6.27M
Category: chemistrychemistry

Каучук туралы жалпы мәліметтер

1.

С.Ж.Асфендияров атындағы
Қазақ Ұлттық Медицина
Университеті
Казахский Национальный
Университет имени
С.Д.Асфендиярова
Инженерлік пәндер кафедрасы
КАУЧУК
Тобы: ТФП 18-003-2к
Орындағандар: Әлішер Нұргелді
Тексерген:Махатова Балжан
Алматы, 2020

2.

Дәріс жоспары
1)
2)
3)
4)
5)
Каучук туралы жалпы мәліметтер
Қасиеттері, алу әдістері
Каучук классификациясы
Табиғи және жасанды каучук өндірісі.
Синтетикалық каучуктерді өңдеу және қолдану.
LOGO

3.

Тарихы
LOGO
• Каучук пен европалықтар алғаш рет ХV ғасырдың аяғында
танысқан. 1493 жылы Христофор Колумб екінші саяхатында
Оңтүстік Америкадағы Гаити аралының тұрғындарының ойнайтын
добы мен хош иісті шайнайтын сағызына назар аудырады. Бұл зат
каучук еді. Х.Колумб саяхатында кездескен бұйымдармен бірге
каучукты да европаға ала келді. Бірақ ХVIII ғ. дейін европада
каучуктың сырын ешкім біле алмады. Каучуктың сырын 1735 ж.
француз оқысымтысы Шарль Де Ля Кандалин ашты.Каучукты да
зерттеп, европаға келгеннен соң каучутың касиеттері туралы еңбек
жазады. Осы еңбек арқылы европалықтар каучукты алу жолы және
оның қасиеттерімен танысады. Каучук деген сөз Бразилияның “као очу” ағаштың көзі жасы деген сөзінен шыққан. Каучук өсімдіктері
Оңтүстік Америка, Африка, Малая сияқты экватордың тропикалық
аймақтарында өседі. Каучуктың ең көп беретін биіктігі қырық бес
метр.

4.

Каучуктың қасиеттері
Каучук — қатты зат. Молекулалық
массасы 150000—300000 шамасында.
Табиғи каучуктың макромолекулалары
тізбекті
құрылымды,
оратылып
түйіншектеліп
жатады.
Каучуктың аса маңызды қасиеті —
оның майысқақтығы. Каучук суды,
газды
өткізбейді
және
электроқшаулағыш. Ол этил спиртінде
аздап ериді, ал бензин мен хлороформ
сияқты еріткіштерде әуелі ісініп,
сосын
ериді.
Температура
жоғарылағанда — каучук жұмсарып
жабысқақ,
ал
температура
төмендегенде — қатайып морт
сынғыш болады. Ұзақ сақтағанда,
каучук қатайып кетеді.
LOGO

5.

Классификациясы:
LOGO
Шығу тегіне қарай
Табиғи
(каучукты
өсімдіктердің
(негізінен бразилия
гевеясының) латексін
коагуляциялау
арқылы алады. Негізгі
құраушысы –
полиизопрен;)
Жасанды
(эластик. синтетик.
полимерлер.)

6.

Шығу тегіне қарай
• Табиғи
Табиғи каучук көксағыз, таусағыз
сияқты кейбір өсімдіктердің сүтті
шырындарында болады. Табиғи
каучукты, негізінен, Бразилияда
өсетін гевея ағашынан алады.
Каучук
алу
үшін
өсімдіктің
қабығын кертіп тіледі. Сол тіліктен
ағатын сүтті шырынды (латексті) —
каучуктың коллоидті ерітіндісін
жинап алады. Сосын ерітіндіге
электролитпен әсер етіп немесе
қыздырып
коагуляциялап
(ірілендіріп) каучук жасайды. .
Қазақстанда каучук өсімдіктері –
көк сағыз және тау сағыз өседі.
LOGO

7.

Шығу тегіне қарай
• Жасанды
Жасанды каучук алу мақсатымен
1826 ж. ағылшын физигі М.Фарадей
каучуктың молекулалық құрылысын
анықтады.
Жасанды каучук, этил, метил спирті,
мұнай, табиғи газ, бутадиен, стирол,
изобутилин сияқты органикалық
заттарды полимерлеу арқылы алады.
Елімізде жасанды каучукты көбінесе
дивинилден алынады. Дивинил торф,
ағаш сияқты органикалық заттардан
алынатын спирттерден өндіріледі.
Техникада жасанды каучуктың мына
түрлері
жиі
қолдланылады

хлоропенді каучук, натрий бутадиен
каучугі, силиконды каучук.
LOGO

8.

