Міністерство охорони здоров'я України Запорізький державний медичний університет Кафедра управління і економіки фармації, медичного і фа
План
130.17K
Category: financefinance

Банкрутство суб'єктів господарювання

1. Міністерство охорони здоров'я України Запорізький державний медичний університет Кафедра управління і економіки фармації, медичного і фа

Міністерство охорони здоров'я України
Запорізький державний медичний університет
Кафедра управління і економіки фармації,
медичного і фармацевтичного правознавства
Тема: «БАНКРУТСТВО СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ»

2. План

1. Суть поняття банкрутства
2. Підстави для порушення справи про
банкрутство
3. Порядок ведення справ про
банкрутство
4. Поняття санації. Основні її елементи
5. Найбільш поширені причини
припинення підприємницької діяльності

3.

У загальному розумінні
банкрутство - це фінансова
неспроможність юридичних
осіб, фізичних осібпідприємців і громадян,
нездатних платити
кредиторам по боргових
зобов'язаннях і
продовжувати нормальну
діяльність

4.

У Україні питання
банкрутства
регламентуються
Господарським
процесуальним кодексом
України, законом України
«Про відновлення
платоспроможності
боржника або визнання його
банкротом»

5.

Головні причини
банкрутства
некомпетентність (менеджерська і службова)
незбалансований досвід суб'єкта підприємництва,
який може бути досвідченим менеджером, але
недосвідченим комерсантом
нестача досвіду у фінансових операціях
невміння налагоджувати і підтримувати
ділові зв'язки і контакти

6.

Справа про банкрутство порушується
господарським судом в слідуючих
випадках:
якщо безперечні
вимоги кредитора
(кредиторів) до
боржника сукупно
складають не менше
трьохсот мінімальних
розмірів заробітної
плати
не були задоволені
боржником
упродовж трьох
місяців після
встановленого для
їх погашення
терміну

7.

На підготовчому засіданні
господарський суд розглядає :
• представлені документи
• заслуховує пояснення сторін
• оцінює обгрунтованість заперечень
боржника
• вирішує інші питання

8.

Результатом підготовчого
засідання є ухвала про
збудження провадження у
справі про банкрутство або
відмова

9.

Відносно боржника застосовуються
такі судові процедури банкрутства :
розпорядження
майном
боржника
світова
угода
санація
(відновлення
платоспроможності)
боржника
ліквідація
банкрота

10.

Залежно від категорії боржника, виду
його діяльності і наявності у нього майна
господарський суд застосовує:
загальний
спеціальний
спрощений порядок
провадження у справі про
банкрутство

11.

Розпорядження майном це система заходiв :
По нагляду i контролю за управлiнням ᵢ
розпорядженням майном боржника з метою
забезпечення збереження, ефективного
використання майнових актiв боржника
Проведення аналiзу його фiнансового
положення
Визничення наступної оптимальної процедури
(санації, світової угоди або ліквідації) для
задоволення в повному обʹємі або частково
вимог кредиторів

12.

Реструктуризація підприємства це
здійснення:
організаційно-господарських
фінансово-економічних
правових
технічних заходів, спрямованих на
реорганізацію підприємства
розділення підприємства з переходом
боргових зобовʹязань до юридичної
особи, яка не підлягає санації
зміна форми власності, управління,
організаційно правової форми

13.

Такі дії можуть сприяти :
збільшенню
обсягів випуску
конкурентоздат
ної продукції і
повному або
частковому
задоволенню
вимог
кредиторів
підвищенню
ефективності
виробництва
фінансовому
оздоровленню
підприємства

14.

Світова угода у справі про
банкрутство розуміється
домовленість між боржником і
кредиторами відносно
відстрочення і або розстрочки, а
також пробачення (списання)
кредиторами боргів боржника,
яка оформляється шляхом
укладення договору між
сторонами

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules