МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка Му
Кінець перегляду.
433.00K
Categories: electronicselectronics industryindustry

Ремонт електродвигунів. Загальні вимоги. Організація ремонту

1. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка Му

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Таращанський агротехнічний коледж 
імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка
Мультимедійні навчально – методичні матеріали з дисципліни 
"Експлуатація і ремонт електроустановок та засобів автоматизації”  
для самостійного вивчення студентами теми:
 РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
Загальні вимоги. Організація ремонту
Укладачі: Гуртовенко Ю.О.
                 Пушкарьов В.П.
2013 рік

2.

Загальні вимоги - слайд 1
    Капітальний ремонт електричних машин включає операції по 
заміні всіх або частини обмоток, заміні, ремонту та відновленню 
зношених деталей та вузлів або тих, що вийшли з ладу, 
проведенню післяремонтних контрольних випробувань. 
   Операції, що виконуються при капітальному ремонті, повинні 
забезпечувати роботу електричних машин протягом ремонтного 
циклу, тобто до наступного капітального ремонту або списання.
   Капітальний ремонт електричних машин проводиться, як 
правило, на спеціалізованих електроремонтних підприємствах. 
   Спеціалізація і концентрація ремонту 
електрообладнання дозволяє краще використовувати 
виробничі фонди, підвищити якість і знизити 
собівартість ремонту. 
   Вона також дає можливість використання переваг 
розподілу праці, впровадження нової техніки та 
технології, підвищення продуктивності праці.

3.

Загальні вимоги - слайд 2
    В умовах сільського господарства через обставини, 
які склалися, ще значна кількість електричних машин 
ремонтується на невеликих ремонтних підприємствах у 
цехах, які не мають спеціального обладнання. 
   Там, де велика частка ручної праці, не завжди 
дотримується технологічна дисципліна, собівартість 
ремонту значно вища порівняно із спеціалізованими 
підприємствами. 
   Слід відмітити, що капітальний ремонт електричних 
машин необхідно проводити в суворій відповідності з 
технічними вимогами на капітальний ремонт і 
маршрутно­операційними та технологічними 
процесами ремонту, у яких подано послідовність 
виконання технологічних операцій, режими роботи та 
використовуване обладнання.

4.

Загальні вимоги - слайд 3
    Електричні машини підлягають капітальному 
ремонту при наявності хоча б однієї з таких неполадок: 
міжвиткове замикання в обмотках; 
обвуглення ізоляції обмоток; 
зниження опору ізоляції нижче норми, що не 
відновлюється сушінням; 
обрив бандажів ротора; 
пошкодження вузла контактних кілець і колектора, що 
потребують для ремонту їх розбирання; 
тріщини в корпусі і підшипникових щитах; 
згин вала, знос або пошкодження його шийок; 
знос або пошкодження посадочних місць у корпусі та 
підшипникових щитах.

5.

Загальні вимоги - слайд 4
    Питання про капітальний ремонт електричних машин, які 
відносяться до основного енергетичного обладнання, повинно 
вирішуватись у кожному окремому випадку залежно від 
технічних, економічних і виробничих факторів, що визначають 
доцільність ремонту.
   Підприємства здають електричні машини в капітальний ремонт 
через відповідні організації АПК,
 на які покладено обов’язки збору ремонтного фонду зони, що ними 
обслуговується, 
відправки його для капітального ремонту на спеціалізовані 
підприємства, 
отримання з ремонту і перевезення з електроремонтного 
підприємства, 
видача відремонтованого обладнання замовникам, 
проведення розрахунків з електроремонтними підприємствами та 
замовниками. 
   Для цього при районних об’єднаннях створюються технічні 
обмінні пункти.

6.

Загальні вимоги - слайд 5
    Загальні вимоги до електрообладнання, що 
здається в капітальний ремонт:
воно повинно бути очищене від масла, пилу і 
забруднень;
повинно бути зібране і повністю 
укомплектоване (допускається приймання в 
ремонт при частковій відсутності дрібних 
кріпильних деталей, гайок тощо);
не повинно бути відступів від конструкції 
заводу­виготовлювача;
з валів повинні бути зняті шківи, напівмуфти, 
шестерні.

