4.85M
Category: lawlaw

Програми страхування на випадок критичних захворювань

1.

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ
НА ВИПАДОК КРИТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
«СУЧАСНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ»,
«МЕДИЦИНА БЕЗ КОРДОНІВ»
Відділ розробки та координації . 2015 р.

2.

Актуальність програм страхування
на випадок критичних захворювань
Статистика онкологічних захворювань в Україні
Щороку в Україні діагностується 160 000 випадків
захворювання на рак.
Згідно із статистикою Всесвітньої
організації охорони здоров′я кожний 125 українець
хворіє на рак.
30% хворих вмирають в перший же рік.
Так в 2020 році померло 77 862 онкологічно хворих людей.
Статистика захворювання на рак в Україні за віком
40%
30%
20%
10%
0%
0 - 20 років
20 - 30 років
30 - 40 років
40 - 50 років
50 - 60 років

3.

Актуальність програм страхування
на випадок критичних захворювань
Статистика кардіологічних захворювань в Україні
Щороку в Україні 140 000 людей потребують
операцію на відкритому серці, проводиться –
всього 36 000.
По стентуванню щороку проводиться тільки
восьма частина від необхідної кількості процедури.
Статистика з області трансплантології в Україні
Протягом 2021 року в Україні заплановано 250 операцій з трансплантології органів і
тканин, зроблено - 48 таких операцій.
Щорічно трансплантації органів потребують 5 000 осіб.
Серед причин такого становища у вітчизняній медицині:
відсутність сучасних протоколів лікування хвороб;
недостатня комплектація медичних установ сучасним медичним обладнанням;
недостатнє державне фінансування системи охорони здоров′я;
непід′йомна вартість лікування в приватних клініках для громадянина з середнім
достатком.

4.

Умови страхування
Умови страхування
Страхувальники
Застраховані особи
Вік застрахованих осіб
Кількість Застрахованих осіб за одним
Договором страхування
Страхова сума на одну Застраховану особу
«Сучасна медицина в Україні»
«Медицина без кордонів»
Дієздатні фізичні або юридичні особи
Фізичні особи, громадяни України або іноземні громадяни, які постійно проживають в Україні (мають посвідку на
проживання в Україні)
Від 18 до 64 років 6-ти місяців
Від 1 до 64 років 6 місяців
Одна особа або згідно з Переліком Застрахованих осіб
Згідно обраної програми страхування
Територія дії Договору страхування
Україна, крім населених пунктів, на території яких державні органи влади України не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження
Територія надання послуг Застрахованій особі
За програмою «Стандарт» - Україна;
За програмою «Стандарт плюс» – Україна. У разі
неможливості лікування певного виду злоякісного утворення
на території України, лікування може бути організовано в
Польщі, Південній Кореї, Ізраїлі, Іспанії.
Строк дії Договору страхування
Початок дії договору страхування
Період очікування *
Ізраїль, Іспанія, південна Корея, Польща.
За ризиком «Трансплантація» – весь світ
За бажанням ЗО можливе проходження частини або всього
лікування в провідних клініках на території України.
1 рік
Договір набуває чинності з 00 год. 00 хв. Наступного дня за датою укладення Договору, за умови сплати страхового платежу
в строк, визначений в Договорі страхування
90 (дев′яносто) днів з дати початку дії Договору страхування
90 днів з дати початку дії Договору страхування – за
випадками «Злоякісне новоутворення», «Кардіохірургія»,
«Нейрохірургія»;
180 днів з дати початку дії Договору – за випадком
«Трансплантація життєво важливих органів»
* Договір починає діяти з наступного дня за датою укладення, за умови сплати страхової премії у строк, визначений у Договорі страхування.
Однак, в перший рік страхування діє період очікування. Якщо діагноз буде встановлений до закінчення періоду очікування, то він не визнається
страховим випадком. При безперервній пролонгації період очікування не застосовується.

5.

