Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет військової підготовки Кафедра військово-технічної підготовки 2016 р.
Устрій та бойове застосування КЗА 86Ж6
Навчальні питання
1. Запис інформації у комірку ОЗП
Формат команди П2
Конфігурування інформації при виконанні команди П2
2. Контроль функціонування СО-1 під час бойової роботи
Література:
600.50K
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Бойове застосування КЗА 86Ж6. Інформаційний контроль функціонування обчислювального пристрою. (Тема 7.15)

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет військової підготовки Кафедра військово-технічної підготовки 2016 р.

2. Устрій та бойове застосування КЗА 86Ж6

Тема №7: Апаратура обчислювальних
засобів
Заняття № 15: Інформаційний контроль
функціонування обчислювального
пристрою
Навчальна мета: навчити студентів управляти режимами
роботи спецобчислювача та здійснювати контроль
його функціонування.
Час:
2 години.
Місце: спецклас.
Вид заняття: практичне заняття.
2

3. Навчальні питання

1. Звертання до чарунки ОЗП з конфігуруванням
2. Контроль функціонування СО-1 під час бойової
роботи
3

4. 1. Запис інформації у комірку ОЗП

записати інформацію в один з ОР;
записати в інший ОР команду пересилання П2;
передати керування оперативному регістру з
командою П2 та виконати цю команду:
• набрати на клавішах ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ в
3-4 байтах номер ОР в якому знаходиться команда П2;
• нажати клавіші НУ, ЗАП ССП, двічі ПУСК.
проконтролювати зміст комірки ОЗП.
4

5. Формат команди П2

0...4
5...7
8...10
11...15
16...31
КОП
КФЧ
И
А1
А2
КОП – код операції (25)
КФЧ – код конфігурації
И – ознака індексації
А1 – адреса оперативного регістра
А2 – адреса комірки ОЗП
5

6. Конфігурування інформації при виконанні команди П2

Вид конфігурації
Активне півслово
ОЗП
0
0
8
Пасивне півслово
16
24
ОР
ОЗП
1
ОР
ОЗП
2
ОР
ОЗП
3
ОР
ОЗП
6
ОР
ОЗП
7
ОР
ОЗП
4
ОР
6

7. 2. Контроль функціонування СО-1 під час бойової роботи

Під час бойової роботи особи
бойового розрахунку спостерігають
на екранах БІО системну контрольну
точку, що свідчить про наявність
обміну інформацією між СО та РМ.
На екранах БІД робочих місць РМ1РМ4
під час
бойової роботи
відображається
формуляр
технічного
стану
(ФТС).
При
справному СО та справних і
підключених в обмін абонентах СО в
першому рядку ФТС відображаються
на всіх знакомісцях “-”.
0 5 Ь 0 2 П 0 0
0 1 Р 0 3 М 0 1
0 1 V 3 P 9 A C 1
0 2 V 3 Ь 5 П Ч 1
– – – – – – – – – –
1 2 3 4 5 6 7 8 – –
1 2 3 4 5 6 – – – –
Д – П – 1 2 3 4 5 –
Н Е Т
1 2 3 7 5 0
7

8.

У випадку виникнення збоїв або
несправностей в першому рядку
ФТС відображається наступна
інформація:
1 знакомісце – інформація про збої
ОбчП;
2 знакомісце – інформація про збої
ПО;
3-6 знакомісце – інформація про
збої в 0-3 каналах ПО;
7-10 знакомісце – інформація про
“зависання” 0-3 каналу ПО
0 5 Ь 0 2 П 0 0
0 1 Р 0 3 М 0 1
0 1 V 3 P 9 A C 1
0 2 V 3 Ь 5 П Ч 1
– – – – – – – – – –
1 2 3 4 5 6 7 8 – –
1 2 3 4 5 6 – – – –
Д – П – 1 2 3 4 5 –
Н Е Т
1 2 3 7 5 0
8

9.

1 знакомісце – інформація про збої ОбчП:
Наявність (1) чи відсутність (0) збою в
Відображуваний
розрядах ССП
символ
4 розряд
5 розряд
6 розряд
(збій ЗП) (збій ОбчП)
(збій ПК)
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
А
0
0
0
9

10.

2 знакомісце – інформація про збої ПО:
П
В
С
З
И
М
0
— переповнення ПО
— невиконання команди ПО від ОбчП
— збій обладнання ПО
— збій ЗП
— збій інформації від ЗП
— збій лічильника мікрокоманд
— у ССПО немає ознак збоя
Якщо в словостані ПО відсутні ознаки збоїв, але
зафіксовано збій ПО, то на другому знакомісці
відображається символ “0”
10

11.

3-6 знакомісце – інформація про збої в 0-3 каналах ПО:
П
А
С
Р
0
— переповнення каналу
— збій абонента
— збій устаткування каналу
— помилка програми
— у ССК немає ознак збоя
Якщо в словостані каналу ПО відсутні ознаки збоїв,
але зафіксовано збій каналу ПО, то на другому
знакомісці відображається символ “0”
11

12.

На 7-10-му знакомісцях при порушенні обміну з деяким
абонентом в режимах “запис” або “читання” на
відповідному знакомісці відображається номер цього
абонента у відповідності з таблицею:
Номер каналу
0
1
2
3
Номер абонента
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
2
3
5
Абонент
ПСДК, блок БО
ПОІ
ПСДК, блок БСКП
ППО
РМ1
ПСП
РМ2
РМ3
РМ4
РМ5
ПУВ1
ПУВ2
АЦДП
Якщо “зависання” каналу відбувається в режимі
“читання”, то цифра (номер абонента) відображається
в
12
колі, якщо в режимі “запис” – без кола.

13. Література:

• СВ-1. ДЗУ-Э-8К-М. Техническое описание и инструкция
по эксплуатации. ЭП3.061.146 ТО
• СВ-1. Система тестового контроля. ЭП1.321.017.ТО1
• СВ-1. Техническое описание. Часть 1. ЭП1.321.020.ТО
• СВ-1. Инструкция по включению тестов. ЭП1.321.017ИО
13
English     Русский Rules