Види палива
Паливо
Види палива
Найважливіші характеристики
Таблиця  – Розвідані запаси викопного палива
Екологічна значимість основних характеристик
Показники пожежо й вибухонебезпечності палив
Добування палива
1.09M
Categories: geographygeography industryindustry

Види палива

1. Види палива

Підготував:
Кутовий Володимир, 11кл.

2. Паливо

• Па́ливо (рос. топливо, англ. fuel, нім. Brennstoff m,
Kraftstoff m, Treibstoff m) — горючі природні або
штучні тверді, рідкі або газоподібні речовини, які при
спалюванні слугують джерелом теплової енергії.
Основною складовою частиною яких є вуглець.
• Паливо застосовуються з метою отримання теплової
енергії, що виділяється при його спалюванні.
Паливо

3. Види палива


природне паливо: нафта, вугілля, природний газ, горючі сланці, торф, деревина;
штучне паливо: кокс, моторні палива, генераторні гази і ін.
Найпоширенішим є органічне
паливо: вугілля викопне, нафта, торф, природний газ, бензин, генераторний
газ, кокс, хімічне ракетне паливо тощо. До неорганічного палива належить,
наприклад, металовмісне паливо, у складі якого є чисті метали або їх хімічні
сполуки.
Види палива

4. Найважливіші характеристики

Паливо
Водень
Природний газ
Зріджений газ
Бензин
Гас
Мазут
Дрова
Торф грудковий
Буре вугілля:
- челябінське
- підмосковне
олександрійське
Кам'яне вугілля:
Довгополуменев
е
Пісне
Антрацит
Вуглець
Hdaf, %
Wp, % по масі
Ap, % по масі
, МДж/м3 (газ),
МДж/кг
, МДж/м3 (газ), Жаропродуктивн Максимальна ент
МДж/кг
ість tmax, °С
альпія Iг, кДж/м3
100
25
18
15
14
11
3,6
6
3
40
40
0,6
7,0
12,8
30,8
100,6
44,0
43,2
40,6
10,2
10,7
11,7
28,6
92,2
44,0
43,2
40,6
10,2
10,7
2010
2080
2090
2100
1610
1630
4190
4190
4100
4060
4020
3350-3770
3350-3770
5,2
5,0
6,0
17
33
53
25,0
23,0
14,0
15,8
10,5
6,9
15,8
10,5
6,9
1970
1720
1680
3850
3640
3560
5,5
4,2
1,8
0
13
5
5
-
20,0
15,0
13,0
-
21,5
28,3
27,7
33,9
20,3
27,4
27,2
33,9
2050
2120
2150
3930
3890
3810
Найважливіші характеристики
В
0,81
0,86
0,86
0,83
0,75
0,77
0,87
0,80
0,78
0,89
0,93
0,95

5. Таблиця  – Розвідані запаси викопного палива

Вид палива
Увесь світ
Європа
Україна
Вугілля
799,8
72,6
34,00
Нафта
199,4
3,8
0,23
Газ
172,8
6,5
1,10
Усього
1172
72,9
35,33
Таблиця – Розвідані запаси викопного палива

6. Екологічна значимість основних характеристик

Характеристика
Параметри, що визначають екологічні властивості
Займистість:
октанове число
Повнота згоряння палива, ККД двигуна, стукіт
цетанове число
Повнота згоряння палива, ККД двигуна, стукіт, димність ВГ, пускові
властивості
Фракційний склад:
початок кипіння
кінець кипіння
Пускові властивості, втрати при випарюванні, протильодові властивості
Повнота згоряння палива, утворення відкладень, фізична стабільність
(колоїднохімічний стан)
В'язкість
Ефективність сумішоутворення, витрата палива, димність ВГ
Вміст сірки
Викиди SOx твердих частинок, утворення відкладення
Ароматичні вуглеводні
Викиди ПЦАВ**, твердих частинок, утворення відкладень у камері
згоряння
Фактичні смоли
Утворення відкладень у паливній системі
Олефіни
Утворення відкладень у паливній системі
Період індукції й інші показники, що характеризують хімічну
стабільність
Токсичність палив, викид сполук свинцю, утворення відкладень у
камері згоряння
Утворення осаду при зберіганні палива й утворення відкладень на
деталях двигуна і паливної апаратури
Йодне число
Вміст неграничних сполук, що знижують хімічну стабільність
Тиск насиченої пари
Температура спалахування
Діелектричні властивості
Втрати при випарі
Пожежонебезпека
Пожежонебезпека
Зольність
Викиди твердих частинок, теплопередача, ККД котлів і турбін
Густина
Температури затвердіння і помутніння, гранична температура
фільтрування
Ефективність сумішоутворення
Свинець
Пускові властивості, подача палива і час прогріву двигуна
Екологічна значимість основних характеристик

7. Показники пожежо й вибухонебезпечності палив

Паливо
Тс, °С
Авіаційний
бензин
ТМВ
КМЗ,%
ГДВК,%
Верхній
Нижній
380-480
-4
-37
0,98-5,5
0,46
Автомобіль
ний бензин
255-300
-7
-
0,75-5,2
0,53
Дизельне
зимове
240
119
69
0,52-0,6
0,30
Показники пожежо й вибухонебезпечності палив

8. Добування палива

English     Русский Rules