Умови страхування
ПОКРИТТЯ / ПРОГРАМА
СТРАХУВАННЯ
«Злоякісне новоутворення»
«Кардіохірургія»
«Нейрохірургія»
«Трансплантація життєво важливих органів»
«Трансплантація кісткового мозку» особам
віком від 1 до 18 років
Страхова сума за ризиками «Злоякісне
новоутворення», «Кардіохірургія»,
«Нейрохірургія»
Страхова сума за ризиком
«Трансплантація життєво важливих
органів»
Проїзд (переліт): квиток економ-класу в
обидва кінці для Застрахованої особи та 1
Супроводжуючої особи або 2, якщо
Застрахована особа є неповнолітньою;
транспортування до готелю або медичної
установи
Проживання: в готелі класу 3-4 зірки для
Застрахованої особи та 1 Супроводжуючої
особи або 2, якщо Застрахована особа є
неповнолітньою
«Сучасна медицина в Україні»
«Медицина без кордонів»
Стандарт
Стандарт плюс
Класик
Еліт
Віп
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Так
Так
Так
Так
Ні
Ні
Так
Так
Так
2 000 000 грн.
3 000 000 грн.
Еквівалент
100 000 євро
Еквівалент
150 000 євро
Еквівалент
200 000 євро
-
-
Еквівалент
500 000 євро
(тільки трансплантація
кісткового мозку для
осіб від 1 до 18 років)
Еквівалент
500 000 євро
(тільки трансплантація
кісткового мозку для
осіб від 1 до 18 років)
Еквівалент
1 000 000 євро
Ні
Так
Так
Так
Так
Ні
Так
Так
Так
Так
Для оформлення договору страхування обов'язково заповнити «Декларації про стан здоров′я» (для фізичних осіб і колективів до 25 осіб)
Якщо Застрахована особа не може погодитися з будь-яким твердженням відносно стану свого здоров′я в «Декларації про стан здоров′я», необхідно
заповнити «Анкету про стан здоров′я», яка подається на розгляд андерайтеру.
2

6.

Страхові платежі за програмами
для фізичних осіб
ВІК ЗО / ПРОГРАМА
СТРАХУВАННЯ
1-17 (при страхування без дорослого)
1-17 (при страхування з дорослим)
18-60
61-64
«Сучасна медицина в Україні»
«Медицина без кордонів»
Стандарт
Стандарт плюс
Класик
Еліт
Віп
1 450,00 грн.
10 000,00 грн.
2 300,00 грн.
16 000,00 грн.
22,00 євро
17,60 євро
165,00 євро
1 195,00 євро
50,00 євро
40,00 євро
255,00 євро
1 542,00 євро
75,00 євро
60,00 євро
350,00 євро
1 815,00 євро
Якщо розмір страхових внесків визначений в іноземній валюті, то сума страхового внеску, що підлягає сплаті розраховується за
офіційним курсом Національного банку України на дату укладання Договору.
Порядок сплати страхового платежу:
-
одноразово;
двома частинами;
чотирма частинами.
Особливості корпоративного страхування:
-
-
-
-
-
Розрахунок страхового платежу для кожного колективу проводиться індивідуально, враховуючи вік кожного члена
колективу;
При страхуванні колективу від 25 осіб оцінка ризику щодо кожної застрахованої особи не проводиться (не підписується
Декларація або Анкета про стан здоров'я);
Понад 80% колективу повинно підлягати страхуванню (80% має становити мінімум 25 осіб);
Якщо група включає не всіх працівників – критерій формування групи повинен бути об'єктивним і визначеним наперед до
укладення договору страхування (наприклад, весь топ-менеджмент, або весь відділ продажів і т.д)
Можливе страхування осіб від 7 днів до 75 років. При цьому, щодо осіб старше 65 років проводиться індивідуальна оцінка
ризику.
2

7.

