Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 ОПИС досвіду роботи вчителя початкових класів БОРИЧЕВСЬКОЇ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ
Якими я хочу бачити своїх учнів:
Філософія освіти
Дякую за увагу!
42.71M
Category: pedagogypedagogy

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 ОПИС досвіду роботи вчителя початкових класів БОРИЧЕВСЬКОЇ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ

2.

Боричевська
Ольга Іванівна
вчитель початкових
класів
Педагогічний стаж
кваліфікаційна категорія
«Спеціаліст першої категорії»
– 24 роки
«Щоб бути гарним педагогом,треба любити те,
що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.»
В. Ключевський

3.

ТЕМА ДОСВІДУ
«Формування творчої особистості
молодших школярів шляхом
застосування інтерактивних технологій
на уроках читання та української мови»
МОЄ КРЕДО
Неможливо примусити людину щось зробити – треба
допомогти їй захотіти зробити це.
( Льюіс)
Поганий вчитель подає істину, хороший - вчить її
вирішувати .

4.

МЕТА ДОСВІДУ:
Створити комфортні умови
навчання,
за яких учень відчуває власний
успіх,
свою інтелектуальну
досконалість.

5.

6.

7.

ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО
НАВЧАННЯ:
• цілеспрямований розвиток дитини на основі
комплексної розвивальної системи;
• провідна роль теоретичних знань;
• навчання на високому рівні складності;
• вивчення матеріалу швидким, але доступним
темпом;
• усвідомлення дитиною цілісності процесу
навчання;
• включення до процесу навчання емоційної сфери;
• робота над розвитком усіх дітей як і з низьким,
так і з високим рівнем навчальних можливостей.

8.

9.

ПРОБЛЕМИ ТА ТРУДНОЩІ
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
•Учень часто не має власної думки, а якщо і
має, боїться її висловлювати відкрито, на
весь клас.
•Школярі не вміють слухати інших,
об’єктивно оцінювати їх думку, рішення.
•Висловлення думок з метою завоювання
“ авторитету ”.
•Характерно для роботи в групах є
підвищений шум.

10.

11.

12.

13.

Застосування інтерактивних 
технологій у навчанні дає змогу 
учням:
 
ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо
підходити до засвоєння навчального матеріалу;
навчитися слухати іншу дитину, поважати думку іншого;
моделювати і розв’язувати пізнавальні та життєві
ситуації;
вчитися працювати у групі, визначати своє місце в ній,
уникати конфліктів, прагнути до діалогу, знаходити спільне
рішення;
розвивати навички проектної діяльності, самостійної
роботи.

14.

ЦІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ
актуалізація і збагачення словникового запасу
учнів під час роботи з малюнками
добір слів на задану тему;
словотворчі вправи (спостереження за зміною
значення слова, творення нових слів);
лексичні вправи (групування слів, близьких за
значенням, заміна слів синонімами, вживання
антонімів);

15.

16.


17.

• Круглий стіл ­ «Удосконалення мовленнєвих 
навичок засобами інтерактивності», 2010р.
•Дискусія «Що таке активне навчання?», 2011р.  
•Звіт про проходження курсової перепідготовки, 
2012р.
•Доповідь «Розкриття особистості учня шляхом 
впровадження інноваційних технологій», 2012р.
•Участь в роботі міського методоб’єднання 
•Виступи на шкільних методоб'єднаннях 

18.


19. Якими я хочу бачити своїх учнів:


Людиною, в житті якої переважають мотиви
самовдосконалення;
Людиною, що зберігає інтерес до пізнання світу протягом
усього життя;
Людиною вільною, яка усвідомлює свої права і визнає права
інших людей з їхніми переконаннями та віросповіданнями;
Людиною, що знає свій родовід, малу і велику батьківщину,
поважає і шанує звичаї і традиції предків;
Людиною, в основі вчинків якої переважають гуманістичні
ідеї та цінності.
Мені так хочеться , щоб всі учні мого класу стали
людьми з великої літери…

20. Філософія освіти

«Всі діти обдаровані і
талановиті, тому покликання
вчителя - підтримувати в них
талановитість, розвивати і
плекати індивідуальне,
самобутнє, спираючись на їх
природу, боячись втратити їх»

21. Дякую за увагу!

English     Русский Rules