294.32K
Category: educationeducation

1-11сыныптар бойынша ІІI тоқсан қорытындысы

1.

1-11сыныптар бойынша ІІI тоқсан қорытындысы
АНЫҚТАМА
2020– 2021 оқу жылы
Мектеп бойынша 1-11 сыныпты 2039 оқушы ІІI тоқсанды аяқтады.
Тоқсан ішінде келгені – 23 оқушы, кеткені – 30 оқушы.
2-11 сыныптар бойынша оқу үлгерімі мына көрсеткішті көрсетіп отыр.
ІII тоқсанды 1846 оқушы аяқтады. «Үздік» бағамен – 385 оқушы аяқтаса, «Оқу екпіндісі»
болып - 813 оқушы аяқтады.
Жалпы үлгерім – 100 %;
Сапалы үлгерім – 64,8%- ды көрсетіп отыр;
II тоқсанмен салыстыратын болсақ, 3,2 % жоғарлады.
Үлгермеуші жоқ;
Бастауыш мектеп бойынша – 643 оқушы ІІ тоқсанды аяқтап отыр. «Үздік» бағамен – 241
оқушы аяқтаса, «Оқу екпіндісі» болып – 271 оқушы аяқтады. Сапалы үлгерім – 79,6 %;
Негізгі орта мектеп бойынша – 966 оқушы ІІ тоқсанды аяқтап отыр. «Үздік» бағамен – 109
оқушы аяқтаса, «Оқу екпіндісі» болып - 446 оқушы аяқтады. Сапалы үлгерім – 57,4 %;
Орта мектеп бойынша – 237 оқушы ІІ тоқсанды аяқтап отыр. «Үздік» бағамен – 35 оқушы
аяқтаса, «Оқу екпіндісі» болып – 95 оқушы аяқтады. Сапалы үлгерім – 54,8 %;
Сыныптар бойынша оқу үлгеріміне көңіл аударайық:

2.

Сыныбы
8 «А»
8 «Ә»
8 «Б»
8 сыныптар
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 сыныптар
Барлығы
9 «А»
9 «Ә»
9 «Б»
9 сыныптар
9 «В»
9 «Г»
9 «Д»
9 сыныптар
Барлығы
10 «А»
10 «Ә»»
10сыныптар
10 «В»
10 «Г»»
10 сыныптар
Барлығы
11 «А»
11 «Ә»
11 сыныптар
11 «Б»
11 «В»
11 «Г»
11 сыныптар
Барлығы
10-11
8-11
Сынып түрі
биолгеог
физмат
физмат
биолгеог
биолгеог
физмат
физмат
биолгеог
физмат
биолгеог
физмат
биолгеог
физмат
КГБ
физмат
химбиол
КГБ
Оқушы
саны
Оқу озаты Оқу екпін
Үлгер
меуші
Аттестатция
ланбаған
Сапалы
%
Жалпы
%
22
22
26
70
29
31
31
91
161
24
25
23
72
25
24
25
74
146
23
26
49
37
21
58
107
27
25
52
35
20
23
3
5
8
3
2
1
6
14
2
2
2
6
7
1
8
14
2
2
4
2
3
5
9
11
3
14
9
2
1
7
8
13
28
15
14
14
43
71
13
8
14
35
16
4
8
28
63
8
9
17
12
8
20
37
11
7
18
19
9
12
-
-
31,8
50
69,2
51,4
62
51,6
48,3
53,8
52,7
62,5
40
69,5
56,9
92
20,8
32
48,6
52,7
43,4
42,3
42,8
37,8
52,3
43,1
42,9
81,4
40
61,5
80
55
56,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
130
237
544
12
26
35
63
40
58
95
229
-
-
66,6
64,6
54,8
53,6
100
100
100
100

3.

2-3 тоқсандардың салыстырмалы
динамикасы
Сыныбы
Тоқсан
8 «А»
8 «Ә»
8 «Б»
8 сыныптар
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 сыныптар
Барлығы
9 «А»
9 «Ә»
9 «Б»
9 сыныптар
9 «В»
9 «Г»
9 «Д»
9 сыныптар
Барлығы
10 «А»
10 «Ә»»
10сыныптар
10 «В»
10 «Г»»
10 сыныптар
Барлығы
11 «А»
11 «Ә»
11 сыныптар
11 «Б»
11 «В»
11 «Г»
ІІ
22,7
56,5
43,4
39,4
55,1
41,9
29
41,7
41,1
44
29,1
45,8
39,1
72
13
30,4
39,4
39,3
43,4
53,8
48,9
51,3
52,3
51,7
50,4
65,3
28
47
91,1
60
65,2
11 сыныптар
Барлығы
10-11
8-11
76,3
64,5
57,8
48
Салыстырмалы динамикасы
III
27,2
50
69,2
50
62
51,6
48,3
53,8
52,7
62,5
40
69,5
56,9
92
20,8
32
48,6
52,7
43,4
42,3
42,8
37,8
52,3
43,1
42,9
81,4
40
61,5
80
55
56,5
+4,5
-6,5
+25,8
+10,6
+6,9
+9,7
+19,3
+12,1
+11,6
+18,5
+10,9
+23,7
+17,8
+20
+7,8
+1,6
+9,2
+13,4
Бірдей
-11,5
-6,1
-13,5
Бірдей
-8,6
-7,5
+16,1
+12
+14,5
-11,1
-5
-8,7
66,6
65,6
54,8
53,6
-9,7
+1,1
-3
+5,6