Страхові випадки
Страховим випадком є звернення Застрахованої особи до лікувального закладу та одержання медичної допомоги при виникненні стану або
захворювання, на яке Застрахована особа захворіла та/або яке було вперше діагностовано, та/або про яке вперше стало відомо Застрахованій особі
протягом дії Договору страхування та закінчення періоду очікування (далі – Виникнення захворювання та/або стану, що потребує лікування).
Необхідність проведення екстреного лікування не визнається страховим випадком.
Критичні захворювання та/або стани, що потребують лікування, що покриваються програмами страхування (залежно від обраної програми)
ЗЛОЯКІСНЕ НОВОУТВОРЕННЯ - це захворювання, що характеризується неконтрольованим ростом і поширенням злоякісних клітин, що
проникають в тканини різного гістологічного типу. Діагноз повинен бути підтверджений результатами гістологічних або, в разі системних злоякісних
онкологічних захворювань, цитологічних досліджень.
Виключеннями зі страхового покриття є:
1. Пухлини, які діагностовані як злоякісні зміни Carcinoma in situ, включаючи дисплазію шийки матки CIN1, CIN2, CIN3, або стани, які гістологічно
діагностовані, як передракові;
2. Злоякісна меланома класу A1 (1 мм) відповідно до класифікації AJCC, 2002;
3. Захворювання шкіри наступних типів:
a. Гіперкератоз і базально-клітинна карцинома;
b. Плоскоклітинна карцинома, крім випадків, коли вона поширилася на інші органи;
4. Злоякісні онкологічні захворювання на тлі вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
5 Злоякісні онкологічні захворювання передміхурової залози, який діагностовано гістологічно як такий, що є до T2N0M0 (включно) за класифікацією
TNM, або розвинувся до 6 баллів (включно) за шкалою Глісона;
6. Хронічна лімфоцитарна лейкемія (C.L.L).
Страховим випадком визнається звернення Застрахованої особи до лікувального закладу та одержання медичної допомоги при виникненні злоякісного
новоутворення, яке виникло у Застрахованій особі та/або було вперше діагностовано, та/або про яке вперше стало відомо Застрахованій особі протягом
дії Договору страхування та закінчення періоду очікування.
Для лікування злоякісного новоутворення внаслідок лімфоми або лейкемії, яке було діагностовано у Застрахованої особи у віці від 1 (одного) до 18
(вісімнадцяти) років протягом строку дії Договору страхування та яке було підтверджено результатами гістологічного тесту, може бути застосовано
трансплантацію кісткового мозку за дотримання сукупності умов, визначених для «Трансплантації життєво важливих органів».

8.

Страхові випадки
КАРДІОХІРУРГІЯ - критичний стан Застрахованої особи, що потребує хірургічної операціїї, яка здійснюється за рекомендацією лікаря-кардіолога
в умовах стаціонару, та спрямована на:
1. відновлення кровотоку в артеріях серця шляхом обходу місця звуження (закупорки) однієї або декількох коронарних артерій за допомогою
обхідних трансплантатів (шунтів);
2. заміну або лікування одного або декількох серцевих клапанів.
3. в тому числі страховим випадком буде вважатися критичний стан Застрахованої особи, що потребує хірургічної операції з пластики судин серця,
стентування або хірургічного лікування порушень серцевого ритму. Катетеризація серця не відноситься до операцій на серці та не покривається
Програмою страхування.
Діагноз повинен бути встановлений під час дії Договору і підтверджений методом радіологічної діагностики.
Страховим випадком визнається обґрунтована з медичної точки зору необхідність проведення кардіохірургічної операції через хворобу, на яку
захворіла Застрахована особа та/або яка була вперше діагностовано, або про яку вперше стало відомо Застрахованій особі протягом дії Договору
страхування та закінчення періоду очікування.
НЕЙРОХІРУРГІЯ - будь-яке планове хірургічне втручання, рекомендоване нейрохірургом, на головному мозку або інших внутрішньочерепних
структурах, а також хірургічне втручання при доброякісних пухлинах спинного мозку та його оболонок.
Діагноз, який став причиною операції, повинен бути встановлений вперше протягом безперервного страхового періоду. Нейрохірургічні операції на
спинному мозку та його оболонках не включають хірургічні втручання, що проводяться у зв'язку із захворюваннями, що виникли в результаті
травматичних ушкоджень, іншими захворюваннями спинного мозку та його оболонок, крім доброякісних пухлин, а також вродженими вадами.
Під хірургією мається на увазі інвазивна операція, що проводиться в стаціонарі (включаючи денний стаціонар), а саме проникнення в тканини з метою
лікування захворювання та/або рани та/або виправлення вади або каліцтва Застрахованої особи.
Страховим випадком визнається обґрунтована з медичної точки зору необхідність проведення операції з нейрохірургії через хворобу, на яку захворіла
Застрахована особа та/або яка була вперше діагностовано, або про яку вперше стало відомо Застрахованій особі протягом дії Договору та закінчення
періоду очікування.

9.

