мейірбикелік істің этикасы мен деонтологиясы
78.00K
Category: medicinemedicine

Мейірбикелік істің этикасы мен деонтологиясы

1. мейірбикелік істің этикасы мен деонтологиясы

(ethica латынша, грек ethiceлер -
адамгершiлiктiктiң зерттеуi,
мораль) Дәрiгерлiк әдеп; әдеп
нормасы және қағиданың орындалуы
медициналық қызметкерлердiң мiнезқұлығының жиынтығы - Деонтология
термині соңғы жылдарда отандық
әдебиетте кең қолданылып келеді.

2.

Қазiргi ұсыныстар бойынша, дәрiгерлiк әдеп
келесi тұрғыдан тұрады:

ғылыми - медициналық
қызметкерлердiң қызметiнiң әдебін бар
болмысымен үйрететiн бөлiм;

жаттығу - кәсiби медициналық
қызметтегi әдеп нормасы және ережелерiн
құрастыру және қолдану болып табылған
тәжiрибенiң есептерi.

3.

Медициналық әдеп үш негiзгi бағыттар
бойынша тұлға аралық арақатынастардың әр
түрлi мәселелерiнiң шешiмiн үйретiп
анықтайды:

медициналық қызметкер-емделушi ,

медициналық қызметкер - емделушiнiң
бауырластары,

медициналық қызметкермен медициналық қызметкер

4.

Әдеп қағидалары төрт әмбебап
қағидадан тұрады:
1-қайрымдылық,
2-автономиялар,
3- әдiлдiк және
4-дәрiгерлiк жәрдемнің толықтығы.
Iс жүзiнде қолдануға кiрiсуден бұрын
әр қағидаға қасқаша мiнездеме
беремiз.

5.

Қайрымдылықтың қағидасы мынадай:
“Мен емделушiге жақсылықты әкелемiн,
немесе, кем дегенде, зиян келтiрмеймiн.
Қайрымдылық, сергек және ықыластың
қатынасы, күйдiң пропорционал
ауырлықтарымен емдеудің әдiстерiн
таңдауға көмектеседі.Дайындық және
емделушiнiң қабiлеттiлiгi медициналық
тәжрибемен жұптасуы керек.
Медициналық қызметкердiң кез келген
шешімі нақты емделушiнiң ден саулығының
пайдасына бағыталуы керек!

6.

Автономиялық қағида әрбiр емделушi адамға
және оның шешiмдерiне құрмет көрсетедi.
Медициналық қызметкері үшін әрбiр адам белгілі
мақсат болып қаралады, бiрақ оның табысының
құралы болмайды. Автономия қағидасының
дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетудегі ерекшелігі
мынадай: мәдениетке құрмет, дiнге, емделушiнiң
саяси және басқа сенiмдерiне, медициналық
әрекеттерде дәрігер мен науқастың бірлескен
келісімдеріне, күтудiң жоспарына сонымен бiрге
емделушiнің дербес шешiмдеріне , немесе осы
емделушiнi заңды өкiлмен шешiм қабылдаудағы
құрмет.

7.

Әділеттілік пен зиян шектірмеу медициналық
көмек көрсетуде кез келген емделушінің атақ
дәрежесіне әлеуметтік статусына сыртқы
ортадағы ықпалына қарамай тең дәрежеде
қызмет көрсету. Бұл принципте көрсетілгендей
емделушіге қандай жәрдем көрсетсеңізде не
науқас адамға не басқаға ешқандай зарары
болмауы керек.Егер қандай жағдай болсада,
мысалы науқас және оның туыстары мен
медицина саласының қызметкерінің арасында бір
келеңсіз жағдай болса, біз әділеттілікті алға
тартып науқастың ден саулығына зияныңыз
тимейтіндей жол табуға тырысуымыз керек.

8.

Толық қанды медициналық жәрдем
қағидасы сапалы диагностиканы өткiзу
және емдеу үшiн дәрiгерлiк жәрдемдi кәсiби
деңгейде көрсету. Ден-саулық сақтауда
қолда бар барлық арсеналымызды
қолдана отырып сапалы диагностика
және ем, профилактикалық іс шараларды
кеңейту мен толық қанды көмекті бір
арнада тоғыстыруымыз керек.Бұл ісшаралардың барлығы заңды және
этиканың жоғары деңгейде болуын талап
етеді.

