Зовнішнє незалежне оцінювання – 2017 Сертифікаційна робота з української мови і літератури
На сайті Вінницького РЦОЯО розміщені: – Характеристика сертифікаційної роботи – 2017; – Програма ЗНО – 2017; – Критерії оцінювання власного
Структура сертифікаційної роботи
Психометричні характеристики завдань тесту 2016 року (власне висловлення)
Психометричні характеристики завдань тесту (власне висловлення)
Приклади із власних висловлень абітурієнтів
Невдале використання кліше
Із власних висловлень абітурієнтів…
6.96M
Category: educationeducation

Зовнішнє незалежне оцінювання – 2017 Сертифікаційна робота з української мови і літератури

1. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2017 Сертифікаційна робота з української мови і літератури

2. На сайті Вінницького РЦОЯО розміщені: – Характеристика сертифікаційної роботи – 2017; – Програма ЗНО – 2017; – Критерії оцінювання власного

На сайті Вінницького РЦОЯО розміщені:
– Характеристика сертифікаційної роботи – 2017;
– Програма ЗНО – 2017;
– Критерії оцінювання власного висловлення.

3. Структура сертифікаційної роботи

58 завдань (180 хв)
№ завдання
Предмет
Форма завдання
К-сть балів
українська мова
завдання з вибором однієї
правильної відповіді
0 або 1
українська мова
завдання на встановлення
відповідності
0, 1, 2, 3 або 4
українська мова
(завдання на читання
й аналіз тексту)
завдання з вибором однієї
правильної відповіді
0 або 1
34 – 53
українська література
завдання з вибором однієї
правильної відповіді
0 або 1
54 – 57
українська література
завдання на встановлення
відповідності
завдання з розгорнутою
відповіддю
(власне висловлення)
0, 1, 2, 3 або 4
1 – 23
(зараховується як ДПА)
24 – 28
(зараховується як ДПА)
29 – 33
(зараховується як ДПА)
58
(зараховується як ДПА)
українська мова
(текст обсягом ≈ 600 слів)
від 0 до 20
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання з української мови, – 68 (будуть переведені у 12-бальну шкалу).

4.

Власне
висловлення
Завдання цієї форми виконувати, напевно,
найскладніше.
Воно вимагає від Вас застосування вмінь
формулювати й обстоювати власну думку,
аргументувати, наводити приклади
для підтвердження своїх думок,
робити висновки, логічно й послідовно
викладати думки у зв’язному тексті.
Власне висловлення – це специфічний текст, у якому Ви обстоюєте й
доводите свою позицію у форматі, запропонованому в тестовому зошиті.
З одного боку такий текст є результатом Вашої творчості,
він цілком відбиває Ваші думки й переконання, свідчить про Ваші смаки
й уподобання, демонструє вашу мовленнєву вправність і рівень культури.
З іншого боку – це результат виконання тестового завдання,
котре передбачає задану структуру й вимагає створювати цей текст
у певному жанрі.

5. Психометричні характеристики завдань тесту 2016 року (власне висловлення)

Оцінювання власних висловлень свідчить про слабкий розвиток у тестованих
навичок побудови такого аргументованого тексту.
Лише половина тестованих (49,89 %) вправно формулює свою позицію із
запропонованого дискусійного питання.
40,42 % учасників тестування можуть підтвердити тезу доречними аргументами.
Узагалі не наводить прикладів із власного читацького та мистецького досвіду 41,21%
тестованих, а прикладів із власного соціального досвіду чи історичного досвіду
людства – 47,43 %.
Мовну вправність власних висловлень здебільшого оцінено в 0 або 1 бал із 4
можливих, що свідчить про доволі низький рівень опанування орфографічних,
пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних норм української мови.
Максимальним балом оцінено орфографічну та пунктуаційну вправність тільки
5,15% тестованих, лексичну, граматичну та стилістичну – усього лише 2,42 %.