Страхові випадки
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ОРГАНІВ - критичний стан Застрахованої особи, що вимагає трансплантації органу в її
організм, включаючи пересадку кісткового мозку та штучного серця.
Трансплантація не включає в себе зубні імпланти.
Страховим випадком вважається критичний стан Застрахованої особи, що вимагає трансплантації, та який за думкою сертифікованого медичного
фахівця, що погоджений зі Страховиком, виник в результаті захворювання, на яке Застрахована особа почала страждати, або воно було діагностовано,
або про нього стало відомо Застрахованій особі вперше протягом терміну дії Договору страхування та закінчення періоду очікування.
Випадок буде вважатися страховим, якщо буде додатково дотримано сукупність наступних умов, перерахованих нижче:
1. Два лікаря-фахівця у відповідній галузі медицини підтвердять необхідність трансплантації відповідно до загальновизнаних стандартів надання
медичної допомоги;
2. Трансплантація буде виконуватися у визначеній Страховиком лікарні, що має дозвіл компетентних органів тієї країни, де буде проводитися
трансплантація;
3. Трансплантація не є експериментальним лікуванням та/або лікуванням з метою дослідження, та/або не включає лікування стовбуровими клітинами.
4. Трансплантація буде проводитися відповідно до прийнятих етичних норм тієї країни, де буде виконуватися трансплантація.
5. Наявність органу, який підходить за медичними показниками для трансплантації Застрахованій особі, та лікарні, яка взяла на себе виконання
трансплантації в межах відповідальності, зазначених у Договорі страхування.

10.

Витрати, що покриваються
Страховик сплачує наступні витрати, пов’язані з наданням нижчезазначених послуг при настанні Страхового випадку «Злоякісне
новоутворення», «Кардіохірургія», «Нейрохірургія»:
1. Транспортні витрати. При проведенні лікування як в Україні (в іншому населеному пункті, ніж постійне місце проживання Застрахованої особи), так і за її межами - квиток
економ-класу в обидва кінці для Застрахованої особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи або 2 (двох), якщо Застрахована особа є неповнолітньою, зустріч в аеропорту або
вокзалі та перевезення машиною швидкої допомоги (за медичної необхідності) або на таксі до готелю або до медичної установи в місці, де буде проведено діагностику
та/або лікування (крім програми «Стандарт»).
2. При проведенні лікування як в Україні (в іншому населеному пункті, ніж постійне місце проживання Застрахованої особи), так і за її межами - проживання Застрахованої
особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи або 2 (двох), якщо Застрахована особа є неповнолітньою, в готелі класу 3-4 зірки, включаючи сніданок та послуги, включені у
вартість номера, для Застрахованої особи та особи, яка її супроводжує (крім програми «Стандарт»). Вибір готелю проводиться Страховиком з урахуванням доступності та
близькості до медичної установи або лікаря.
Термін проживання в країні лікування обмежується 10 (десятьма) календарними днями, цей період може бути продовжений на 8 (вісім) календарних днів після здійснення
хірургічного втручання Застрахованій особі.
3.Витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи в разі її смерті під час лікування за межами України протягом дії даної програми страхування, що включають в себе
транспортування тіла до аеропорту, найближчого до місця постійного проживання Застрахованої особи, в межах максимальної суми – 132 000,00 (сто тридцять дві тисячі)
гривень (крім програми «Стандарт»).
4. Витрати на лікування, що проводиться Застрахованій особі з приводу діагностованого захворювання, яке визнано страховим випадком, а саме:
• медична допомога в амбулаторних умовах, в умовах денного стаціонару та в стаціонарних умовах. Термін перебування в стаціонарних умовах обмежується 10
(десятьма) календарними днями, а у випадку здійснення хірургічного втручання Застрахованій особі може бути продовжений ще на 8 (вісім) календарних днів;
• огляд лікарів, в т.ч. лікарів-фахівців;
• діагностичні медичні втручання, що проводяться медичними закладами на вибір Страховика, в т.ч. лабораторні дослідження, візуалізуючі дослідження, ендоскопічні
дослідження, функціональна діагностика;
• лікувальні медичні втручання в межах страхової суми (крім імплантацій), що включають: хірургічне лікування, хіміотерапію, променеву терапію, інші науково
обґрунтовані методи лікування та які застосовуються в рамках надання медичної допомоги медичними організаціями, за погодженням зі Страховиком;
• трансплантація, що проводиться ліцензованим медичним закладом за Погодженням зі Страховиком;
• імплантація, необхідна з метою реконструктивного лікування, включаючи вартість імплантантів на суму, що не перевищує еквівалент 390 000,00 (триста дев'яносто
тисяч) гривень на рік на один страховий випадок;
• лікарські засоби, що застосовуються при лікуванні в стаціонарних умовах, в умовах денного стаціонару та при амбулаторному лікуванні.
5. Допомогу в отриманні візи, з метою проходження лікування в країні призначення для Застрахованої особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи або 2 (двох), якщо
Застрахована особа є неповнолітньою. При цьому візовий збір сплачує сама Застрахована особа.
6. Послуги усного та письмового перекладу, що надаються Застрахованій особі у період проведення діагностики та/або проведення лікування за межами України.
7. Витрати на лікарські засоби та діагностичні процедури під час та після проведення лікування в межах загального ліміту, передбаченого за даною програмою страхування.
При цьому, покриттям даної програми страхування передбачено придбання лише ліків, затверджених FDA и EMA. Максимальний термін з моменту призначення препарату
лікарем до отримання безпосередньо Застрахованою особою не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