7.

Загальні вимоги - слайд 6
    У капітальний ремонт не приймається 
електрообладнання, 
працездатність якого можна відновити при поточному 
ремонті, 
а також електрообладнання, у якого розбитий корпус, 
відбито більше двох лап, 
значно пошкоджена активна сталь. 
   Крім того, у капітальний ремонт не приймається 
електрообладнання, раніше відремонтоване способом, 
що виключає його наступне відновлення при ремонті.
   На вимогу замовника ремонтне підприємство за 
додаткову плату зобов’язане виконувати роботи з 
модернізації електродвигунів (установка датчиків 
температурного захисту, пристосувань для 
діагностування тощо).

8.

Загальні вимоги - слайд 7
    Відремонтоване електрообладнання повинно 
відповідати всім вимогам ПУЕ, ПТЕ та ПТБ, 
ремонтне підприємство повинно видати на 
нього гарантійний талон. 
   Приймання електричних машин у ремонт та 
видача з ремонту оформлюється спеціальними 
актами.
   Річні плани капітальних ремонтів складає 
головний енергетик господарства на підставі 
даних оглядів, профілактичних вимірювань та 
перевірок.

9.

Технічна документація - слайд 1
   На різних підприємствах технічна документація може дещо 
відрізнятися за формою, але зміст її в основному однаковий.
   Після дефектації машин рекомендується заповнити 
відомість, у якій відображено їх паспортні дані до 
ремонту і побажання замовника щодо коректування 
параметрів. 
   У відомості зазначають 
розміри осердя статора та ротора, їх обмотувальні дані;
тип обмотки; 
марку проводу; 
число витків і пазів; 
з’єднання фаз; 
витрату проводу (у кілограмах); 
виліт лобових частин; 
клас нагрівостійкості. 
   Крім цього, записують усі необхідні операції з ремонту машин.

10.

Технічна документація - слайд 2
   До кожної машини, що ремонтується, прикладають 
технологічну карту. 
   У ній подано відомості про замовника,
технічну характеристику машини, 
опір фазних обмоток, 
площу поперечного перерізу вивідних кінців,
клас нагрівостійкості ізоляції, 
габаритні розміри осердя статора і число пазів,
обмотувальні дані до ремонту 
і розрахункові відомості про стан механічної частини,
про контроль обмоток 
та стендові випробування. 
   Технологічну карту підписує технолог, майстер, 
інженер та працівник ВТК.

11.

Технічна документація - слайд 3
   Черговий записує в журнал сушіння електричних 
машин, у якому повинні бути занесені
дані про замовника, 
номер замовлення, 
паспортні дані машини, 
місце сушіння, час його початку та закінчення;
 температура окремих електричних елементів, 
опір ізоляції обмоток статора та ротора. 
   Запис підтверджує черговий та начальник дільниці.
   Для машин відносно невеликої потужності, що 
використовуються в сільськогосподарському 
виробництві, але ремонтуються на спеціалізованих 
заводах, прийнято "знеособлений" ремонт. 
   У цьому випадку журнал сушіння не заповнюють.

12.

Технічна документація - слайд 4
   У відділі технічного контролю (ВТК) ведуть книгу протоколів 
випробувань для кожної відремонтованої машини і складають акт 
про передачу машин, які успішно пройшли випробування, на 
склад готової продукції. 
   В акт заносять ремонтний номер машин, 
тип, 
потужність, 
клас нагрівостійкості ізоляції, 
напругу, 
частоту обертання, 
форму виготовлення, 
дані про замовника, 
а також прейскурант та вартість робіт. 
   Акт підписує начальник ВТК та завідувач складом.
   Приблизно в такій же формі складають акт видачі готової 
продукції, вказуючи повну суму витрат на ремонт. 
   Акт підписує керівники ремонтного підприємства та 
представник замовника.

13.

