Європейський рівень післядипломної освіти з анестезіології в Україні: з чого починати?
8.96M
Categories: medicinemedicine educationeducation

Європейський рівень післядипломної освіти з анестезіології в Україні . Початок

1. Європейський рівень післядипломної освіти з анестезіології в Україні: з чого починати?

С.Воротинцев
Запорізький державний медичний університет

2.

No conflicts of interest

3.

4.

Для того, щоб полегшити вільне пересування лікарів і
взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших
офіційних свідоцтв кваліфікації
http://eur-lex.europa.eu

5.

Brainstorm group – Education – Stockholm 2014
Chair: MJY Temiño,
ESA liasion: Andreas Sandner-Kiesling and Zeev Goldik
Members: B Maldini, S Vorontyntsev, K Madach, M Marco
Європейська академія анестезіології та інтенсивної терапії
(EAAIC) повинна стати орієнтиром і стандартом для всіх
країн.
1.Aim
The European Academy of Anaesthesiology and Intensive Care (EAAIC) should become a reference and standard for all the
countries.
2. The EAAIC should be presented in the board (one member should be from EAAIC)
3. Make a map about the ESA educational activities and facilities on the homepage to make orientation and choice of
trainees and specialists easier. A so called "Educational training tree" with explanation of abbreviations would be needed.
This educational training tree could be translated to the language of the national societies, could be sent to them, so that they can
put it on the homepage and even lectures could be presented about the ESA educational activities at the conferences of the
national societies.
4. Non-ESA members could also be participants at the educational facilities of the ESA but for fee. Affiliate members
probably for a reduced fee. ESA members would take part for a reduced fee or free. In this way the advantage of being an ESA
member is emphasized but still many people (not just ESA members) could participate at the different courses, trainings.
5. Further preparation course for EDA would be needed.
Preparation for Part I -basic science course is great but not enough. Refresher courses for Part II would be needed. A 3 year long
educational package would be a good idea: this could contain
1) clinical practice courses,
2) on hands workshops,
3) congresses,
4) the basic science course,
5) and reference books from which the candidate could prepare for the exam.
The EDA examiners would also need a training course.
6. E-learning service can be installed for ESA members with on-line evaluation and feedback.
7. New masterclasses would be of interest.
8. Future: unification and clarification of educational projects. Single projects and initiatives should get closer to the EAAIC main
project and could be synchronised with it.

6.

BUS 2015
BUS 2016

7.

Принципово важливим є збільшення строку
стажування до середньоєвропейських 5 років
з анестезіології + 1 рік з інтенсивної терапії
EST, SRB, TR
< 5 years
5 years
CH, D, FIN, IL, IRL,
RKS, LT, P, SLO, UK
> 5 years
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Karel Cvachovec, Michal Horáček. Euroanaesthesia 2013
18

8.

Принципово важливим є максимальна
уніфікація державних програм стажування у
відповідності до рекомендацій навчання і
тренінгу UEMS/EBA
Karel Cvachovec, Michal Horáček. Euroanaesthesia 2013

9.

Приклад Литви
Lithuanian University of Health Sciences (LUHS)
http://www.kaunoklinikos.lt
Prof. Andrius Macas, MD, PhD
Head of Anaesthesiology Department
ESA Council member
Lithuania

10.

Приклад Молдови
Associate Prof. Serghei Sandru
SARRM President

11.

1. Лікар-анестезіолог повинен бути експертом з
анестезіології
2. Лікар-анестезіолог повинен мати якості лідера в
медичному суспільстві
3. Лікар-анестезіолог повинен бути вченим та педагогом
4. Лікар-анестезіолог має бути професіоналом в
організації надання анестезіологічної допомоги

12.

Менеджмент хвороби
Техніки анестезії
Післяопераційне
ведення
Невідкладна медицина
Загальна інтенсивна
терапія
Практичні процедури
Менеджмент охорони
здоров’я
Нетехнічні навики
Етика
Наукові дослідження
Анестезіологія в
акушерстві
Менеджмент дихальних
шляхів
Торакальна та серцевосудинна анестезіологія
Нейроанестезіологія
Анестезіологія в
педіатрії
Амбулаторна
анестезіологія
Багатопрофільний
менеджмент болю.

13.

A.Має знання, описує
B.Виконує, володіє, демонструє під
керівництвом
C.Виконує, володіє, демонструє самостійно
D.Навчає або керує іншими у виконанні,
володінні та демонстрації
D – 61%, C – 32%, B – 6%, A – 1%

14.

Цілі навчання є реалістичними кінцевими
крапками, які повинні бути досягнуті до кінця
періоду навчання в резидентурі з
анестезіології.
Вони також представляють собою вимірні
кінцеві крапки, які повинні бути основою для
розробки майбутніх методів об’єктивної і
надійної оцінки придбаних компетенцій по всій
навчальній програмі.

15.

Компетенції для викладачів:
1. Створення позитивного клімату навчання
2. Професійне ставлення до резидентів
3. Зв’язок цілей навчання
4. Оцінювання резидентів
5. Зворотній зв’язок для резидентів
WFSA / ESA / EBA Курси “Навчи вчителів”

16.

Які ми маємо розбіжності?
1. Строки навчання
2. Форма навчання
3. Наявність необхідних галузей (курсів)
4. Конкретність вимог до навчання
5. Оцінка рівня компетенцій
6. Вимоги до викладачів

17.

З чого починати?
1. Мати бажання
2. Змінити програму в межах 20%
3. Оцінка по закінченні курсу
4. Об’єктивний екзамен
5. Навчи вчителя

18.

2014 р.
OSCE (Objective
Structured
Clinical Exam)
2016 р.
Teach the
Teachers

19.

ESA Trainees Subcommittee
1 - Education: liaise with the respective ESA Committees to develop
"Educational products". We are going to focus in the preparation for
the EDAIC part 1 and part 2 (MCQ e-book, e-books,..);
2 - Mobility: liaise with the respective ESA Committees to start
developing a mobility program. We want to start by creating a
database with all relevant information from each European country
and also the USA;
3 - Euroanaesthesia Trainee's Program: Develop Scientific
Symposiums, Courses and Social Activities for 2017 and future
events.
4 - Social Networks: Improve the ESA Trainee Network LinkedIn
Group and create a Facebook Group.
5 - European and International Trainee Sections: Initiate
collaborations with the existent Trainee Sections and support the
development of Trainee Sections in the countries where they do not
exist.
Пропозиції щодо співпраці

20.

ESA – UESM / EBA
ААУ – Міністерство охорони здоров’я
ААУ

21.

Дякую за увагу
[email protected]
English     Русский Rules