11.

Витрати, що покриваються
Страховик сплачує наступні витрати, пов’язані з наданням нижчезазначених послуг при настанні Страхового випадку
«Трансплантація життєво важливих органів»:
1. Трансплантація, яка проводиться через Асистанську компанію, у визнаному у цій галузі лікувальному закладі відповідно до страхових лімітів, зазначених нижче, до тих пір,
поки трансплантація буде здійснена у лікарні, яка погоджена зі Страховиком;
2.Трансплантація, яка здійснюється не через Асистанську компанію, але в медичному закладі, результативність якого узгоджувалась та затверджувалася заздалегідь у
письмовій формі зі Страховиком, Страховик несе відповідальність в межах лімітів, встановлених нижче;
3. Витрати на діагностику, лікування та госпіталізацію у погодженій Страховиком лікарні, де здійснювалась трансплантація або лікування;
4. Оплата праці медичної бригади, яка проводить операцію, та витрати на операційну, що понесені під час трансплантації або лікування;
5. Оплата госпіталізації в лікарні до 30 днів до пересадки або лікування згідно з цією Програмою страхування та до 335 днів після їх проведення, у тому числі медичних
оглядів, лабораторних аналізів, лабораторних тестів і лікарських засобів протягом усього періоду госпіталізації.
6.Витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи в разі її смерті під час діагностики та/або лікування за межами України протягом дії даної програми страхування, що
включає в себе транспортування тіла до аеропорту, найближчого до місця постійного проживання Застрахованої особи в межах максимальної суми – 5 000 Євро.
7. Страховик сплачує витрати за супутні послуги, пов’язані з лікуванням в межах лімітів, встановлених нижче:
7.1. Пошук донорського органу, що підходить Застрахованій особі для Трансплантації, його збереження та транспортування до місця трансплантації - 25 000 Євро або
покриття витрат, пов`язанних з прижиттєвим донором в межах цієї суми:
а) лікарняні послуги, що надаються донору, в т. ч. розміщення в лікарняній кімнаті, палаті або відділенні лікарні, харчування;
б) послуги загального медичного догляду, послуги, що регулярно надаються персоналом лікарні;
в) лабораторні аналізи, використання обладнання та інших матеріально-технічних засобів лікарні (за винятком предметів особистого користування, які не є необхідними в
процесі видалення призначеного для трансплантації органу або тканини);
г) хірургічне втручання та медичні послуги з видалення органу або тканини донора, призначені для трансплантації Застрахованій особі;
д) витрати на проїзд прижиттєвого донора за кордон до місця проведення трансплантації та повернення назад обмежені вартістю квитка економ класу в обидва кінці з
єдиною метою - пересадка органів/тканин для Застрахованої особи;
е) витрати на транспортування живого донора від передбаченого готелю до стаціонару або лікуючого лікаря, і назад;
ж) витрати на проживання прижиттєвого донора під час перебування за кордоном з єдиною метою - пересадка органів / тканин для Застрахованої особи.
2. Витрати на транспортування до місця проведення трансплантації та повернення назад обмежені вартістю квитка економ-класу в обидва кінці для Застрахованої особи та 1
(однієї) Супроводжуючої особи, або 2 (двох), якщо Застрахована особа є неповнолітньою, - в межах граничної суми 5 000 (п’ять тисяч) Євро.
3. Витрати на транспортування спеціальним медичним транспортом та витрати на сухопутний переїзд з аеропорту в лікарню, якщо Застрахована особа не в змозі, на думку
лікаря, через медичні причини летіти звичайним комерційним рейсом, - до максимальної суми 25 000 (двадцять п’ять тисяч) Євро.
4. Витрати на проживання, необхідні для здійснення передбаченої цією програмою страхування мети для Застрахованої особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи або 2 (двох),
якщо Застрахована особа є неповнолітньою, - в межах максимальної суми 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) Євро. Вибір готелю проводиться з урахуванням доступності та
близькості до медичної установи або лікаря.
5.Витрати на доставку лікаря-фахівця в країну постійного проживання Застрахованої особи, для виконання трансплантації, в залежності від конкретного випадку, для одного
страхового випадку, і тільки за умови, що загальна вартість не перевищить еквівалент 120 000 (сто двадцять тисяч) Євро.

