше
поширюється для зварювання маловуглецевих, низьколегованих і
деяких високолегованих сталей. Вуглекислий газ для потреб
зварювання добувають з відхідних газів хімічних виробництв.
Поставляють його у зрідженому стані в сталевих балонах
місткістю 40 л, в яких під тиском 7,5 МПа міститься 25 л рідкої
вуглекислоти. При випаровуванні її утворюється 12750 л
вуглекислого газу.До основних параметрів режиму зварювання в
захисних газах ставляться:
1. Вибір діаметра електродного дроту - вибирається залежно від
товщини зварюваного металу в межах від 0,5-3 мм,
2. Сила струму - встановлюється в залежності від обраного
діаметра електродного дроту,
3. Напруга дугі- встановлюється в залежності від обраної сили
зварювального струму,
4. Швидкість подачі електродного проволокі- пов'язана з силою
зварювального струму, її встановлюють таким чином, щоб в
процесі зварювання не відбувалося коротких замикань і обривів дуги.
5. Швидкість сваркі- встановлюється в залежності від товщини
зварюваного металу і умов гарного формування шва.
6. Виліт і випуск електрода встановлюють залежно від діаметра
електродного дроту.
7. Витрата вуглекислого газу визначають від обраного діаметра
електродного дроту і умов зварювання (наявність протягів),
конфігурації виробу.
8. Рід і полярність струму-зварювання виконується на постійному
струмі зворотної полярності.
English     Русский Rules