Ромб. Властивості та ознаки ромба
Квадрат. Його ознаки та властивості
Залежність між видами паралелограмів
VI. Розв'язування задач:
VII. Тендер на д/з
VIII. Підсумок уроку:
3.06M
Category: mathematicsmathematics

Паралелограм. Види паралелограмів

1.

І. Тема уроку:
Паралелограм.
Види паралелограмів.
Самарик Б.М., вчитель математики СЗШ №92 м. Львова

2.

ІІ. Мета уроку:
Систематизувати знання учнів по темі :
“Паралелограм ”.
Спонукати учнів до творчої діяльності. Формувати
математичну компетентність, навики
розв’язування задач з використанням
властивостей та ознак паралелограма,
самостійності у роботі, вміння працювати в
команді, комунікабельність, підвищення рівня
творчого потенціалу.
Розвивати в учнів пізнавальний інтерес до
математики, логічне мислення, вміння робити
узагальнення, висновки, виховувати
наполегливість, гнучкість та самостійність
мислення.

3.

ІІІ. Організаційний момент:
Капітани команд представляють свої команди:
Паралелограм
Прямокутник
Ромб
Квадрат

4.

IV. Перевірка домашнього завдання:
Кожна команда отримує по два бланки для введення відповідей до
питань тесту. Один заповнений бланк здають на перевірку вчителю,
другий звіряють з виведеною на екран таблицею відповідей.
Продовжити речення
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Діагоналі, перетинаючись, діляться навпіл у …
Діагоналі рівні…
Кути прилеглі до однієї із сторін рівні у….
Діагоналі ділять кути пополам у …..
Діагоналі перпендикулярні у ….
Протилежні кути рівні у ….
Всі кути рівні у …
Діагоналі рівні і перпендикулярні у…
1)1)
2)2)
3)3)
ромб
ромб
Х
прямокутник
прямокутник
паралелограм
паралелограм
квадрат
квадрат
Х
4)4)
5)5)
Х
Х
6)6)
Х
7)7)
8)8)
Х
Х
Х

5.

V. Мотивація навчання та актуалізація опорних знань
Щоб по темі “ Паралелограм ” задачі розв'язувати раціональним
способом, необхідно чітко знати означення, ознаки і властивості
паралелограма, прямокутника, ромба і квадрата. А також розуміти
залежності між цими видами чотирикутників.
На уроці ми систематизуємо та узагальнимо знання по темі, що
полегшить в майбутньому правильно їх використовувати для
розв'язування задач.
Насамперед , повторюємо означення, властивості і ознаки кожного
виду паралелограмів.
Кожна команда характеризує той вид паралелограма який вона
представляє.

6.

Означення паралелограма
Паралелограм – це чотирикутник у якого протилежні сторони
паралельні
Ознаки паралелограма
1.
Якщо діагоналі чотирикутника перетинаються та діляться точкою
перетину навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм
2.
Якщо в чотирикутник у протилежні сторони паралельні і рівні, то цей
чотирикутник паралелограм
3
Якщо в чотирикутнику протилежні сторони попарно рівні, то цей
чотирикутник – паралелограм
Якщо в чотирикутнику протилежні кути попарно рівні, то цей
чотирикутник – паралелограм.
Властивості паралелограма
Діагоналі паралелограма перетинаються і точкою перетину діляться
навпіл
У паралелограмі протилежні сторони рівні і протилежні кути рівні
Діагональ ділить паралелограм на два рівних трикутники

7.

Означення прямокутника
Прямокутник – це паралелограм, у якого всі кути прямі.
Ознаки прямокутника
1.
Якщо в паралелограмі всі кути рівні, то такий паралелограм прямокутник.
2.
Якщо в паралелограмі один кут прямий, то такий паралелограм –
прямокутник.
3.
Якщо в паралелограмі діагоналі рівні, то такий паралелограм –
прямокутник.
4.
Якщо в чотирикутнику три кути прямі, то цей чотирикутник –
прямокутник.
Властивості прямокутника
1.

Усі властивості паралелограма
+
2.
Усі кути прямокутника – прямі.
Діагоналі прямокутника рівні

8. Ромб. Властивості та ознаки ромба

* Ромб. Властивості та ознаки ромба
Означення ромба
Ромб – це паралелограм, у якого всі сторони рівні.
Ромб - це чотирикутник, у якого всі сторони рівні.
Ознаки ромба
1. Якщо в паралелограмі діагоналі перетинаються під прямим
кутом, то цей паралелограм - ромб
2. Якщо в паралелограмі діагоналі є бісектрисами його кутів, то цей
паралелограм - ромб
3. Якщо в паралелограмі дві суміжні сторони рівні, то цей
паралелограм - ромб
Властивості ромба
Оскільки ромб є паралелограмом, то всі властивості паралелограма
справедливі й для ромба
+
Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом
Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів

9. Квадрат. Його ознаки та властивості

* Квадрат. Його ознаки та властивості
Означення квадрата
Квадрат – це паралелограм, у якого всі сторони рівні та кути прямі
Квадрат - це прямокутник, у якого всі сторони рівні.
Квадрат - це чотирикутник, у якого всі сторони та кути рівні.
Квадрат - це ромб у якого всі кути прямі.
Ознаки квадрата
1. Якщо діагоналі прямокутника перетинаються під прямим кутом,
то він є квадратом.
2. Якщо діагоналі ромба рівні, то він є квадратом.
Властивості квадрата
Оскільки квадрат є паралелограмом, прямокутником і ромбом,
то всі їх властивості справедливі й до квадрата
+
Діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів, отже,
утворюють зі сторонами квадрата кути 45 градусів

10. Залежність між видами паралелограмів

* Залежність між видами
паралелограмів
Мозковий штурм:
паралелограм
1.Чи є серед прямокутників ромби?
прямокутник
квадрат
2.Чи є серед ромбів прямокутники ?
ромб
3. Визначити чи є правильним
твердження ?
а) кожен квадрат є ромбом;
б) кожен ромб є квадратом;
в) деякі прямокутники є квадратами;
г) деякі квадрати є прямокутниками

11. VI. Розв'язування задач:

*
1.
P
M
А
1. MNKP – паралелограм, АN=РВ, А € NK, В € МР ,
кут МАК дорівнює 50 градусів. Знайдіть кути МВК і АКВ.
K
N
2.
В
B
С
O
2. АВСD – прямокутник, АВ = 12см, кут АОВ – 600
Знайти АС, ВD.
D
А
3.
С
В
F
4.
3. АВСD - ромб, кут АСF – 250
Знайти кут АDС.
D
А
F
M
Е
C
N
D
4. EFCD - квадрат. EMND - прямокутник. Р(EMND)= 40 см,
EM : MN = 2:3.
Знайти Р(EFCD)

12. VII. Тендер на д/з

*
Бісектриса кута прямокутника, периметр якого дорівнює 182 см, поділяє
його сторону в точці перетину у відношенні 3:2. Знайти довжини сторін
прямокутника.
(команда, котра виграє тендер не розв'язує письмове д/з)
(Команда, котра першою розв'яже задачу не виконує письмового д/з, друга розв'язує одну задачу ; третя – дві задачі, четверта – чотири задачі.)

13. VIII. Підсумок уроку:

*
На завершення уроку представники від кожної команди ще раз ( але
тепер у віршованій формі) розкажуть про властивості і залежності між
всіма видами паралелограмів.

14.

Веселі геометричні
(паралелограм)
фігури

15.

Я не винен, що у мене
Поділились пополам
Сторони у мене рівні –
Діагоналі, моя нене,
Протилежні , брате мій,
Я ж на те П А Р А Л Е Л О Г РАМ
L
Й паралельні ще до того
M
О
K
N
Може, я й не симпатичний -Не приховую цього,
Та, крім всього, симетричний
Я відносно точки О
(теорема є про них )
А кути -- про них мовчати
Я не можу, ні, ні, ні.
Протилежні рівні також –
Гострий, гострий і тупі

16.

Все це також в мене є.
Я ще хочу розказати
A
Щось про себе, про своє
B
О
D
C
Звати мене П Р Я М О К У Т Н И К,
І кути мої прямі.
Також я паралелограм,
Діагоналі мої рівні
І діляться пополам

17.

-- може, вийде це не гарно,
Та скажу вже про своє:
Що мої діагоналі
Бісектриси є кутів , та іще перпендикулярні
L
А крім того , в мене рівні
Всі чотири сторони.
І не б'ються наче півні,
О
K
Бо ж однакові вони
M
О, забув іще сказати
Я про себе основне:
Р О М Б я, ромбом мене звати,
Ось що саме головне!
N

18.

-- я і ромб, і прямокутник,
Хоч і наймолодший брат.
Вірний їм усім попутник,
Ну , а звуся я К В А Д Р А Т
C
B
Все стосується й мене.
О
A
Все, що тут уже сказали,
D

19.

Кожен з нас -- чотирикутник.
Між нас різниця десь на міліграм:
Ім'я
Квадрат,
чи
А назва наша --
Ромб ,
чи
Прямокутник ,
Паралелограм.

20.

Використано матеріали:
Т. Г. Роєва, Л.Я. Синельник. Геометрія в таблицях
Л.С. Карнацевич. Вивчення геометрії. Посібник для вчителя
В.С.Шевчук. Геометрія. 8 клас. Навчальний посібник
О.О. Василенко. Жінки й математика. Харків. “ Основа ”. 2008р
English     Русский Rules