Презентація на тему: «Бюджет. Бюджетна система»
Бюджет - це співвідношення між доходами та витратами економічного суб'єкта, баланс його грошових коштів, що характеризує відповідність їх
Суть бюджету, як економічної категорії реалізується через розподільну і контрольну функції. Завдяки розподільній функції відбувається ко
Бюдже́тна систе́ма —це сукупність окремих її ланок, що пов'язані між собою відповідно до діючого законодавства, та базуються на певних пр
Бюджетна система грунтується на таких принципах: - принцип єдності; - принцип збалансованості; - принцип самостійності; - принцип повноти; - п
Бюджетний процес- це регламентована нормами права діяльнісь, що вов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів їх використанн
Можна виділити такі стадії бюджетного процесу: 1) складання проектів бюджетів 2) розгляд закону про Державний бюджет України 3) виконання бю
Дякую за увагу!!!!
3.16M
Category: financefinance

Бюджет. Бюджетна система

1. Презентація на тему: «Бюджет. Бюджетна система»

2. Бюджет - це співвідношення між доходами та витратами економічного суб'єкта, баланс його грошових коштів, що характеризує відповідність їх

Бюджет - це співвідношення
між доходами та витратами
економічного суб'єкта, баланс
його грошових коштів, що
характеризує відповідність їх
надходження і витрачання
протягом певного періоду.
Інакше кажучи, бюджет
визначає і вміст сумки,
наявність у ній грошових
коштів або їх дефіцит, і
динаміку її наповнення та
витрачання, канали приходу і
витрати грошей
Типи бюджетів
Залежно від рівня формування, розподілу
та використання грошових фондів виділяють:
- споживчі бюджети — прибутки та
витрати фізичних осіб
- бюджети підприємств, організацій, фірм,
комерційних і некомерційних організацій
- державний і місцеві бюджети.
Державний бюджет — це система
грошових відносин, яка виникає між державою, з
одного боку, і підприємствами, фірмами,
організаціями та населенням, з іншого, з метою
формування та використання централізованого
фонду грошових ресурсів для задоволення
суспільних
потреб.
Місцеві бюджети — це фонди
фінансових ресурсів, що мобілізуються й
витрачаються на відповідній території. Система
місцевих бюджетів є в усіх країнах світу.

3.

-
-
Бюджет слід розглядати з таких основних
позицій:
як за економічну категорію;
як центральну ланку фінансової системи;
як централізований фонд грошових коштів;
як основний фінансовий план держави .
English     Русский Rules