Питання для самоконтролю - слайд 1
   При наявності яких неполадок електричні машини 
підлягають капітальному ремонту? 
Відповідь
  Електричні машини підлягають капітальному 
ремонту при наявності хоча б однієї з таких неполадок: 
міжвиткове замикання в обмотках; 
обвуглення ізоляції обмоток; 
зниження опору ізоляції нижче норми, що не 
відновлюється сушінням; 
обрив бандажів ротора; 
пошкодження вузла контактних кілець і колектора, що 
потребують для ремонту їх розбирання; 
тріщини в корпусі і підшипникових щитах; 
згин вала, знос або пошкодження його шийок; 
знос або пошкодження посадочних місць у корпусі та 
підшипникових щитах.

14.

Питання для самоконтролю - слайд 2
    Перелічити загальні вимоги до електрообладнання, 
що здається в капітальний ремонт.
Відповідь
   Загальні вимоги до електрообладнання, що здається 
в капітальний ремонт:
воно повинно бути очищене від масла, пилу і 
забруднень;
повинно бути зібране і повністю укомплектоване 
(допускається приймання в ремонт при частковій 
відсутності дрібних кріпильних деталей, гайок тощо);
не повинно бути відступів від конструкції заводу­
виготовлювача;
з валів повинні бути зняті шківи, напівмуфти, 
шестерні.

15.

Питання для самоконтролю - слайд 3
   Яке електрообладнання, не приймається у 
капітальний ремонт? 
Відповідь
   У капітальний ремонт не приймається 
електрообладнання, 
працездатність якого можна відновити при поточному 
ремонті, 
а також електрообладнання, у якого розбитий корпус, 
відбито більше двох лап, 
значно пошкоджена активна сталь. 
   Крім того, у капітальний ремонт не приймається 
електрообладнання, раніше відремонтоване способом, 
що виключає його наступне відновлення при ремонті.

16.

Питання для самоконтролю - слайд 4
   Яку відомість рекомендується заповнити після 
дефектації машин? 
Відповідь
   Після дефектації машин рекомендується заповнити відомість, у якій 
відображено їх паспортні дані до ремонту і побажання замовника щодо 
коректування параметрів. 
   У відомості зазначають 
розміри осердя статора та ротора, їх обмотувальні дані;
тип обмотки; 
марку проводу; 
число витків і пазів; 
з’єднання фаз; 
витрату проводу (у кілограмах); 
виліт лобових частин; 
клас нагрівостійкості. 
   Крім цього, записують усі необхідні операції з ремонту машин.

17.

Питання для самоконтролю - слайд 5
   Що вноситься в технологічну карту? Хто її підписує?
Відповідь 
   У технологічну карту подано відомості про 
замовника,
технічну характеристику машини, 
опір фазних обмоток, 
площу поперечного перерізу вивідних кінців,
клас нагрівостійкості ізоляції, 
габаритні розміри осердя статора і число пазів,
обмотувальні дані до ремонту 
і розрахункові відомості про стан механічної частини,
про контроль обмоток 
та стендові випробування. 
   Технологічну карту підписує технолог, майстер, 
інженер та працівник ВТК.

18.

Питання для самоконтролю - слайд 6
   Що записує черговий в журнал сушіння електричних 
машин? Хто підтверджує ці записи?  
Відповідь
   Черговий записує в журнал сушіння електричних 
машин, у якому повинні бути занесені
дані про замовника, 
номер замовлення, 
паспортні дані машини, 
місце сушіння, час його початку та закінчення;
 температура окремих електричних елементів, 
опір ізоляції обмоток статора та ротора. 
   Запис підтверджує черговий та начальник дільниці.

19.

Питання для самоконтролю - слайд 7
    Що пишуть в акт про передачу машин, які успішно пройшли 
випробування? Хто підписує цей акт?
Відповідь
   У відділі технічного контролю (ВТК) ведуть книгу протоколів 
випробувань для кожної відремонтованої машини і складають акт 
про передачу машин, які успішно пройшли випробування, на склад 
готової продукції. 
   В акт заносять ремонтний номер машин, 
тип, 
потужність, 
клас нагрівостійкості ізоляції, 
напругу, 
частоту обертання, 
форму виготовлення, 
дані про замовника, 
а також прейскурант та вартість робіт. 
   Акт підписує начальник ВТК та завідувач складом.

20. Кінець перегляду.

Кінець 
перегляду.
English     Русский Rules