Ұлы ақынның талантын былайша бағалауға болады:
Шәкәрім араб,парсы,түрік тілдерін жетік білгеннен кейін ол Фирдоуси,Низами,Сағди,Физули,Науаи шығыс класиктерінің шығармаларымен танысқа
772.50K
Category: biographybiography

Шәкәрім Құдайбердіұлының

1.

2.

Шәкәрім Құдайбердіұлының жан-жақты
қаламгер болып қалыптасуына, қазақ
халқының бай ауыз әдебиеті,
Махамбет пен
Абай, шығыс пен батыс әдебиеті
айтарлықтай әсер етті.

3. Ұлы ақынның талантын былайша бағалауға болады:

-Шәкәрім Абай тәрбиесін алғаннан кейін өсиеті, өнегесі мол
мұра
қалдырған ақын, лирик;
-Заманы мен тарихы туралы нақтылап баяндап беріп кеткен
тарихшы;
-Адамның ішкі сезім-сырларын, көңіл-күйін, нанымы мен
танымын дөп басып шынайы жеткізе білген философ;
-Орыс халқы мен Шығыстың озық үлгілерін түпнұсқасымен
қазақ жұртшылығына танытқан көркем шебер аудармашы;
-Заманында шығып тұрған «Айқап» журналы мен «Қазақ»
газетіне саяси-әлеуметтік мәселелерге үн қосқан публицист;
-Өлеңдеріне әсем әуен жазған сазгер, музыкант.

4. Шәкәрім араб,парсы,түрік тілдерін жетік білгеннен кейін ол Фирдоуси,Низами,Сағди,Физули,Науаи шығыс класиктерінің шығармаларымен танысқа

Шәкәрім араб,парсы,түрік тілдерін жетік
білгеннен кейін ол
Фирдоуси,Низами,Сағди,Физули,Науаи
шығыс класиктерінің шығармаларымен
танысқан.

5.

6.

Фердоусидің «Шаһнамасы», Низамидің,
Сағдидің дастандары қазақ жұртына
етене таныс. Әдебиетіміздің үлкен
тұлғалары – Абай мен Шәкәрім «Ескендір»,
«Ләйлі-Мәжнүн» дастандарында ақындық
сайысқа түсіп, нәзирагөйлік дәстүрді өз
өлеңдерінде барынша ұштаған.

7.

Абай:
«Физули, Шәмси, Сәйхали
Науаи, Сағди, Фердоуси,
Қожа Хафиз – бу һәммасы
Мәдет бер шағири фердияд»
Шәкәрім:
«Науаи, Сағди, Шәмси, Физули бар,
Сәйхарли, Қожа Хафиз, Фердоусилер…
Бәйітші елден асқан шешен болып,
Әлемге сөздің нұрын жайған солар», деп парсы ақындарының әлем әдебиеті
тарихында елеулі із қалдырғанын
айғақтайды.

8.

Кеңес үкіметі тұсында шығыстың классикалық жәуһар туындыларын ана
тілімізге тәржімалап, көпшілікке танытуда көп іс тындырылғаны белгілі.
Фердоусидің, Сағди Шеразидің, Низамидің, Жәмидің көлемді дастандары
қазақша сөйлетіліп Рудаки, Омар Хайям, Руми, Хафиз т.б шығыс
шайырларының лирикалық туындылары республика оқырмандарының
рухани қазынасына айналды.

9.

Шәкәрімнің өлеңдерін баспаға дайындаған жахушы М.Мағауин Хафиз
бен Шәкәрімнің шығармашылық байланысына тоқталып «Шәкәрімнің
шығыс үлгісіндегі мұрасы сол тұстағы қазақ поэзиясының ізденіс
өрісі, игерген аумағы туралы нақты түсінік берсе керек. Шәкәрімнің
шығыстық жырлары көркемдік ойдың жаңа бір белесі болды.Мұндағы
өрнек иірімді жан толқынысы, үлгілі тіл мәдениеті ұлттық
поэзиямыздың Абай жеткізген ең биік тұғырмен деңгейлес» деп
атақты ақынның шығыс ықпалында да өлеңдер жазғаның баса
көрсетеді.
English     Русский Rules