4.

1-2-3 тоқсандардың салыстырмалы
динамикасы
Сыныбы
8 «А»
8 «Ә»
8 «Б»
8 сыныптар
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 сыныптар
Барлығы
9 «А»
9 «Ә»
9 «Б»
9 сыныптар
9 «В»
9 «Г»
9 «Д»
9 сыныптар
Барлығы
10 «А»
10 «Ә»»
10сыныптар
10 «В»
10 «Г»»
10 сыныптар
Барлығы
11 «А»
11 «Ә»
11 сыныптар
11 «Б»
11 «В»
11 «Г»
11 сыныптар
Барлығы
10-11
8-11
І
13,6
45,4
48
36,2
55,1
32,2
46,6
44,4
40,8
54,1
28
54,1
45,2
84
13
34,7
45
45,1
30,4
19,2
24,4
35,1
47,6
39,6
31,7
65,3
24
45
88,5
50
63,6
73,3
60,9
48,4
37,7
Тоқсан
ІІ
22,7
56,5
43,4
39,4
55,1
41,9
29
41,7
41,1
44
29,1
45,8
39,1
72
13
30,4
39,4
39,3
43,4
53,8
48,9
51,3
52,3
51,7
50,4
65,3
28
47
91,1
60
65,2
76,3
64,5
57,8
48
III
27,2
50
69,2
50
62
51,6
48,3
53,8
52,7
62,5
40
69,5
56,9
92
20,8
32
48,6
52,7
43,4
42,3
42,8
37,8
52,3
43,1
42,9
81,4
40
61,5
80
55
56,5
66,6
65,6
54,8
53,6

5.

8, 9 сыныптар
100
92
90
84
80
70
62.5
62
60
56.5
50
50
55 55
53
52
48
45
72
69.5
69
54
48
47
43
54
42
46
44
41 41
53
45
40
40
39
35
32
32
29
30
28 29
23
20
31 32
21
14
13 13
10
та
р
Д
сы
ны
п
9
Г
9
В
9
Б
9
сы
8
1-тоқсан
9
Ә
9
А
ны
п
9
та
р
Д
8
Г
8
В
8
Б
8
Ә
8
8
А
0
2-тоқсан
3-тоқсан

6.

10-11сыныптар
100
89
90
81
80
80
70
65 65
64 65
64.5
55
54
52 52
51
50
48
50
43 43
56.5
50
43
42
40
38
40
66
61
60
60
30
91
35
32
30
28
24
19
20
10
0
10 А
10 Ә
10 В
10 Г
10
сыныптар
1-тоқсан
11 А
2-тоқсан
11 Ә
3-тоқсан
11 Б
11 В
11 Г
11
сыныптар

7.

Оқу үлгерімі жоғары сыныптар:
8 сыныптар бойынша
9 сыныптар бойынша
62,5%;
10 сыныптар бойынша
11 сыныптар бойынша
11г – 56,5%;
8б- 69,2%, 8в-62%
9в – 92%; 9б– 69,5%; 9а–
10г - 52,3%;
11а – 81,4%; 11б-80%;
Оқу үлгерімі ең төмен сыныптар:
8 а -27,2%; 9г-20,8%;
ІI тоқсанымен салыстыратын болсақ 8а +4,5% 9г+7,8%
көтерілді.

8.

Бір «4-тік» бар оқушылар:
11б-Токашева Анель информатика Абдрахманова Г.С.
11в Малая Мария химия Нұргасимова Г.А.
11ә Абдыкадырова Карина алгебра Рамазанова Ж.М.
Усембаева Аружан физика Есильбаева Г.Е.
10а Мунайтбасов Маулен орыс тілі Нұржанова Г.С.
9в Ахтанова Сания, Алиманов Тихон, Киселева Алена қазақ тілі,
Молдыбаева Ә.М.
Морозова Анастасия, Урестемова Милана қазақ тілі, Куйшенова
Р.Қ.
Барлығы – 9 оқушы
2 тоқсанмен салыстырғанда 1 оқушыға «4»тігі бар оқушы
кеміді.

