Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.
Назва «Біблія»
давньоєврейська та арамейська (або халдейська — державна мова колишнього Вавилону) у Старому Завіті та грецька (діалект койне)
Доповніть твердження:
16.27M
Category: religionreligion

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської

1. Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.

2.

Біблія як основа двох релігій –
юдейської та християнської.
Іуде́ї = юде́ї — спочатку
мешканці стародавньої Іудеї,
потім взагалі євреї; також ті,
хто визнає іудаїзм (юдаїзм) —
релігію євреїв. Біблія
виступає джерелом Божої
мудрості як у християн,
так і в іудеїв.

3.

Біблія як основа двох релігій –
юдейської та християнської.
Христия́нство (від грец. Χριστός —
«помазанник», «Месія») — один з напрямків
єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом
входить до числа 3-х світових релігій.
Характерною особливістю християнства, яка
відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є
віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога
заради спасіння всього людства і людського
суспільства і настанови в істині. На відміну від
християнства, іслам та юдаїзм не визнають Ісуса
Христа як одну з іпостасей Всевишнього.

4.

Біблія
Святе письмо
Слово Боже
Книга спасіння
Книга книг
Біблія- (гр. bibliv —
книги)

5. Назва «Біблія»

утвердилася із IV ст.
Константинопольсь
кий патріарх і
богослов Іоан
Златоуст
(приблизно 350 —
407).

6.

Складові «Біблії»
Старий Завіт
Новий Завіт
«Завіт» (дав. євр. berit, гр. diatheke —
угода, договір, союз, заповіт)
Угода (завіт) Бога з обраним народом
та з усім людством.
Угода Бога з давньоєврейським
народом.
50 книг
Угода Бога з усім людством через
місію Ісуса Христа.
27 книг

7.

Старий Завіт
– П´ятикнижжя Мойсееве — книги Буття, Вихід, Левит,
Числа та Повторення Закону (Второзаконня);
– книги історичні — книги Ісуса Навина (Єгошуа), Суддів, Рут, чотири
книги Царів та дві книги Хронік, Ездри, Неемії, Естер (серед
неканонічних книг до цієї групи належать три книги Маккавеїв, Товіт,
Юдит, книга Ісуса сина Сарахова, друга й третя книги Ездри);
– книги пророцькі — книги «великих» пророків: Ісаї, Єремії, Плач
Єремії, Єзекіїль, неканонічне Послання Єремії — та книги «малих»
пророків: Даниїла, Осії, Йоіла, Амоса, Овдія, Йони, Михея, Наума,
Авакума, Софонії, Огія, Захарії, Малахії, п´ять неканонічних додатків
до книги Даніїла;
– книги учительські (поетичні): Йова, Екклезіаста, Приповісті
Соломонові, Пісня над Піснями, Книга Псалмів (Псалтир), неканонічні
Премудрості Соломонові.

8.

Старий Завіт
розповідається про
створення світу і
людини,
про рай,
потоп і складні
перипетії життя Богом
обраного єврейського народу.
Є також різні молитви (псалми),
філософсько-моралістичні твори,
релігійна публіцистика,
лірична поезія тощо.

9.

Новий Завіт
Євангеліє-блага (добра) звістка від святих
Матвій
Марк
Лука
Ісус постає як
новий, величніший
Мойсей,
Є Спасителем
усього світу, а не
лише окремого
народу.
найдавніша
Ісус має владу над
хворобами,
гріхами і силами
мороку.
підкреслює
співчуття Ісуса до
бідних,
знедолених, жінок.
Говорить про
важливість
молитви та про
діяльність Святого
Духа.
Іоан
Увага
зосереджується
навколо кількох
чудес Христа
(знамення). «я
є…»
входять також історична книга Діянь (або Дій, Діяння) Святих Апостолів; 21
Послання Святих Апостолів, 14 із яких пов´язано з іменем апостола Павла,
решта — з апостолами Яковом, Петром, Іоаном, Юдою; і нарешті, пророцька
книга Об´явлення Святого Іоана Богослова (Апокаліпсис).

10. давньоєврейська та арамейська (або халдейська — державна мова колишнього Вавилону) у Старому Завіті та грецька (діалект койне)

Мова Біблії
давньоєврейська
та арамейська
(або халдейська —
державна мова
колишнього
Вавилону) у
Старому Завіті та
грецька (діалект
койне) у Новому.
Першою в Україні
книгою Святого
Письма є
Остромирове
Євангеліє (1056—
1057).

11.

• Найціннішим із перекладів народною мовою є
Пересопницьке Євангеліє (1556— 1561), що
вийшло з монастиря в Пересопниці (Волинь).
• У 1581 р. - Острозька Біблія, що була надрукована
першодрукарем Іваном Федоровим у м. Острог.
• Перший переклад Біблії живою народною
літературною мовою здійснили в 1903 р.
Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй та Іван НечуйЛевицький за ініціативи Всесвітнього біблійного
товариства.
• До нього ввійшли лише канонічні книги —
• 39 із Старого Завіту і 27 — із Нового.
• Протягом XX ст. повністю переклали Біблію
українською Іван Огієнко (1962), Іван Хоменко (1963).

12.

Мета Біблії
Не засудження або схвалення вчинків,
а показ того, що людина вільна
у своєму житті, кожен може обрати
власний шлях,водночас кожен несе моральну
відповідальність за свій вибір

13. Доповніть твердження:

1. Слово "Біблія" в перекладі означає...
2. Біблія формувалася протягом ... (час?)
3. Крім Старого Завіту до Біблії входить...
4. Біблія визнає Бога джерелом життя, ...
5. Сучасні православні видання мають ... книг
6. П´ятикнижжя Мойсеєве входить до ...
7. Новий Завіт складається з ... Євангелій
8. Найдавнішим вважається Євангеліє від святого ...
9. Ісус характеризується як «двері», «шлях до істини і життя» в
Євангеліє від святого ...
10. Релігійні твори, які офіційно не визнані священиками, а відтак
не є канонічними називаються ...
11. Найповніше та найяскравіше зміст Біблії передано
українською в ...
12. Знаменита ... Біблія, що була надрукована першодрукарем
Іваном Федоровим у м. Острог.
English     Русский Rules