598.45K
Category: sociologysociology

Әлеуметтік- этникалық қауымдастық

1.

Әлеуметтік- этникалық
қауымдастық
Орындаған: Есімбекова Әдемі
Тексерген: Болгауова Гаухар
Тохтаровна

2.

Жоспар :
1
Әлеуметтік – этникалық қауымдастықтар
2
Әлеуметтік – этникалық
қауымдастықтың пайда болуы
3
Әлеуметтік – этникалық
қауымдастықты біріктіретін фактор
4
Этнос

3.

Мақсаты:
"Этноәлеуметтану" қоғамдағы
этникалық қауымдастықтардың
пайда болуын, оның құрылымын,
мәнін, мазмұнын, дамуын, олардың
атқаратын қызметін, араларындағы
тұрақты, қайталанып отыратын
қажетті байланыстар мен қарымқатынастардан туатын әр түрлі
әлеуметтік үдерістер мен
құбылыстарды қарастырады.

4.

Этникалық қауымдастық деп
өздерінің шығу тегі, ортақ белгілерімен
және бірге ұзақ өмір сүруімен өзара
байланысқа, қарым-қатынасқа түскен
адамдар тобын айтамыз. Адамдардың
белгілі бір тарихи қауымдастықта
болуы - әлеуметтік объективтік
қажеттілік десек, осы қажеттілік
адамдардың түрлі топтарының өмір
сүру жағдайына, тұрмысына, мүддемұқтажына, мәдениетіне, қызметіне
және т.б. белгілі бір деңгейде
әсер етеді

5.

Адамдар белгілі бір топтарда бірге және ұзақ өмір сүре отырып, басқа
топтардан бөлек ортақ және тұрақты белгілерге ие болады. Ондай белгілерге тіл,
өзіндік тұрмыстық мәдениет, қалыптасқан әр түрлі халықтың әдет-ғұрып, салтдәстүрлері жатады. Бұл белгілер адамдардың этникалық санасында орнығып, олар
өздерінің бірлігін, ең алдымен өзінің шыққан ортақ тегін, соның негізінде өздерінің
туыстық қатынастарын сезініп, осы белгілерімен олар басқа халықтардан
бөлектеніп, күрделі этникалық қауымдастыққа айналады.

6.

Әлеуметтік- этникалық қауымдастардың пайда болуы
Адамның өмір- тіршілігі барысында
Ұжымдық күш қосу арқасында
Өндірістік процесс жағдайында
Материалдық өндірісті жүзеге асыруда
Экономикалық өмір тұрақтылығында

7.

Әлеуметтік- этникалық қауымдастықты біріктіретін факторлар
Тілдің орталығы
Тіл- халықтың
жан-жүрегі,
сана –сезімі
Мінез –құлық ережесі
Психикалық
сипаты мен
мәдениеті
Жер мен мәдениет
орталығы
Ұзақ ғасырлық
даму барысында
ортақ территория
мен мекенде
қоныстап,салтдәстүлі мен мәдениеті қалыптасты

8.

Этнос - бір-бірімен әлеуметтікэкономикалық байланыстағы, өзара
түсінікті тілде сөйлейтін адамдар
арасындағы белгілі бір аумақта
қалыптасады. Олар өмір сүру жолында
белгілі бір мәдени тұтастықты
сақтайды және өздерін жеке дербес топ
ретінде сезінеді.

9.

Назарларыңызға рақмет!

10.

Қолданылған әдебиеттер:
"Саясаттану" кітабы, Абсаттаров
"Саясаттану" кітабы, Жамбылов
Этникалық қауымдастық — Уикипедия (wikipedia.org)
ppt-online.org
English     Русский Rules