12.

Дія програми страхування
Етап 1. Підтвердження діагнозу:
₋телефонний дзвінок в Медичний асистанс Страховика
₋збір та передача медичних документів Страховику
₋підтвердження діагнозу і складання плану лікування
₋підбір клініки і країни лікування
Етап 2. Підготовка до лікування:
Етап 3. Лікування:
₋переклад медичних документів
₋передача медичних документів в клініку
₋узгодження строку госпіталізації
₋візова підтримка
₋бронювання трансферу та готелю
₋ведення Застрахованої особи персональним менеджером
₋віддалений супровід в процесі лікування до моменту виписки
₋контроль лікувальних втручань і процедур
₋виписка необхідної медичної документації
₋сплата рахунків за лікування Страховиком
Етап 4. Підтримка після лікування:
₋повернення додому з країни лікування
₋забезпечення ліками, в т.ч. імпортними
₋контроль оглядів при амбулаторно-поліклінічному лікуванні
₋повторні курси лікування за кордоном (за показаннями)

13.

Порядок дії при настанні
страхового випадку
Під настанням страхового випадку слід розуміти отримання Застрахованою особою висновку місцевого лікаря-фахівця з
підтвердженням діагнозу та відповідними дослідженнями.
Крок 1
З метою повідомлення про настання страхового випадку Застрахована особа телефонує в
Медичний Асистанс Страховика за номером телефону, вказаному в Договорі страхування, в
строк не пізніше 2-х робочих днів після настання страхового випадку.
Таке звернення від імені Застрахованої особи може бути здійснено членами сім′ї або іншими особами в залежності від стану
здоров′я Застрахованої особи.
Крок 2
Медичний Асистанс ідентифікує Застраховану особу за наступною інформацією:
- прізвище, ім′я по батькові Застрахованої особи;
- номер Договору страхування;
- місце проживання і контактний номер телефону Застрахованої особи;
- причина звернення (діагноз, інформація про проведені дослідження тощо)
Крок 3
Лікар Медичного Асистансу Страховика координує з фахівцем Страховика, який негайно,
але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня звернення Застрахованої особи або її
представника надасть інформацію щодо подальших дій Застрахованої особи (надання пакету
документів, які підтверджують настання страхового випадку)
Крок 4
Страхувальник (Застрахована особа або її представник):
зобов′язані протягом 10 (десяти) робочих днів з дня, як стане відомо про настання
страхового випадку, надати Страховику усі необхідні документи, вказані в Договорі. У
випадку, якщо надання деяких документів неможливо в зазначений строк, строк надання
таких документів може бути продовжено за погодженням із Страховиком

14.

