Файлова система. Диски, файли, папки, ярлики
Файл – це іменована область на зовнішньому носієві, яка містить однотипну інформацію (програму, текст, зображення тощо). Файлова система —
Домашнє завдання
1.04M
Category: informaticsinformatics

Файлова система. Диски, файли, папки, ярлики

1. Файлова система. Диски, файли, папки, ярлики

2. Файл – це іменована область на зовнішньому носієві, яка містить однотипну інформацію (програму, текст, зображення тощо). Файлова система —

Файл – це іменована область на
зовнішньому носієві, яка містить
однотипну інформацію (програму,
текст, зображення тощо).
Файлова система — це структура
зберігання даних на зовнішніх
носіях та сукупність програм, які
забезпечують роботу з цією
структурою.

3.

4.

Файлові системи
Файлова система NTFS (англ. New
Technology File System – файлова система
нової технології)
Файлова система FAT32 (англ. File Allocation
Table 32) – 32 бітна таблиця розміщення
файлів).

5.

Для
запису даних на гнучкі магнітні диски
використовується файлова система FAT16.
Для запису на компакт диски – CDFS
(англ. Compact Disk File System – файлова
система компакт дисків).
Для оптичних дисків з можливістю
перезапису використовуються варіанти
файлової системи UDF (англ. Universal
Disk Format –універсальний дисковий
формат).

6.

Ім'я файла (англ. filename) складається з двох частин —
назви (англ. пате) та розширення (англ. extension),
розділених крапкою:
256 символів
256 символів
Символ крапки є роздільником частин в імені файлу.
В імені файлу можна використовувати малі та великі
літери латинського, російського, українського
алфавітів, цифри та деякі спеціальні знаки всього не
більше 256 символів
Але в назві файлу не можна використовувати такі спеціальні знаки
/\:*?<>|
Великі та малі літери не розрізняються.

7.

Тип файлу визначає його розширення
Стандартні типи файлів:
.txt
.doc
.xls
.bmp
.jpg
.wav
.mp3
.avi
.rar
.zip
Текстові файли
Файли таблиць
Графічні файли
Музичні файли
Відео файли
Архівні файли
.com
Командні файли
.exe
Файли програм
.bat
Пакетні файли
.sys
Системні файли
.dll
Файли бібліотек

8.

Розширення
WAV
TXT
Тип файлу
Значок
музичний запис
Приклади імен
файлів
Вітання.wav
EXE
текстовий
виконуваний
Лист.txt
Gran1.exe
SYS
системний
Io.sys
HLP
DOC
CDR
допомоги
текстовий
графічний
MDB
база даних
Портрет.cdr
Борей.mdb
ZIP
архівований
Архів.zip
XLS
Електронна таблиця
Книга.xls
HTM
гіпертекст
Сторінка.htm
Windows.hlp
Книга.doc

9.

Папки (каталоги)
Папка (Каталог) — це область на носії, що містить
інформацію про файли, об'єднані в групу за якоюсь
ознакою, і має конкретне ім'я.
Вимоги до імен папок такі самі, як і вимоги до імен файлів

10.

Шлях до файла — це послідовність імен каталогів
від поточної або кореневої папки, яку необхідно
пройти, переміщуючись по дереву каталогів, щоб
потрапити до папки, в якій безпосередньо
зберігається файл.
Повний шлях до файла — послідовно записані ім’я
дисководу та шлях до файла.
Повне ім’я файла — це повний шлях до файла та
його ім’я: [дисковод:] [\ шлях \] ім’я файла

11.

Приклади
повних імен файлів
D:\GAMES\DOOM\doom.exe
D:\GAMES\DOOM\doom.ini
D:\GAMES\TETRIS\tetris.res
D:\DOCS\USER1\DOC\my.doc

12.

Стандарті імена пристроїв
Імена пристроїв позначаються буквами англійського алфавіту
після яких стоять дві крапки (:)
А:
С:
D:
:
Наступна
буква
Наступна
буква
:
Ім'я дисководу на 3,5 дюйми (дискети)
Логічні імена вінчестера
Ім'я CD ROM або DVD ROM
Імена змінних носів інформації

13.

14. Домашнє завдання

English     Русский Rules