2. Органи та пункти управління військовим тилом.
3. Зв'язок і засоби автоматизації управління тилом.
2.61M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Основи управління військовим тилом

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
мені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНА
Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води.
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічну живу і нову,
І мову її солов"їну.
Між братніх народів, мов садом
рясним,
Сіяє вона над віками ….
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами.
Навчальна дисципліна
“ВІЙСЬКОВИЙ ТИЛ ...”
(Володимир Сосюра)
1
КИЇВ - 2016

2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
мені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ЗВ'ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Ми б’ємося за те, чому не має ціни у всьому світі –
за Батьківщину. Слава Україні.
(Олександр Довженко)
ЛЕКЦІЯ
Тема 4. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМ ТИЛОМ.
Заняття 1 . Основи управління військовим тилом.
Вступна частина.
Основна частина.
Зміст
1. Суть, зміст і мета управління тилом Система управління тилом.
2. Органи управління військовим тилом.
3. Зв’язок і засоби автоматизації управління тилом.
Заключна частина.
2

3.

Управління тилом - складова частина управління військами. Вона
полягає у цілеспрямованій діяльності командирів, штабів, заступників
командирів з тилу, начальників служб та інших посадових осіб щодо
підтримання бойової готовності тилу, підготовки його до забезпечення
підрозділів під час бойових дій, зокрема при проведенні антитерористичної
операції та керівництва ним при виконанні поставлених завдань.
Мета управління тилом:
- у мирний час - підтримання бойової готовності військового тилу на
рівні бойової готовності частин і підрозділів, забезпечення яких він здійснює;
постійної готовності підрозділів тилу до забезпечення частин Збройних Сил,
які можуть бути залучені до проведення антитерористичних операцій;
- з початком та під час бойових дій - зосередження основних зусиль
частин і підрозділів тилу на виконанні завдань щодо своєчасного та повного
забезпечення бойових підрозділів. Ця мета досягається виконанням ряду
завдань, які і складають зміст управління тилом.
3

4.

• Зміст управління тилом:
• - безперервне добування, збір, вивчення, відображення, аналіз і оцінку
даних обстановки;
• - прийняття рішень на тилове забезпечення підрозділів;
• - доведення завдань до підлеглих;
• - планування забезпечення підрозділів під час бойових дій;
• - організація та підтримання взаємодії між службами і підрозділами
тилу;
• - організація і проведення заходів тилу щодо підвищення бойової
готовності підрозділів та забезпечення їх боєздатності;
• - організація і проведення заходів виховної роботи в тилу;
• - організація і проведення заходів щодо захисту, оборони і охорони
підрозділів тилу;
• - організація системи управління тилом;
• - безпосереднє керівництво підготовкою тилу до виконання завдань під
час бою;
• - організація і здійснення контролю;
• - інші заходи.
4

5.

СТУПЕНІ ГОТОВНОСТІ РАДІОМЕРЕЖ І РАДІОНАПРЯМКІВ:
І ступінь - постійно діючі радіомережі та радіонапрямки. (радіолінії
старшого штабу, визначені його розпорядженням, найважливіші радіолінії
командира, штабу об’єднання, родів військ, що працюють навіть при
наявності зв’язку, що забезпечується іншими засобами, а також радіоліній
спеціальних військ, де вони є єдиним засобом управління. Засоби
радіозв’язку радіоліній першої готовності можуть працювати на передачу за
необхідністю, без отримання спеціального дозволу.
ІІ ступінь – резервні радіолінії, які вводяться в дію під час порушення
(погіршення) зв’язку, що забезпечується іншими засобами (радіолінії
старшого штабу, що визначені його розпорядженням, а також радіолінії
командира, штабу, родів військ, спеціальних військ і логістики об’єднання, які
дублюють основні зв’язки на напрямках та повинні бути готові до роботи в
залежності від обстановки). Радіозасоби цих радіоліній знаходяться в режимі
чергового приймання та повинні бути готові до забезпечення зв’язку не
більше, чим через 5-10 хвилин після отримання команди.
ІІІ ступінь – радіолінії, які використовуються в окремі періоди
операції (радіолінії, по яких забезпечується зв’язок від рухомих пунктів
управління (ПвПУ, ППУ) об’єднання, радіолінії з десантами (до початку їх
бойових дій), з новими з’єднаннями та частинами). Радіозасоби цих
радіоліній знаходяться, як правило, в згорнутому стані, а час їх готовності
встановлюється у відповідності до діючих нормативів від 15 до 30 хвилин.5

