Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
До зміни людиною місця проживання призводять різноманітні чинники: Війни Стихійні лиха і т.д.
Виокремлюють три основних параметри, згідно з якими розрізняються групи та індивіди, що вступають у нові міжкультурні контакти
1. Наявність чи відсутність переміщення у просторі. 2. Добровільність чи примусовість міграцій. 3. Часові межі міграцій.
Усі люди, які вступають у міжетнічні контакти, зіштовхуються з певними труднощами в процесі взаємодії з людьми, які мають іншу культуру й п
Найбільш сприятливо на міжкультурну та міжетнічну взаємодію впливають такі умови і чинники:
- територія, що може бути спільною чи “своєю” для однієї з груп; - тривалість взаємодії; - мета; - тип залучення до життя суспільства; - частот
Міжкультурна адаптація – це складний процес, у результаті успішного закінчення якого людина досягає відповідності до нового культурного
Виокремлюють психологічну та соціально-культурну адаптацію.
У процесі міжкультурного пристосування можуть відбуватися певні аккультураційні зміни на груповому рівні: культурний шок шок переходу ку
Культурний шок пов’язаний з появою неприємних почуттів під час входження до нової культури.
Симптомами культурного шоку виступають: - постійні переживання щодо якості їжі, питної води, чистоти посуду; - загальна тривожність; - роздр
До позитивних наслідків культурного шоку належать: - прийняття людиною нових цінностей і моделей поведінки; - оцінка проблем та їх подоланн
До індивідуальної групи належать такі чинники: - демографічні та особистісні характеристики - мотивація, очікування і життєвий досвід інди
З-поміж групових чинників виділяють такі характеристики культур, які взаємодіють між собою: - ступінь схожості чи відмінності між культура
Виділено чотири категорії наслідків міжкультурного контакту для групи: геноцид асиміляція сегрегація інтеграція
Геноцид – знищення групи-супротивника Асиміляція - поступове добровільне чи примусове прийняття звичаїв, вірувань, норм домінантної груп
Сегрегація – окремий розвиток груп Інтеграція – збереження групами власної культурної ідентичності за умови їх об’єднання в одну спільн
Якості необхідні для успішної адаптації
Висновок: Успішна адаптація є результатом соціальної та психологічної інтеграції в іншу культуру із збереженням цінностей своєї культури
Список використаної літератури: 1. Савицька О. В. Етнопсихологія: навч. посібн. / Ольга Вікторівна Савицька, Любов Миколаївна Співак. – К. : Ка
Дякую за увагу!
1.37M
Category: culturologyculturology

Адаптація до нового культурного середовища

1. Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Індивідуальна робота
На тему: “Адаптація до нового культурного
середовища”
Виконала:
студентка 6-го курсу
групи ПП- 63
Захарченко Богдана
Полтава 2014

2. До зміни людиною місця проживання призводять різноманітні чинники: Війни Стихійні лиха і т.д.

3. Виокремлюють три основних параметри, згідно з якими розрізняються групи та індивіди, що вступають у нові міжкультурні контакти

4. 1. Наявність чи відсутність переміщення у просторі. 2. Добровільність чи примусовість міграцій. 3. Часові межі міграцій.

5. Усі люди, які вступають у міжетнічні контакти, зіштовхуються з певними труднощами в процесі взаємодії з людьми, які мають іншу культуру й п

Усі люди, які вступають у міжетнічні
контакти, зіштовхуються з певними
труднощами в процесі взаємодії з людьми, які
мають іншу культуру й поведінку

6. Найбільш сприятливо на міжкультурну та міжетнічну взаємодію впливають такі умови і чинники:

7. - територія, що може бути спільною чи “своєю” для однієї з груп; - тривалість взаємодії; - мета; - тип залучення до життя суспільства; - частот

- територія, що може бути спільною чи “своєю”
для однієї з груп;
- тривалість взаємодії;
- мета;
- тип залучення до життя суспільства;
- частота і глибина контактів;
- відносна рівність статусу та прав;
- кількісне співвідношення;
- явні диференціюючі ознаки

8. Міжкультурна адаптація – це складний процес, у результаті успішного закінчення якого людина досягає відповідності до нового культурного

Міжкультурна адаптація – це складний процес, у
результаті успішного закінчення якого людина
досягає відповідності до нового культурного
середовища, приймає його традиції як свої власні та
діє згідно з цими традиціями.

