785.04K
Categories: financefinance historyhistory

Історія виникнення грошей

1.

Історія виникнення грошей
Гроші існують майже стільки ж, скільки пам'ятає себе людство, однак до нас
вони дійшли в сильно зміненій формі.
Споконвічно роль грошей виконували самі різні предмети. Таким чином,
появі грошових знаків передував прямий обмін товарами, що називають
«бартер».
Історики відзначають, що бартер виник у період розкладання
первіснообщинного ладу. У той час функцію грошей брали на себе всілякі
предмети споживання, які користуються найбільшим попитом: в одних
народів - хутра, в інших - тканина, у третіх - сіль, раковини, янтар і таке
інше. Досить часто цю роль відігравала худоба. Мабуть, не випадково
латинське слово pecunia, що означає «гроші», походить від pecus («свійські
тварина»), а українське «товар» -від тюркського «тавар» («череда овець»).
Більше того, давньослов'янське слово «скот» надалі трансформувалося в
«скотарку», тобто скарбницю, чи казну, а «скотар» - у скарбника.

2.

Що робить гроші грошима?
П'ять функцій грошей
• Міра вартості. Саме за допомогою грошей ми можемо зрозуміти, чим цінність
(вартість) одного товару відрізняється від іншого.
• Кошти обігу. Гроші виступають у ролі посередника між одною людиною
(організацією), що хоче щось купити, і іншою людиною (організацією), що
хоче щось продати.
• Кошти платежу. Завдяки цій функції грошей товари можна купувати з
розстрочкою, тобто в кредит.
• Кошти нагромадження. Гроші застосовуються для створення запасу багатства
як людини, так і організації й країни в цілому.
Світові гроші. Деякі види грошей мають здатність виходити за межі держави
й вільно обертатися в інших країнах.

3.

Як мінялася форма й сутність грошей
протягом історії
Ішов час, людина освоювала ремесла, розвивала виробництво
найрізноманітніших предметів. Відповідно збільшувався й рівень
споживання товарів. Провадити постійний обмін ставало все сутужніше,
з'явилася необхідність у загальному еквіваленті, який би зміг виразити
вартість будь-якої речі. Цю роль стали грати дорогоцінні метали. Ні худоба,
ні шкурки тварин, ні навіть раковини не могли стати універсальним
еквівалентом грошей, оскільки були недовговічні. А золото й срібло крім
довговічності, мали ще одну необхідну властивість - здатність ділитися на
частині.
Гроші у вигляді металевих сокир використовували індіанці Америки в часи
завоювання їх іспанськими конкістадорами. Зокрема, в Мексиці, індіанці
використовували при проведенні платежів, так звані, боби какао і невеликі
мідні сокири, які не використали у господарстві через непрактичність і
м'якість металу.

4.

Соляні бруски, як платіжний засіб, широко застосовувалися в країнах
різних частин світу. Наприклад, можна привести Давню Русь або
Ефіопію, де соляні бруски самородної солі в якості грошей
використовувалися аж до 20-х років минулого століття. А у війську
Юлія Цезаря римські легіонери частину жалування отримували сіллю.
Слід так само відзначити, що англійське слово salary — «зарплата»,
походить від латинського слова sal — «сіль».
Гроші з кам'яної солі (Ефіопія)

5.

Велика рогата худоба так само в певний час вважався грошової мірою. Навіть у
наш час в деяких країнах Африки стада великої рогатої худоби є грошовим
еквівалентом і мірою при проведенні торговельних або обмінних операцій.
Гроші у вигляді пір'я застосовувались в обороті жителів деяких островів Тихого
океану. Представляли вони собою тонкі червоні пір'їни довжиною до 10
сантиметрів, які склеювались між собою або зв'язувалися рослинними
волокнами з ліан в круги — своєрідні бухти. Використовувалися такі гроші для
взаємних розрахунків і покупках залежно від яскравості пір'я: чим яскравіше
бухта, тим дорожче вона використовувалася при обміні.
Дрібна розмінна монета з пір'я і рулон з грошейпір'я (острови Санта-Крус).

6.

Монети
Уважається, що найперші монети були зроблені в Китаї й древньому
Лідійському царстві (Мала Азія) в VII столітті до н.е. Вони являли
собою круглі злитки дорогоцінних металів, виготовлені за єдиними
стандартами. Однак задовго до цього існували їхній прообрази золоті й срібні злитки, які, до речі, цінувалися однаково високо. Як
гроші вони використовувалися в Древньому Єгипті й Вавилоні в VIII тисячоріччях до н.е., а пізніше знайшли в Єгипті вид золотих
кілець, вага яких позначалася спеціальним відбитком.
Лідійська монета 610-600 роки до
нашої ери.

7.

Паперові гроші у світі
Паперові гроші дістали ходіння в X столітті - знову ж у Китаї, де,
як відомо, уперше почали виготовляти й сам папір. Перші
європейські банкноти з'явилися в Швеції в 1661 році. До наших
днів дійшла стародавня шведська купюра в 5 далерів, датована 6
грудня 1662 року. Спочатку паперові гроші випускалися
комерційними банками, але з XVIII століття це стало винятково
прерогативою держави
Перші паперові гроші
(Китай).

8.

Безготівкові розрахунки
Технічна революція XX століття створило новий вид грошових
відносин - безготівковий. З винаходом телеграфу з'явилася
можливість переводити кошти на далекі відстані по електронних
системах. На початку ХХ століття за допомогою телеграфу
здійснювалося вже близько 80 % світових банківських платежів. У
середині XX століття в побут увійшла перша кредитна карта Dinners
Club, яку можна було використовувати для обідів у кредит у
ресторанах. Сьогодні кредитки - один із самих популярних платіжних
інструментів у світї. Уже в 2006 році в нашій країні кількість
випущених карт перевищувало 74 млн штук.

9.

Походження терміна монета
Саме слово «монета» походить від назви римського храму
Юнони Монети (Провісниці, яка Попереджає), при якому
виник перший в історії Рима державний монетний двір. По
легенді, богиня Юнона попередила жителів Рима про
землетрус (monere на латині значить «попереджати»,
«застерігати»).
Сьогодні під монетами розуміють грошові знаки, виготовлені
з металу. На кожному з них повинне бути певне зображення
(герб, ім'я, профіль політичного діяча) і легенда, тобто напис,
що містить назву міста, країни, рік карбування, найменування
монети. Чеканяться вони на спеціальних державних заводах
монетних дворах.

10.

Як з'явився карбованець? Історія
виникнення й становлення грошей у
Киїський Русі
Карбування власних срібних і золотих монет - золотників і срібників - на
Русі почалися після прийняття християнства, в епоху великого князя
Київського Володимира Святославича. На золотнику навіть був
зображений портрет князя й родовий герб Рюриковичей. У цей же час на
території Русі мали ходіння й інші монети -наприклад, Тмутараканського
князя Олега-Михайли. Війни й торгівля сприяли проникненню
металевих грошей із країн Сходу, Візантії, а пізніше із західних країн.
Доречи різниця , рубль „рубають” із гривні , тобто рубль це порубана на
шматки гривня, а карбованець – карбують))) із металу.
Карбування загальнодержавної монети - срібної копійки - почалися
тільки після грошової реформи 1534 року, завдяки якій російські гроші
були уніфіковані. На копійці чеканили вершника зі списом - можливо,
саме тому вона й одержала свою назву.

11.

Гривня
Довгий час грошової й ваговою одиницею Древньої Русі була гривня.
Б XII столітті гривня являло собою срібний злиток, а потім -срібний
брусок вагою близько 200 грамів. У той час це був самий великий
міновий грошовий знак у країні. Гривнею також називали срібні або
золоті прикраси які жінки надягали на шию. Пізніше це поняття стали
використовувати для назви монети в десять копійок - гривеника.

12.

Рубль
Спочатку рублі одержали ходіння на території Київської Русі
нарівні із гривнею. Спочатку їх використовували як платіжні
кошти тільки в Новгороді. Однак уже з XIV століття рубль
практично повністю витиснув гривню на всій території Русі. Бо
рубати легше ніж карбувати....

13.

Паперові гроші
При Катерині II були засновані державні банки для обміну монет
на асигнації. У маніфесті, виданому із цього приводу, говорилося,
що асигнації мають ходіння нарівні з монетами. Так з'явилися
паперові гроші.
У перші роки радянської влади в країні поряд із радянськими
паперовими грошима ходили царські гроші, керенки, гроші
окремих міст і білогвардійських урядів. Після реформи 1922-1924
років почався випуск червінців - паперових грошей, які відповідали
дореволюційній золотій монеті достоїнством 10 рублів.
Після розпаду СРСР у Незалежній Україні
почали перехід с початку на „купони” а
згодом після проходження періодів
гіперінфляції ( коли сірники коштували сто
тисяч) був проведений обмін на нову
гривню, якою ми користуємося й зараз...
English     Русский Rules