6.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Досвід локальних війн
та збройних конфліктів
Ефективне управління
Бойові можливості
підрозділів зв'язку
Бойові завдання
Досягнення мети бойових
дій (операції) з'єднаннями,
частинами та підрозділами
Тенденція зростання ролі
зв'язку та АУВ
управління
Розвиток Збройних Сил
України
Перехід на трьохрівневу
систему управління
Подальший розвиток
озброєння та військової
техніки
обумовлює необхідність висвітлення питань
Накази та директиви
Міністра оборони України
Державна програма
розвитку Збройних Сил
України на 2006-2011роки
функціонування
організації управління та
зв'язку сучасного з'єднання
зв’язку та АУВ
Накази та директиви
начальника Генерального
штабу
Програма розвитку військ
зв'язку Збройних Сил
України на період до 2011
року
під час ведення сучасних бойових дій (бою, операції)
6

7.

ЗВ’ЯЗОК РАДІОЗАСОБАМИ В БАТАЛЬЙОНІ (ДИВІЗІОНІ)
МОЖНА УМОВНО ПОДІЛИТИ НА ТАКІ БЛОКИ :
1. Радіозв’язок з командиром
(дивізіонну);
і
штабом
батальйону
2. Радіозв’язок командира і штабу батальйону (дивізіонну) з
підлеглими підрозділами;
3. Радіозв’язок розвідки батальйону (дивізіонну);
4. Радіозв’язок артилерії батальйону (дивізіонну);
5. Радіозв’язок ППО ;
6. Радіозв’язок спеціальних військ ;
7. Радіозв’язок взаємодії;
8. Радіозв’язок тилу батальйону (дивізіонну).
7

8.

ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
2. Радіозв’язок командира та штабу омбр з підлеглими підрозділами
омбр
мб,тб
Вид
зв.
КСП
Т-80К
123
159
123
Такт.
ПД
ЗНР,ЗОК,ЗОО,ЗСА,
ПУЕш, ПД рез., ПТ рез.,
Спец. З., РЗЗ
Рейд. З., Обх. З,ЗЛН.
111
130
Р/м№...командира ...омбр
111
111
Р/м№...командира...омбр
111
111
Р/м№...командира...омбр(прих.)
130
130
123
БТР-70К
Такт.ПД
ПЗ
ЗВР
123
Р/м№...штабу...омбр
123
123
123
158
159
159
у р/м
ЗК АК
з ВР
111
130
Р/м№...заст. з вих. роботи
111
123
123
123
123
Оф.шт.омбр
159
Коменд. пости
Коменд. ділянок
(маршрутів)
Р/м№...внутр. зв. ЗКП...омбр
Р/м№...упр. Такт.ПД...омбр
123
Р-145
ЗК Бр
Р-145
К Бр
159
159
159
159
159
159
159
111
Р-145
НШ Бр
Р-145
ЗКВР
Р/м№...пунктів упр....омбр
123
159
130
159
ЗС-72Б
123
111
КБ
Р/м№...внутр. зв. КП... омбр
159
111
Р-145
р РЕБ БТР-60ПБК
НШ
123
КП
123
130
123
ЗКП
111
Р/м№...коменд. сл....омбр
КАЗ,р/ст.
111
КАЗ,р/ст.
130
Р/ст з окреми х КШМ
КП,ЗКП,ТПУ омбр
Р-145
К Бр(НОВ)
у р/м ком.АК
8

9.