Каучуктың құрамы
LOGO
Табиғи каучукты ауа жібермей қыздырса диен көмірсутегі 2-метил,3бутадиен немесе изопрен түзілетіні жөнінде анықталған.
Молекулалық формуласы С5Н8.
Каучук молекулаларының құрылысы сызықтық болады, бірақ олар
түзу, созылмай, түйіншек тəрізді оралып, бірнеше рет иіліп жатады.
Табиғи каучук бензинде, бензолда, күкіртті көміртекте жəне т.б.
ериді. Табиғи каучук негізінен резина алуға, жəне де оның ең көп
мөлшері автомовил шинін дайындауға, тек 1%-ы ғана аяқ киім
өндірісі мен желім жасауға қолданылады.

9.

Каучуктың құрамы
LOGO
Синтетикалық каучук
Жалпылай міндет атқаратын
бутадиен (СКБ), бутадиенстирол каучугі (СКС);
Синтетикалық бутадиен-стирол каучуктарын
стиролды сополимерлеу арқылы алады.
Арнайы міндет атқаратын
бутадиен-нитриль (СКН),
хлопренді (найрит), бутилкаучук,
тиоколовый, сиоиконовый (СКТ)
(СКС)
бутадиен
мен

10.

Синтетикалық каучуктерді өңдеу және
қолдану
LOGO
Бутадиен-стирол каучугін алу сызба-нұсқасы
1,2 – жинағыш, 3 – араластырғыш, 4 – эмульгатор дайындауға арналған аппарат; 5 –
полимеризатор; 6 – латекс жинағыш; 7-8 – компрессор, 9 – буландырғыш колонна,
10,11-конденсатор, 12-дроссельді вентиль.

11.

Синтетикалық каучуктерді өңдеу және
қолдану
LOGO
СКС құрамындағы стирол
пайызына байланысты
каучуктер əртүрлі
таңбаланады. Мысалы: каучук
СКС-30 құрамында 30%
стирол, 70% бутадиен
болады. Каучук құрамындағы
стирол немесе метил-стирол
көбейген сайын каучуктың
беріктілігі артады, бірақ
желімдегіш қабілеті, аязға
төзімділігі жəне иілгіш қасиеті
нашарлайды. Диэлектрикалық
қасиеттері табиғи каучуктарға
жақын, молекулалық
массалары 10000-нан
100000-ға дейін артады.

12.

Синтетикалық каучуктерді өңдеу және
қолдану
LOGO
• Кремний органикалық (силикон)
каучуктер – тұйық силоксандарды немесе сызықтық
силоксандарды поликанденсациялау арқылы
алынады. Полимерлер құрамы сызықтық түрде
болады, мысалы:
мұндағы, R,R /– метил, этил, фенил, винил жəне басқа радикалдар.

13.

Синтетикалық каучуктерді өңдеу және
қолдану
LOGO
• Силикон каучуктары аязға, ыстыққа төзімді жəне жоғары қысымда
жұмыс істейтін резиналар алуға қолданылады. Силикон каучуктарынан
алынған резиналар 600-700℃-та ыдырайды, бірақ олар бірнеше секунд
3000℃-қа төзеді.

14.

Алыну жолдары
Каучукты вулканизациялап (вулкандап), яғни
күкірт
қосып
қыздырып,
резеңкеге
айналдырады. Ол үшін каучукке күкірт пен
толықтырғыштар (күйе мен бор сияқты)
қосып, 130—140°С шамасында қыздырады.
Күкірт
атомдары
каучуктың
қос
байланыстарының кейбіреулері бойынша
қосылып, оның сызықтық молекулаларын
бір-біріне
"жөрмеп"
байланыстырып,
полимер кеңістіктік құрылымға ие болады.
Кеңістіктік полимердің қасиеттері сызықтық
полимерден өзгеше. Резеңке каучукпен
салыстырғанда
берік
болады.
Каучук
бензинде біртіндеп ериді, ал резеңке
бензинде
ерімей,
тек
ісінеді.
Каучукты
вулканизациялағанда,
оның
массасының 2-3%-індей күкірт қосады.
LOGO

15.

LOGO
Назарларыңызға рахмет!
English     Русский Rules