Урок 12 Тема: «Основи структурного програмування»
Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.  
ТИПИ ЗМІННИХ
Елементи панелі керування
Два варіанти Так (True) – умова виконується, Ні (False) – умова не виконується.
Поняття умовного оператора
Багаторядкова конструкція :
КОНСТРУКЦІЯ IF ….Then…. Else.
Синтаксис конструкції оператора ElseIf.
КОНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА Select Case.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
«Екранна форма з розміщеними елементами»
Етапи занесення властивостей
Код кнопки “ОБЧИСЛИТИ”
Результативна програма
1.15M
Category: programmingprogramming

Лекція 18. Основи структурного програмування

1. Урок 12 Тема: «Основи структурного програмування»

Розробник
Якубова Т.М.

2. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.  

Оператори одно- дво- та
поліальтернативного
розгалуження.

3.

Змінні, доступні в будь-якій процедурі,
формі або модулі програми,
називаються глобальними.
Змінні, доступні тільки в межах тієї
процедури, у якій вони оголошені,
називаються локальними.

4. ТИПИ ЗМІННИХ

5.

6.

7. Елементи панелі керування

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. Два варіанти Так (True) – умова виконується, Ні (False) – умова не виконується.

18. Поняття умовного оператора

Однорядкова
конструкція :
IF умова Then конструкція

19. Багаторядкова конструкція :

умова Then
Конструкція
End If
IF

20. КОНСТРУКЦІЯ IF ….Then…. Else.

СИНТАКСИС:

21. Синтаксис конструкції оператора ElseIf.

22. КОНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА Select Case.

23. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розрахувати відсоток виконання плану
випуску продукції підприємством за
місяць (ПВ), користуючись формулою :
ПВ=ФВП/ПВП*100%,
Де
ФВП - фактичний випуск продукції,
ПВП- її плановий випуск.

24. «Екранна форма з розміщеними елементами»

25. Етапи занесення властивостей

26. Код кнопки “ОБЧИСЛИТИ”

27. Результативна програма

English     Русский Rules