5.96M
Categories: chemistrychemistry life safetylife safety

Комплекс заходів з ліквідації наслідків радіаційне небезпечної надзвичайної ситуації

1.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА
РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ
Захист населення і території
Тема 8: Організація ліквідації наслідків під час аварії на радіаційнонебезпечному об’єкті
Тема Лекції:
“Комплекс заходів з ліквідації
наслідків радіаційне небезпечної
надзвичайної ситуації. Особливості
ведення радіаційної розвідки та
контролю. ”
Доповідач: к.в.н. доцент Варакута В. П..

2.

2
МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити з основними заходами з ліквідації
наслідків та ведення РР.
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
1. І.Ю. Чернявський. Військова дозиметрія Частина 2. Аналітичні засоби радіаційної розвідки та
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.-2-ге вид., – К.: Знання, 2010. -487 с.
контролю. ХІТВ, Х 2007.
Чернявський,
В.Г.Гражданская
Ерёменко, С.І.
Петров.
Аналітичні
засоби
радіаційної
розвідки
та
2. 2. І.Ю.
Мозаренко
Д.И. и др.
защита
области.
Том 1-4:
Учебник.
– Х.: НМЦ
ХНТУСХ,
2007 г.
контролю. ХІТВ, Х 2005.
3. 2. Основы
Аварії надозиметрии
радіаційно,ихімічно
та біологічно
небезпечних
об’єктах:
Довідник
А.М.,
Сакун О.В.,
войсковые
дозиметрические
приборы.
Воениздат,
МО/ Грек
СССР,
М., 1970.
Григор’єв О.М. та інш. -Х.: ФВП НТУ «ХПІ», 2010. - 173 с.4.
3. В.Г.Єременко. Технические средства радиационной разведки и контроля. ХВУ, Харьков, 1990.
документація
на прилад
ИМД-12.-Х.: Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. – 560 с.
4. 4. Технічна
Чернявський
І.Ю. Військова
дозиметрія:
6. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник. За загальною редакцією А.І. Баталова. –Харків:
ХІТВ, 2005р.
1.
ВВссттуупп. .
11 навчальне
навчальне питання
питання
Комплекс заходів
з ліквідації наслідків
аварій
2 навчальне питання
Вимірювання
радіоактивного
зараження місцевості
Закінчення.
навчальне питання
питання
32 навчальне
Склад та будова вимірювача
потужності дози ДП-5В

3.

Завдання, які вирішувались під час
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Захист населення і території
1. Виявлення та оцінка масштабів аварії:
- радіаційна розвідка місцевості (РРМ);
- контроль радіоактивного зараження приміщень, техніки
та особового складу (КРЗ);
- контроль радіоактивного зараження повітря, ґрунту,
води, продуктів харчування;
- пошук високоактивних джерел випромінювання;
- визначення радіонуклідного складу проб;
- аналіз результатів.

4.

Захист населення і території
2. Евакуація населення;
3. Локалізація осередку аварії, запобігання росту її масштабів;
4. Дезактивація території, споруд АЕС та населених пунктів,
техніки;
5. Санітарна обробка особового складу;

5.

Схема дійсних дій під час ліквідації
наслідків аварії на АЕС
Захист населення і території

6.

Вимір радіоактивного зараження місцевості
Захист населення і території
Розсіяне
випромінювання
БД
Пряме + розсіяне
випромінювання
К осл
Н=1м
К осл
e d
B
Ділянка радіоактивного
зараження
R
Е , МэВ
0,1
0,2
0,3
0,4
0,8
1
Косл
10
4
3
2
1,6
1,5
d
e
B

7.

