ГЕТЬМАН КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ
1. До складу яких держав входили українські землі на початку XVII ст.? 2. Коротко охарактеризуйте становище українського населення під владою
На середину XV ст. в Криму виникла татарська держава — Кримське ханство Татари нападали на сусідні країни, щоб захопити здобич. Нерідко до т
Турецько-татарські напади на Україну
Починаючи з кінця XVI ст., козаки здійснювали постійні напади на володіння Туреччини та Кримського ханства
•
Козаки вирушали у морські походи проти турок та татар, щоб здобути здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників
САМІЙЛО КІШКА
ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ
Хотинська війна
ХОТИНСЬКА БИТВА
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 201
1.29M
Category: historyhistory

Гетьман Конашевич-Сагайдачний

1. ГЕТЬМАН КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ

ГЕТЬМАН КОНАШЕВИЧСАГАЙДАЧНИЙ
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2. 1. До складу яких держав входили українські землі на початку XVII ст.? 2. Коротко охарактеризуйте становище українського населення під владою

1. До складу яких держав входили
українські землі на початку XVII ст.?
2. Коротко охарактеризуйте становище
українського населення під владою
іноземних держав.
3. Якої шкоди завдавали українським
землям турецько-татарські набіги?
4. Яке значення мала боротьба козаків з
турками й татарами?
5. Охарактеризуйте військову
майстерність козаків.
6. Як ви вважаєте, з якою метою козаки
здійснювали походи протии турків та
татар?

3. На середину XV ст. в Криму виникла татарська держава — Кримське ханство Татари нападали на сусідні країни, щоб захопити здобич. Нерідко до т

На середину XV ст. в Криму виникла татарська
держава — Кримське ханство
Татари нападали на сусідні країни, щоб захопити
здобич. Нерідко до татар приєднувалися турки.

4. Турецько-татарські напади на Україну

Знищення й спустошення українських земель.
Пограбування й спалення українських міст та сіл.
Захоплювали в полон українських чоловіків, жінок,
хлопчиків та дівчат, які потрапляли в рабство; полонених
називали ясир

5.

Чоловіки ставали веслярами на турецьких галерахкаторгах, жінки та дівчата потрапляли до гаремів,
хлопчиків віддавали до султанської гвардії, де з них
виховували вірних захисників султанського престолу —
яничар. Всіх, хто чинив опір, убивали

6. Починаючи з кінця XVI ст., козаки здійснювали постійні напади на володіння Туреччини та Кримського ханства

7.

1606 р. — козаки
завдали удару по
турецьких фортецях
Акерман, Кілія,
Варна;
1608 р. — здобули
Перекоп, а згодом і
Ізмаїл, Кілію та
Акерман;
1616 р. — козаки
здобули Кафу —
найбільший
невільничий ринок у
Криму і визволили
бранців

8. Козаки вирушали у морські походи проти турок та татар, щоб здобути здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників

9. САМІЙЛО КІШКА

Одним із яскравих
прикладів героїчної
боротьби
українського
козацтва проти
турецько-татарських
завойовників є
діяльність гетьмана
Самійла Кішки

10. ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ

ПЕТРО КОНАШЕВИЧСАГАЙДАЧНИЙ
Своє прізвисько
Сагайдачний отримав від
слова «сагайдак»
(колчан для стріл), бо
вмів добре стріляти з
лука. Очолював походи
запорожців на турецьку
фортецю Варну (1605),
на Кафу (1606), в Росію
(1617), в Туреччину
(1621), під час яких
здобув славу
полководця

11. Хотинська війна

12.

Вересень 1620 р. - польські війська були вщент
розгромлені турецькою армією

13.

Квітень1621 р. – похід Османа II із 150-тисячною
армією протии Речі Посполитої. Польський уряд
звертається до українських козаків із закликом
узяти участь у війні проти Туреччини,

14. ХОТИНСЬКА БИТВА

2 вересня —3 жовтня 1621 року Перемога
українсько-польських військ. Вирішальну роль у
перемозі відіграло українське козацтво

15.

ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
П. САГАЙДАЧНОГО
Був
досвідченим
полководцем.
Уславився під
час морських
походів протии
турків та татар.
Відіграв
вирішальну
роль у
Хотинській війні
Був чудовим
політиком.
Намагався
розширити
реєстрове
військо та права
українського
козацтва.
Проводив
самостійну
зовнішню
політику
Проводив велику
просвітницьку
роботу. Боровся за
відновлення
православної
ієрархії. Жертвував
великі суми грошей
на освітні потреби,
вступив разом з
військом до
Київського
церковного
братства

16. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал за
підручником

17. Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 201

Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. Усі уроки до курсу «Історія України» 8
клас / О. П. Мокрогуз, А. О. Єрмоленко. —
Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 350 с.
2. Історія України. 8 клас. Готові
дидактичні набори / А. О. Єрмоленко, О. П.
Мокрогуз, Н. М. Морозова. — Х. : Вид.
група «Основа», 2008. — 192 c.
«Усі уроки до курсу «Історія України» 8
клас»
English     Русский Rules