1.75M
Category: historyhistory

Узагальнення. США та Канада, країни Західної Європи у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст

1.

Узагальнення
США та Канада,
країни Західної
Європи
у др. пол. ХХ – на
поч. ХХІ ст.

2.

1. В Італії на початку 90-х років була
проведена широкомасштабна операція
«Чисті руки», яка спрямована на:
А. організація боротьби з
епідеміологічними захворюваннями
Б. боротьба з мафіозними об’єднаннями
В. чистка урядових структур від
комуністичних елементів
А
Г. боротьба з тероризмом
Б
В
Г
Х

3.

2. Укажіть, коли була
Берлінська стіна:
зведена
А
Б
В
Х
Г
А. 1949
Б. 1953
В. 1961
Г. 1971
3. Укажіть, яка держава однією із перших
визнала незалежність України і
встановила з нею дипломатичні
відносини:
А. США
А
Б
Х
Б. Канада
В
В. Німеччина
Г
Г. Франція

4.

4. Яке твердження є правильним:
А. режим П’ятої Республіки часів де Голля
відрізнявся посиленням втручання держави у
сферу економіки та соціальних відносин
А
Б. Друга світова війна значно посилила
Б
економічні позиції Великої Британії на
В
міжнародній арені
Г
В. у 1989 році було підписано договір про
об’єднання ФРН та НДР
Г. важливим здобутком Тоні Блера стало
підписання угоди про політичні врегулювання
квебекської проблеми
Х

5.

5. Завдання на вибір декількох
варіантів відповідей:
Х

6.

Х

7.

6. Якими цифрами на карті позначені
Італія, Франція, Велика Британія?

8.

7. Установіть відповідність між
поняттям та їхнім основним змістом:
1.
2.
3.
4.
денацифікація
декартелізація
НАТО
імпічмент
1
Г
2
Б
3
А
4
В
А. Північноатлантичний
альянс
Б. заборона
монополістичних
об’єднань
В. порядок притягнення
до відповідальності та
судового розгляду справ
про злочини вищих
посадових осіб
Г. заборона нацистської
партії

9.

8. Установіть відповідність між заходами
та діячами, причетним до них:
А. Реалізація концепції «нових рубежів»,
розгортання космічних програм ( висадка на
Місяць), в зовнішній політиці здійснював
політику «гнучкого реагування».
Б. Короткотермінова програма стимулювання
економіки, чотирьохрічна інвестиційна програма
( з 1993р.), створення 6 млн робочих місць.
А 2
Б
4

10.

1. Проведення поетапно приватизації, боротьба
проти «егоїзму» профспілок, воєнний конфлікт
з Аргентиною. Отримала титул «залізна леді».
2. Утворення «великої коаліції» у бундестазі,
двічі обрана канцлером Німеччини.
1
А
2
Б

11.

Письмова робота
США та Канада, країни
Західної Європи
у др. пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.
всесвітня історія
11 клас
профіль

12.

І варіант
1. Укажіть частину Великої Британії, у
якій з 1969р. триває конфлікт між
протестантською та католицькою
громадами, що супроводжується
кампаніями терору проти опонентів та
мирного населення:
А
Б
В
Г
Шотландія
Уельс
Північна Ірландія
Цейлон

13.

ІІ варіант
1. Організація, що об’єднує колишні
володіння Великої Британії і яка
прийшла на зміну Британській імперії,
має назву…
А Організація Північноатлантичного
договору
Б Атлантична хартія
В Ліга Націй
Г Співдружність націй

14.

І варіант
2. Укажіть прізвище американського
діяча, із яким пов’язаний план
економічної допомоги США країнам
Західної Європи після завершення
Другої світової війни.
А
Б
В
Г
Г. Трумен
Д. Ейзенхауер
Дж. Маршалл
Дж. Кеннеді

15.

ІІ варіант
2. Укажіть назву провінції Канади,
населення якої ( переважно
франкомовне) домагається розширення
своїх прав, аж до повної незалежності
А
Б
В
Г
Саскачеван
Онтаріо
Квебек
Лабрадор

16.

І варіант
3. Установіть хронологічну
послідовність подій:
А утворення Європейського союзу
Б проголошення у Франції П’ятої
республіки
В проголошення у Франції Четвертої
Республіки
Г прихід до влади коаліційного
Тимчасового уряду Франції

17.

ІІ варіант
3. Установіть хронологічну
послідовність подій:
А початок «маккартизму» в США
Б курс «рейганоміки» в економічній
політиці США
В «Уотергейтська справа»
Г вбивство Мартіна Лютера Кінга

18.

І варіант
4. Установіть відповідність між
поняттям та їхнім основним змістом:
А процес утворення нового типу
міждержавних відносин, який
1. мафія
забезпечив європейським країнам
2. маккартизм
високі темпи розвитку та безпеку
3. європейська
Б реакційна політика 1950-років
інтеграція
В стабілізацію економіки шляхом
4. “рейганоміка” обмеження втручання в економіку
та стимулювання приватного
сектора
Г таємна злочинна організація,
яка діє методами шантажу,
насильства, убивств

19.

ІІ варіант
4. Установіть відповідність між поняттям
та їхнім основним змістом:
1.
2.
3.
4.
демілітаризація
референдум
сепаратизм
“рейганоміка”
А роззброєння
Б курс на обмеження втручання
держави в економіку, активне
стимулювання приватного
сектора
В прагнення якого – небудь
народу всередині країни до
відокремлення, самостійних дій
Г форма вирішення
найважливіших питань
державного значення шляхом
загального голосування

20.

І варіант
5. У своїй промові, заступаючи на
посаду президента США, Дж. Кеннеді
говорив: “Не запитуй, що твоя країна
може зробити для тебе. Запитай
себе, що ти можеш зробити для своєї
країни”.
Який зміст він вкладав у ці слова?
Що Ви знаходите повчального для
себе?

21.

ІІ варіант
5. У ході розвитку інтеграційних
процесів у Європі Гельмут Коль і
Франсуа
Міттеран
висунули
політичне
гасло
«Вітчизна
Європа», а лідери Великої Британії,
Нідерландів, Франції дотримуються
формулювання Шарля де Голля
«Європа вітчизні».
Як Ви думаєте, у чому полягає
принципове розходження між цими
гаслами?
English     Русский Rules