Захист населення і території
Висновки:
1. Екранування гамма- випромінювання тілом людини може бути практично
виключено.
2. Для зменшення апаратурної помилки вимірів необхідно правильно
орієнтувати детектор у просторі. Детектор повинен бути розташований
паралельно поверхні землі, у цьому випадку він буде з максимальною пішої
розвідки використовувати зонд із досить довгою ручкою (60-70 см).
3. Ефективністю сприймати гамма- випромінювання, що приходить з
нижньої півсфери простору.
4. Приведення обмірюваних усередині об'єкта значень потужностей доз
гамма- випромінювання до значень на висоті 1 м над поверхнею землі об'єкта,
тобто на відкритій місцевості, розраховуються шляхом множення результатів
вимірів на коефіцієнт ослаблення гамма- випромінювання корпусом машини.
5. На практиці звичайно використовують середні значення коефіцієнта, а
саме 2, 4, і 10 відповідно для автомобілів, бронетранспортерів і танків.

8.

Захист населення і території

9.

Повітряна радіаційна розвідка місцевості (ПРРМ)
Захист населення і території
БД
Розсіяне випромінювання
Пряме + розсіяне
випромінювання
Н = 1-300 м
Ділянка радіоактивного
зараження
R
Н, м
1
5
Косл
1
1,67 4,50
50
100
150
300
7
10
30

10.

Контроль радіоактивного зараження особового складу,
поверхонь різних об'єктів, води і продовольства
Захист населення і території

11.

8
Захист населення і території
Перший вимір здійснюється на висоті 1 м над
поверхнею землі на вільній площадці, відведеної
для радіаційного контролю.
Цей вимір дає величину потужності дози фонового
випромінювання Хфон у відсутності досліджуваного
об'єкта. Останній при цьому повинний знаходитися
на відстані 15-20 м від місця виміру.
15-20 м
Другий вимір проводиться на відстані 1-1,5 см від
поверхні об'єкта, установленого на площадці. Цей
вимір дає сумарну величину потужності дози
випромінювання від об'єкта і фону Хоб+фон.
Зараження об'єкта Х при цьому визначається по
формулі:
Косл – кратність ослаблення фону корпусом об'єкта.(1,2 – для особового
складу; 1,5 для знарядь, автотранспорту і т.п. і 2 для
бронетранспортерів, танків, ракетних установок )
Х фон
Х Х об фон
К осл

12.

Величини зараження продовольства і води продуктами ядерного розподілу, що
не приводять при тривалому їхньому споживанні до променевої поразки і не
обтяжуючі вражаючий ефект від зовнішнього гамма-опромінення
Захист населення і території
Найменування
продуктів
харчування
Вимірюва
льний
об’єм
1
Рівень радіоактивного зараження,
мР/год
При віці осколків розподілу
1 доба
5 діб
близько 10
діб
2
казанок
цебро
3
10
20
4
5
10
5
2
4
казанок
10
5
2
казанок
5
2.5
1
Хліб
буханка
6
3
1,5
М'ясо
туша,
полутуша
100
50
20
Риба
25х25 см2
10
5
2
Молоко
казанок
0,6
0,6
0,6
Вода
Рідкі, сипучі
харчові
продукти
Макаронні
вироби,
вермішель,
сухофрукти

13.

Час між вимірами,
Вік ПЯВ у залежності
Захист населення і території
від відношення
години
потужностей
експозиційних доз
гамма
випромінювання,
години Відношення
потужностей
1
2
3
4
5
6
експозиційних доз
гаммавипромінювання під
час другого і першого
вимірів (*Х2/*Х1)
9
12
0,95
24
48
72
96
120
144
236
288
0,90
12
24
36
48
60
72
108
144
0,85
8
16
24
32
40
48
72
96
0,80
6
12
18
24
30
36
54
72
0,70
4
8
12
16
20
24
36
48
0,65
3,5
7
10
14
16
20
30
40
0,60
3
6
9
12
14
18
27
36
0,55
2,5
5
8
10
12
16
23
32
0,50
2,3
4,5
7
9
11
14
21
28
0,45
2
4
6
8
10
12
18
24

14.

Захист населення і території

15.

Захист населення і території

16.

Захист населення і території

17.

Захист населення і території

18.

Захист населення і території

19.

Захист населення і території

20.

Захист населення і території

21.

Захист населення і території

22.

Захист населення і території

23.

Захист населення і території
English     Русский Rules