Электрондық парамагнитті резонанс (ЭПР) әдісі
Сол жақ суретте Завойский Евгений Константинович, совет физик-эксспериментаторы. Үстіңгі суретте электронды парамагнитті резонанс анали
Тұрақты магниттік өріс жоқ кезде магниттік моменттер емін- еркін бағытталып, жүйенің күйі энергия бойынша төмендейді, алмоменттер қосынд
 
Алайда энергияның сіңірілуін үздіксіз байқау үшін резонанстың шарты жеткіліксіз, өйткені электромагниттік сәуле шығарулар әрекеттескен
Нәзік құрылым
Спектрометрдің функционалды схемасы
Аса нәзік құрылым
 
Алмасу сығылуы.
Нөлдік өрістегі ыдырау.
Қолданылған әдебиет: Жұманов К.Б. Атомдық физика - Алматы, <<Қазақ университеті>>, 2006, - 369 бет. Жұманов К.Б. Атомдық физика - Алматы, <<Қазақ униве
1.61M
Category: physicsphysics

Электрондық парамагнитті резонанс (ЭПР) әдісі

1. Электрондық парамагнитті резонанс (ЭПР) әдісі

Орындаған:Таушан Б.А.

2. Сол жақ суретте Завойский Евгений Константинович, совет физик-эксспериментаторы. Үстіңгі суретте электронды парамагнитті резонанс анали

Жалпы түсінік
• Электрондық парамагниттік резонансты (ЭПР. ESR) Е.К.Завойский 1944 жылы ашқан. Бұл
тұрақты
магниттік
моментке
ие
болатын,
құрамында
бөлшектері
(атомдары,молекулалары,иондары)
бар
жүйенің
өзіне
электромагниттік
өріс
знергиясын резонансты сіңіру кұбылысы. Мұндайда кеңістікте әр түрлі бағыттағы магниттік
моментімен
байланысқан
энергетикалық
деңгейлері
арасында
энергияның
сіңірілуі индукцияланады.
Сол жақ суретте Завойский Евгений Константинович, совет физикэксспериментаторы.
Үстіңгі суретте электронды парамагнитті резонанс анализаторы ЭПР «АХМ-09»

3. Тұрақты магниттік өріс жоқ кезде магниттік моменттер емін- еркін бағытталып, жүйенің күйі энергия бойынша төмендейді, алмоменттер қосынд

Тұрақты магниттік өріс жоқ
кезде магниттік моменттер емінеркін бағытталып, жүйенің күйі
энергия бойынша төмендейді,
алмоменттер қосындысы нөлге
тең. Магниттік өрісті берген
кезде
жүйедегі
төмендеу
алынадып, өріс бағытындағы
магниттік моменттік проекциясы
квантталу ережесіне сәйкес
белгілі мәндерге ие болады,
деңгей
энергиясы
(Е0)
ыдырайды. Ондағы туындайтын
деңгейшелердің арақашықтығы
өрістің
кернеулігіне
тэуелді
болады:
Е1 -Е2 =∆Е=gµδ H
мұндағы g - спектроскопиялық
ыдырау факторы. μ - Бор
магнитоны.
Н
өрістің
кернеулігі.
Өлшеулер нәтижелері ЭПР спектрі графигі ретінде алынады.
Программада спектрлерді жинақтау, орташалау, сақтау және
печатьқа жіберу функциялары қарастырылған.

4.  

Электрондардың денгейшелер бойынша таралуы
Больцман заңына бағынады, ондағы
денгейшелердің толықтырылуы келесі өрнек арқылы
анықталады:
English     Русский Rules