9.

Мейірбике ----науқас
Мейірбике науқаспен қарым қатынаста жайдары,
ұстамды мінезде болу керек.Жөнсіздік ағайыншылық.
Шамадан тыс құрғақтақ және ресмилік науқаспен
қарым қатынаста рұқсат етілмейді.
Науқастың атымен әкесінің атымен шақырғаныңыз
дұрыс.
Науқастың қатынасуымен палатадағы көрші науқастың
диагнозын, емдеу жоспарын талқылауға болмайды.
Науқастың қабылдап жүрген еміне күдікпен қарауға
болмайды.
Күрделі немесе ауру сезімін айқын аңғартатын емшараның алдында науқасқа бұл ем-шараның маңызды
екенін науқасынан айығуына үлес қосатынын алдын
ала айтып түсіндіру керек.Науқастың жүйкесіне салмақ
түсірмеу керек.

10.

Мейірбике мен науқастың туысқандары
Әртараптылық,салмақтылықты ұстамдылықты
сақтау керек.
Науқас күтушісіне емшараның дұрыс уақытында
орындалуы керек екендігін түсіндіру керек.
Өз құзырына тәуелді әңгімемен шектелуі
керек.Диагнозы,оның белгілері, дерттіңсоңы
туралы болжам айтуға тыйым салынады.
Сұрақтарға асықпай салмақты жауап беру керек
Жағдайы ауыр науқасты күту тәртібін үйрету
керек.

11.

Мейірбике мен дәрігер

Ретсiз дөрекiлiк, қомсыну қарым-
қатынасқа тұқсат етілмейді.

Дәрiгерлiк тағайындауларды айқын
және кәсiби шеберлікпен дәл уақытында
орындау керек.

Кенеттен пайда болған аурудың
күйiндегі өзгерiстер туралы дәрiгерге
жедел мәлiмет беру;

Ем-шараның барысында пайда болған
күдікті дәрігердің өзіне оңашада науқасты
қатыстырмай талқылау керек.

12.

Мейірбике
мен Мейірбике

Әрiптестерімен қарым қатынаста ретсiз дөрекiлiк
және қомсынуға жол бермеу керек;

Ескертулер аурудың жоқтығында әдеп сақтап iстелiнуi
керек ;

Тәжiрибелi мейірбикелер жас маманға өз
тәжiрибелерiмен бөлісуі керек ;

Күрделi ахуалдарда бір-біріне көмектесулері керек .
Бөлімнің аға мейірбикесі жұмысқа келген жас маманды
жұмыс орнымен таныстырып,
бұл орында оның атқаратын жұмысымен бірге
жауапкершілігін түсіндіруі керек. Әр қызметтің өзіне тән
ажырамас міндеті бар екенін,оны орындауын талап етуі
керек.Талап ете отырып,оның жұмыс атқару үстінде
пайда болатын мәселелерді жеңілдететін пікірлерін
назардан тыс қалдырмау керек.

13.

мейірбике мен кіші мейірбикелердің
ара қатынасы:
Өзара сыйласуды сақтау;
медицина қызметкерiнiң жұмысын
тексеріп алуда әдеп сақтап тексеру
керек;
Ретсiз дөрекiлiк, тәкаппарлық, жөнсiздiк
жол бермеу керек;
Аурулар алдында және
зияратшылардың қатысуымен ескерту
iстеуге рұхсат етiлмейдi.

14.

Өзімнің өмірімде және жұмысымда шыншыл,адал
болуға.
«Зиян келтірмеу» талабына сүйенемін.
Пациентке зиян келтіретін дәрілерді енгізбеуге.
Өз мамандығымның стандарттарын қолдауға және
жетілдіруге барлық мүмкіндік жасауға.
Өз тәжірбиемде қол жететін пациенттің және оның
жанұясының жеке мәліметтерін құпияда сақтауға
міндет етемін.
Дәрігердің жұмысына барлық сеніммен тырыса
көмектесіп, маған деген сенім білдірген пациенттердің
күтіміне толық өзімді арнаймын
English     Русский Rules