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ФПЗ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ (ВАРІАНТ)
омбр
мб
т
зрадн
бмтз
ТПУ
оп
Розв.р
Мед.р
омбр
КП
т
ГрІНЖЗАБ
рвб
сфпз
мб
рРхБЗ
АК
рреб
КП
т
БРАГ
сфпз
мб
омбр
ЗКП
оп
тб
вфпз
т
9

10.

СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ СЕКТОРУ “Х” ОРГАНІЗОВАНА:
проводовими,
радіо-засобами,
296/330-6
161
161
засобами супутникового
транкінгового зв’язку
10

11.

Схема організації зв’язку омбр
11

12.

Варіант організації мережі транкінгового зв’язку в батальйоні
(підрозділі бригади)
12

13.

Засоби транкінгового зв'язку, які
використовуються в зоні АТО
39
Motorola DP4400
Описание:
Цифровая портативная радиостанция стандарта
DMR.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403...470 МГц.
Количество каналов: 32.
Выходная мощность: 1/5 Вт.
Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3.
Работа в аналоговом и цифровом режиме.
Время работы (цикл 5/5/90): 17 ч в цифровом
режиме, 11,5 ч в аналоговом режиме.
Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм.
Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм.
Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.
Конфиденциальность переговоров: в аналоговом
режиме - нет, в цифровом режиме - базовое
шифрование (256 вариантов) и улучшенное
(собственный ключ до 10 символов в
шестнадцатиричном формате).
13

14.

Засоби транкінгового зв'язку, які
використовуються в зоні АТО
39
Motorola DP4800
Описание:
Цифровая портативная радиостанция стандарта
DMR с цветным дисплеем и полноразмерной
клавиатурой.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403...470 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: 1/5 Вт.
Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3.
Работа в аналоговом и цифровом режиме.
Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом
режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме.
Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм.
Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм.
Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.
Конфиденциальность переговоров: в аналоговом
режиме - нет, в цифровом режиме - базовое
шифрование (256 вариантов) и улучшенное
(собственный ключ до 10 символов в
шестнадцатиричном формате).
14

15.

Засоби транкінгового зв'язку, які
використовуються в зоні АТО
39
Motorola DМ4600
Описание:
Цифровая автомобильная радиостанция
стандарта DMR с цветным дисплеем.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403470 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: до 25 Вт.
Конфиденциальность переговоров: в
аналоговом режиме - нет, в цифровом
режиме - базовое шифрование (256
вариантов) и улучшенное (собственный
ключ до 10 символов в
шестнадцатиричном формате).
15

16.

Засоби транкінгового зв'язку, які
використовуються в зоні АТО
Ретранслятор
Motorola DR3000
цифровой ретранслятор стандарта DMR
(ETSI) для диапазона частот 136-174,
403...470 МГц.
Ретранслятор DR3000предлагает
организациям и предприятиям
эффективный способ увеличить
дальность связи и повысить емкость
системы в цифровых сетях стандарта
DMR. Ретранслятор Motorola
MOTOTRBO может работать в
цифровом и аналоговом режимах, что
обеспечивает дополнительную гибкость
при переводе существующих
конвенциональных систем на цифровой
стандарт связи.
Возможности
Возможность круглосуточной работы со
100% нагрузкой и мощностью 25–40 Вт.
Одновременная поддержка двух каналов
передачи речи или данных в цифровом
режиме TDMA.
Встроенный источник питания.
Поддержка аналогового и цифрового
режимов. Яркие и четкие цветные
светодиодные индикаторы режима работы.
Индикаторы показывают режимы приема и
передачи в обоих временных интервалах.
Прочные ручки упрощают установку и
16
перемещение.
39

17.

Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються 39
в зоні АТО
Motorola DP4800
Описание:
Цифровая портативная радиостанция стандарта
DMR с цветным дисплеем и полноразмерной
клавиатурой.
Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: 1/5 Вт.
Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3.
Работа в аналоговом и цифровом режиме.
Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом
режиме, 11,1 ч в аналоговом режиме.
Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм.
Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм.
Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.
Конфиденциальность переговоров: в аналоговом
режиме - нет, в цифровом режиме - базовое
шифрование (256 вариантов) и улучшенное
(собственный ключ до 10 символов в
шестнадцатиричном формате).
17

18.

Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються 39
в зоні АТО
Motorola DМ4600
Описание:
Цифровая автомобильная радиостанция
стандарта DMR с цветным дисплеем.
Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: до 25 Вт.
Конфиденциальность переговоров: в
аналоговом режиме - нет, в цифровом
режиме - базовое шифрование (256
вариантов) и улучшенное (собственный ключ
до 10 символов в шестнадцатиричном
формате).
18

19.

Засоби супутникового зв'язку, які використовуються 39
в зоні АТО
Засоби
супутникового
зв'язку Tooway
Спутниковый комплект:
1.Спутниковый модем Viasat SurfBeam 2 RM4200N
2. Приемо-передатчик Viasat Consumer TRIA
RT4000N (1IFL или 2IFL)
3. Антенна с ОПМ и креплением Viasat
antenna 77cm
4. Кронштейн универсальный для крепления
антенны
19

20. 2. Органи та пункти управління військовим тилом.

• Для управління підрозділами в бригаді (полку)
розгортається система пунктів управління – КП,
ЗКП, ТПУ. Один із обов’язкових її елементів, є тиловий пункт управління (ТПУ). З ТПУ
здійснюється управління тилом і підрозділами
технічного забезпечення. В батальйонах і дивізіонах
управління тилом здійснюється з командних
(командно-спостережних) пунктів.
• В підрозділах тилу для управління організовуються
командні пункти (КП); командири підрозділів тилу
здійснюють управління з своїх пунктів управління
(ПУ).
20

21.

• Заступник командира з тилу повинен:
• - постійно знати в обсязі, необхідному для виконання своїх
службових обов'язків обстановку, завдання бойових підрозділів та
завдання підпорядкованих і приданих підрозділів тилу;
• - доповідати командиру і начальнику штабу про стан тилового і
технічного по службах тилу забезпечення, про стан і можливості
штатних і приданих підрозділів тилу і їх потреби, а також
пропозиції по їх застосуванню;
• - згідно з вказівками командира і розпорядженнями вищих
органів приймати рішення, планувати тилове забезпечення та
розподіл штатних і приданих підрозділів тилу, ставити завдання
начальникам служб і органам тилу, контролювати виконання цих
завдань і уміло направляти їх дії по забезпеченню бойових
підрозділів;
• - постійно знати де знаходяться і які завдання виконують
підпорядковані і придані підрозділи та їх боєздатність.
• Заступник командира з тилу здійснює керівництво тилом
особисто, та через підпорядкованих начальників служб.
21

22.

• Він організовує та несе відповідальність за:
• - всебічну підготовку тилу;
• - узгоджене розміщення та переміщення підрозділів тилу, а
також підрозділів технічного забезпечення;
• - підвезення матеріальних засобів (крім ракет, які
доставляються спеціальними транспортними засобами);
• - використання мобільних підрозділів, підготовку,
підтримання у проїжджому стані і використання шляхів
підвозу та евакуації;
• - тилове і технічне забезпечення по підпорядкованих
службах;
• - захист, оборону і охорону тилових об'єктів;
• - зв'язок тилу і управління ним.
• Вказівки заступника командира з тилу з цих питань
зобов’язані виконувати усі начальники служб а також
22
командири підрозділів.

23. 3. Зв'язок і засоби автоматизації управління тилом.

• Зв'язок це основний засіб управління. Для управління
тилом, підрозділами технічного забезпечення
застосовуються радіо, радіорелейні, проводові, рухомі та
сигнальні засоби зв'язку. Всі технічні засоби зв'язку
використовуються комплексно із застосуванням апаратури
автоматичного засекречування і засобів кодування.
• Система зв'язку тилу включає вузли зв’язку тилових
пунктів управління, пунктів управління підрозділів тилу і
підрозділів технічного забезпечення, лінії прямого зв'язку
між командними пунктами і пунктами управління, які
розгортаються силами і засобами підрозділів тилу і
підрозділів технічного забезпечення, лінії прив'язки вузлів
зв'язку ТПУ до опорної мережі зв'язку.
23
English     Русский Rules