1.57M
Category: economicseconomics

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishida xalqaro moliya munosabatlarining roli

1.

Jahon iqtisodiyoti
rivojlanishida xalqaro
moliya
munosabatlarining
roli
1-mavzu

2.

1
Xalqaro moliyaning iqtisodiy mohiyati va
ahamiyati
2
Jahon moliyaviy muhiti va unda xalqaro
moliya munosabatlarining tutgan o’rni
3
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida xalqaro moliya
munosabatlarining roli va ahamiyati

3.

Xalqaro moliya nima?
Xalqaro
moliya
Xalqaro moliyaviy resurslar
majmuini va ularning
harakatlanishini ifodalovchi
tushuncha hisoblanadi.
3

4.

Xalqaro moliya munosabatlari o‘ziga:
xalqaro kredit munosabatlari
xalqaro valuta munosabatlari
xalqaro soliq munosabatlari
• xalqaro lizing munosabatlari
• mamlakatlar to‘lov balansini
boshqarish
xalqaro
moliya
xalqaro investitsiya
munosabatlari
xalqaro moliya bozori
xalqaro savdo munosabatlari
xalqaro moliya tashkilotlari bilan
aloqalar kabi munosabatlarni
qamrab oladi

5.

Xalqaro moliya tizimining asosiy ishtirokchilari bo‘lib
quyidagilar hisoblanadi:
banklar
Transmilliy
korporatsiyalar
portfel
investorlar
asosiy ishtirokchilar
xalqaro
rasmiy
qarzdorlar

6.

Xalqaro moliyaning asosiy funksiyalari
taqsimlash
nazorat
1
2
4
3
barqarorlash
tirish
tartibga
solish

7.

Jahon moliyaviy muhiti
Jahon moliyaviy
muhiti
Jahon valyuta
tizimi
Xalqaro moliya
Xalqaro moliyaviy
menejment
Xalqaro soliqqa
tortish
Xalqaro moliya
bozorlari hamda
xalqaro hisobkitoblar

8.

Alohida olingan milliy iqtisodiyotning xalqaro moliya
munosabatlaridagi ishtirokini bir necha miqdoriy ko'rsatkichlar bilan
tavsiflash mumkin:
tashqi savdo
kvotasining
miqdori, bunda
tashqi savdo
aylanmasi
hajmi YMMga
nisbatan foizda
hisoblanadi
eksport kvotasining
miqdori, bunda
eksport hajmi
YMMga nisbatan
foizda hisoblanadi
import
kvotasining
miqdori, bunda
import hajmi
YMMga
nisbatan foizda
hisoblanadi

9.

“Xalqaro moliya-kredit” kafedrasi
dots. U.A.Yuldasheva
[email protected]
English     Русский Rules