9.

Бір «3-тік» бар оқушылар:
10ә сыныбы Жұмабай Ақбота қазақ әдебиеті Қыздарбекова Г.Қ.
Атаева Зухра география Жұмабекова С.Е.
9ә сыныбы Еркебаев Әсет алгебра Алдажар Г.Ж.
Мұғыл Өсиет қазақ тілі Серикбаева А.Қ.
9а сыныбы Бахтиярова Адель, Маратқызы Алима, Ұлыбекова Аяла
алгебра Рамазанова Ж.М.
9б сыныбы Орал Мадина физика Мұхтарова Д.О.
9в сыныбы Морозов Дмитрий география Исханова С.Б.
9г сыныбы Медведева Екатерина қазақ тілі және әдебиеті
Молдыбаева Ә.М.
Штефанова Вероника қазақ тілі және әдебиеті Базылова З.З.
8в сыныбы Амиров Женис, Венгловский Евгений, Идыров Азим
қазақ тілі және әдебиеті Куйшенова Р.Қ.
Мавалин Аделя ағылшын тілі Айтмұхамет А.С.
8д сыныбы Киреева Руфина қазақ тілі және әдебиеті Базылова З.З.
8ә сыныбы Кенжебекұлы Бекзад, Шарипова Алихан химия
Шашкенова Н.А.
8б Қуанышбек Абылайхан қазақ әдебиеті Серикбаева А.Қ.

10.

8г сыныбы Имбаева Ева қазақ тілі және әдебиеті Базылова З.З.
10в Еркінұлы Бекарыс информатика Жылқайдарова А.Ж.
Жұматай Алдияр, Иванько Алексей, Сейфуллаев Сейран, Хутренко
Константин қазақ тілі және әдебиеті Абдрашитова Г.Б.
Маутова Жанель ағылшын тілі Айтмұхамет А.С.
10г сыныбы Аубакиров Сейдахмет қазақ тілі және әдебиеті
Абдрашитова Г.Б.
Ермекова Зере ағылшын тілі Айтмұхамет А.С.
11б сыныбы Айтжанов Сұлтан, Камалиев Рамазан, Погорелов
Владимир, Торебеков Мадияр, Хасенов Алтай қазақ тілі және әдебиеті
Абдрашитова Г.Б.
Мажкеев Адильхан қазақ тілі және әдебиеті Молдыбаева Ә.М.
11в сыныбы Абузаров Равиль қазақ тілі және әдебиеті Куйшенова Р.Қ.
11г сыныбы Гарифулина Анастасия қазақ тілі және әдебиеті
Молдыбаева Ә.М.
Барлығы: 36 оқушы;
2 тоқсанмен салыстырғанда 13 оқушыға «3»тігі бар оқушы кеміді.

11.

Қорытынды:
3 тоқсан қорытындысы бойынша мына сыныптарды атап айтуға
болады:
11а – 81,4 % Серікбаева А.Қ. 11б: 80 % Избасарова С.Т.
9в - 92 %; Соколовская О.И. 9б - 69 %; Жанкина А.С. 9а – 62,5 %;
Шашкенова Н.А.
8б-69,2 %; Нүркенова Н.С. 8в -62 % Атабаева М.А.
3 тоқсан қорытындысы бойынша ең төмен сапа көрсетіп отырған
сыныптар: ( 30 пайыздан төмен)
8а –27,2 % Мұхтарова Д.О. 9г-20,8 %; Соколовская О.И.
3 тоқсан ішінде бір «4-тігі» бар оқушылар саны – 9, бір «3-тігі» бар
оқушылар саны – 36.

12.

Ұсыныс:
Пән мұғалімдер мен сынып жетекшілер ата – анамен және оқушымен
жекелей жұмыс түрін жүргізуді қолға алсын, келесі пед. кеңесте осы
сынып оқушыларымен жүргізілген жұмысы жайлы пән мұғалімдері
және сынып жетекшілері есеп берсін
2. «4-тік» және «3-тік» кеткен оқушылармен пән мұғалімдері
жекелей жұмыс жүргізсін. Өткізген жұмысы жайлы есеп берсін.
Жалпы 8-11 сынып оқушыларының 3 тоқсан қорытындысы
«қанағаттанарлық» деңгейде деп танылсын.
Директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасары
М.М. Қожабаева
English     Русский Rules