9. Виокремлюють психологічну та соціально-культурну адаптацію.

Виокремлюють психологічну та соціальнокультурну адаптацію.
Психологічна адаптація –
це внутрішній аспект
адаптації, що виявляється
у почутті вдоволення та
повноти життя.
Соціально-культурна
адаптація є зовнішнім
аспектом адаптації.

10.

Тісно пов’язаним з
міжкультурною адаптацією
є процес міжкультурного
пристосування, що містить
такі складові:
Збереження позитивного
емоційного стану та
психічного здоров‘я
мігрантів.
Набуття мігрантами
соціальних вмінь і навичок,
необхідних для успішного
виконання повсякденних
завдань.

11. У процесі міжкультурного пристосування можуть відбуватися певні аккультураційні зміни на груповому рівні: культурний шок шок переходу ку

У процесі міжкультурного пристосування можуть
відбуватися певні аккультураційні зміни на
груповому рівні:
культурний шок
шок переходу
культурна
втомлюваність

12. Культурний шок пов’язаний з появою неприємних почуттів під час входження до нової культури.

13. Симптомами культурного шоку виступають: - постійні переживання щодо якості їжі, питної води, чистоти посуду; - загальна тривожність; - роздр

Симптомами культурного шоку виступають:
- постійні переживання щодо якості їжі, питної
води, чистоти посуду;
- загальна тривожність;
- роздратованість;
- невпевненість у собі;
- психосоматичні розлади.

14. До позитивних наслідків культурного шоку належать: - прийняття людиною нових цінностей і моделей поведінки; - оцінка проблем та їх подоланн

До позитивних наслідків культурного
шоку належать:
- прийняття людиною нових цінностей і
моделей поведінки;
- оцінка проблем та їх подолання.

15.

Різноманітні чинники
адаптації до нового
культурного середовища
об’єднані у дві групи:
Індивідуальні
Групові

16. До індивідуальної групи належать такі чинники: - демографічні та особистісні характеристики - мотивація, очікування і життєвий досвід інди

До індивідуальної групи належать такі чинники:
- демографічні та особистісні характеристики
- мотивація, очікування і життєвий досвід індивіда

17. З-поміж групових чинників виділяють такі характеристики культур, які взаємодіють між собою: - ступінь схожості чи відмінності між культура

З-поміж
групових
чинників
виділяють
такі
характеристики культур, які взаємодіють між собою:
-
ступінь
схожості
чи
відмінності
між
культурами
- специфіка культури, до якої відносяться переселенці
- особливості країни перебування

18. Виділено чотири категорії наслідків міжкультурного контакту для групи: геноцид асиміляція сегрегація інтеграція

19. Геноцид – знищення групи-супротивника Асиміляція - поступове добровільне чи примусове прийняття звичаїв, вірувань, норм домінантної груп

Геноцид – знищення групи-супротивника
Асиміляція - поступове добровільне чи примусове
прийняття звичаїв, вірувань, норм домінантної
групи до повного розчинення у ній

20. Сегрегація – окремий розвиток груп Інтеграція – збереження групами власної культурної ідентичності за умови їх об’єднання в одну спільн

Сегрегація – окремий розвиток груп
Інтеграція – збереження групами власної
культурної ідентичності за умови їх об’єднання в
одну спільність на нових значущих засадах

21. Якості необхідні для успішної адаптації

22. Висновок: Успішна адаптація є результатом соціальної та психологічної інтеграції в іншу культуру із збереженням цінностей своєї культури

і не є
наслідком асиміляції з чужою культурою.
Міжкультурна адаптація є процесом поступового
засвоєння норм, цінностей, зразків поведінки нової
культури.

23. Список використаної літератури: 1. Савицька О. В. Етнопсихологія: навч. посібн. / Ольга Вікторівна Савицька, Любов Миколаївна Співак. – К. : Ка

Список використаної літератури:
1. Савицька О. В. Етнопсихологія: навч. посібн. / Ольга
Вікторівна Савицька, Любов Миколаївна Співак. – К. :
Каравела, 2011.
2. Cтефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для высших
учебных заведений. – М. : Аспект Пресс, 2008.
3. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: навч. посіб. / Антоніна
Михайлівна Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002.
4. https://www.youtube.com/watch?v=peqIlBkXmdI

24. Дякую за увагу!

English     Русский Rules