Порядок дії при настанні
страхового випадку
Крок 5
Страховик разом з Асистуючою компанією (MADANES) протягом 6 (шести) робочих днів з
дня отримання повного пакету документів від Застрахованої особи приймають рішення щодо
визнання або невизнання події, що сталася із Застрахованою особою, страховим випадком.
Якщо для прийняття рішення недостатньо наданих документів, Страховик направляє
Застрахованій особі запит щодо надання додаткових документів.
Крок 6
Страховик та Асистуюча компанія (MADANES) протягом 3 (трьох) робочих днів після
отримання від Застрахованої особи додаткових документів приймає рішення щодо визнання
або невизнання події, що сталася із Застрахованою особою, страховим випадком.
Крок 7
Якщо подія, що сталася із Застрахованою особою, після розгляду отриманого пакету
документів не визнана страховим випадком, Страховик протягом 14 (чотирнадцяти) робочих
днів з дня прийняття рішення надсилає Застрахованій особі листа з відмовою визнання події
страховим випадком.
Якщо подія, що сталася із Застрахованою особою, після розгляду отриманого пакету
документів визнана страховим випадком, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня
прийняття рішення Асистуюча компанія Страховика (MADANES) організовує надання
Застрахованій особі послуг, передбачених Договором і програмою страхування.
Будь-які витрати, понесені в іншій лікарні, ніж та, що погоджена Страховиком і Асистуючою компанією, не відшкодовуються.
Будь-які витрати, понесені Застрахованою особою до початку діагностування/лікування у лікарняному закладі за погодженням
Страховика, не відшкодовуються.

15.

Група компаній МADANES
На сьогодні завдяки прогресу в медицині зросла тривалість людського життя, мають місце колосальні
світові успіхи в лікуванні раніше невиліковних хвороб.
Але хвороба завжди приходить несподівано, людина часто не готова до неї а ні фінансово, а ні
психологічно.
При настанні такого випадку виникають питання:
Куди і до кого звернутися?
Як подолати «бюрократію» і швидко отримати допомогу?
Де взяти гроші?
Страхова Компанія «ПРОВІДНА» спільно з Компанією MADANES:
Підбере найкращу клініку
Швидко вирішить всі бюрократичні питання
Сплатить вартість лікування і супутні витрати
Допоможе клієнтові і його сім′ї подолати психологічні проблеми
Компанія MADANES супроводжує і координує людину, що потребує медичної
допомоги, і членів її родини на всіх етапах лікування

16.

Група компаній МADANES
Компанія MADANES – один з найбільших провайдерів страхування в Ізраїлі з головним офісом
в Тель-Авіві. Піввіковий досвід праці на ринку Ізраїля та високий рівень професійної медичної
експертизи дозволяють впровадити в Україні абсолютно нові, засновані на міжнародних
стандартах, методи роботи в сфері страхування здоров′я.
MADANES –це…
Місія MADANES – зробити найкращі світові медичні послуги доступними
кожній людині
48 років досвіду
мережа медичних центрів прямого доступу: більше, ніж 900 клінік рівня «excellance»
за кордоном
2 000 000 клієнтів
багатомовний кол-центр 24/7 365 днів на рік
операційні центри в Тель-Авіві, Варшаві, Берліні, Сеулі, Москві, Києві
врегулювання 85 000 страхових випадків в рік

17.

Група компаній МADANES
Приклад врегулювання страхового випадку компанією MADANES:
Застрахована особа Ольга, 41 рік, діагноз - рак молочної залози 4 стадії.
23 січня 1320 MADANES отримав повідомлення від Страховика.
23 січня 1340 до Застрахованої особи зателефонував Координатор MADANES.
25 січня
від Застрахованої особи отримані медичні документи.
26 січня
виконаний переклад медичних документів на англійську, запити направлені в 3 медичних центри.
27 січня
отримана пропозиція від Медичного центру Іхілов (Ізраїль). Страховику направлений на
узгодження кошторис.
29 січня
узгодження Страховиком кошторису лікування.
27 – 29 січня робота з Застрахованою особою по координації поїздки та процесу лікування.
2 лютого
придбані проїзні квитки до Тель-Авіву, заброньований готель 4* поряд з медичним центром.
Процес організації лікування за кордоном був виконаний за 7 робочих днів
Вартість лікування та додаткових витрат становила 184 587 доларів США
Лікування:
₋ консіліум лікарів
₋ хірургічна операція
₋ 16 курсів хіміотерапії
₋ гормональна терапія
₋ відновна пластика молочної залози
Додаткові витрати:
₋ перельоти
₋ проживання в готелю і сніданки
₋ телефонні дзвінки і трансфери по території лікування
₋ особистий координатор-перекладач в Ізраїлі
₋ доліковування в країні постійного проживання

18.

Давайте подбаємо про
здоров′я вже сьогодні!
Подбаймо про здоров′я наших людей
вже сьогодні
Дякуємо за увагу!
English     Русский Rules