6. Психометричні характеристики завдань тесту (власне висловлення)

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів
Критерії
0
1
2
Теза
19,04
43,00
37,96
Аргументи
22,40
47,52
30,09
Приклад із літератури
42,93
28,67
28,40
Приклад з історії
48,83
29,02
22,15
Логічність і послідовність
18,95
49,60
31,45
Висновок
24,63
44,85
30,52
Психометричні
характеристики
завдань тесту
(власне висловлення)
Розподіл абітурієнтів (%) за кількістю набраних балів
Критерії
Орфографія та пунктуація
Лексика, граматика та
стилістика
3
4
Складність
0
1
2
29,81
15,09
24,41
26,02 4,67
40,16
49,88
18,47
18,26
11,50 1,89
24,26

7.

Структура
власного висловлення
Тому що…
1.
Теза
2.
Аргументи
(не менше двох)
Чому?
3.
Приклади
(не менше двох)
Наприклад…
4.
Висновок

8.

Теза – це думка, припущення,
правдивість якого треба довести.
Основні вимоги до формулювання:
Формулюється чітко і однозначно.
Не змінюється в процесі
обґрунтування.
Тезу потрібно довести
незаперечними доказами.
Аргументація – це наведення доказів,
підстав для обґрунтування,
підтвердження висловленої тези.
Аргументація має бути переконливою
і спиратися на такі рівні: логічність
доказів та послідовність їх мовної
презентації, доречність аргументів,
їх життєвість (конкретність)
та різноманітність.
Аргумент підкріплено, проілюстровано
принаймні одним розгорнутим,
добре поясненим прикладом з художньої літератури
або інших видів мистецтва. Указано проблему,
порушену у творі, художній образ, через який
проблему розкрито, назву й автора твору.
Учасник наводить принаймні один доречний
приклад або з історії, або із суспільно-політичного
життя, або з власного життя.
Приклад 1
Приклад 2

9. Приклади із власних висловлень абітурієнтів

10. Невдале використання кліше

Я хочу навести аргументи, які нам дає українська література.
Яскравий приклад з літератури є ліричний герой твору…
Звернувшись до минулого, важко не звернути увагу на історію…
Яскравим прикладом до цієї думки є моя матір…
Можу навести неабиякі приклади свого життя.
Прикладом може слугувати мій дядько…
Отже, можна дійти до висновку…
Як приклад можна навести головного героя новели…
Як приклад з літератури я обрала…
Як приклад із життя я обрала П.Тичину…
Доказом до першого аргументу може бути…

11.

Учасник
покликається на
факти з біографії
митця, які
стосуються його
суспільнополітичного
життя
(немає проекції на творчість )

12.

Учасник може
використовувати
приклади НЕ
тільки з
літератури, а й з
інших видів
мистецтва

13.

Приклад із
суспільнополітичного
життя не
конкретизований

14.

Робота оцінена
у 20 балів

15. Із власних висловлень абітурієнтів…

Ми повинні себе примушувати бути добрими.
Лежачи на дивані, ніхто ще не самовдосконалився.
У повісті «Наталка Полтавка» гарно вихована дівчина Наталка,
присягнувшись на вірність Василеві, чекала його довгі роки, стримуючись
від залицянь інших чоловіків.
У наш час рідко зустрічаються підлітки з побудованим планом на
майбутнє.
Я сам був «домашньою» людиною, тому мені близьке поняття «деградація
особистості».
Прикладом проблеми є письменники української літератури: Т.Шевченко,
Л.Українка, П.Тичина, І.Франко.
Хочу взяти до уваги таку відому всім нам проблему - алкоголізм, в якій ми
всі беремо активну участь.
Москаль обіцяв Катерині золоті гори і щире кохання, від якого вона
завагітніла.
Якщо життя тобі підсунуло лимон, то додай до нього солі й текіли.

16.

www.vintest.org.ua – сайт Вінницького
регіонального центру оцінювання якості освіти
(ВРЦОЯО)
[email protected] – електронна пошта Вінницького
регіонального центру оцінювання якості освіти
Білоус Наталя Валентинівна – методист науковометодичного відділу Вінницького РЦОЯО
English     Русский Rules