Բակունցի առաջին սերը՝ Թագուհի Սաֆրազբեկյան
13.87M
Category: biographybiography

Ակսել Բակունց

1.

Ավա՜ղ, դու չկաս, իմ մե՛ծ բարեկամ.
Անցել ես քո կարճ, բայց պայծառ ուղին.
Անցել ես ազնիվ, անցել ես հպարտ.
Քո մահվանն անգամ նայել ես ուղիղ:

2.

Բակունցի
ծննդավայրը

3.

ազգանունը
Թևոս
Բեգունց
անունը
 նորվեգացի դրամատուրգ Բ. Բյոռնսոնի
<<Նորապսակները>> պիեսի հերոսներից մեկի
Ակսելի անունից

4.

5.

6.

Բոխճագյուլ
Ստեփան
Բակունց

7. Բակունցի առաջին սերը՝ Թագուհի Սաֆրազբեկյան

8.

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ - ԼՈՐԻ ԴՊՐՈՑԸ

9.

10.

Բակունցը կնոջ և որդու հետ
Կինը՝ Վարվարա Չիվիջյանը որդին՝ Սևադան

11.

12.

Պատմվածք
ի վարպետ

13.

14.

“Մթնաձոր” (1927)
“Անձրեւը” (1935
“Սեւ ցելերի սերմնացանը” (193
“Սպիտակ ձին” (1929)

15.

ն
ու
ի
ժե
ու
սյ
ն
ա
ու
կ
յ
ա
ւթ
ղ
ո
ծ
մո
տ ի գոր
ա
պ նր ծա
ժա եղ
ստ է
ն
փոքր ծավալի
արձակ
ստեղծագործությու
ն 
Պատմված
ք
կա
հե ն մի
րո
սն քան
եր
ի
հիմքում ընկած է
կենսական որևէ փաստ,
իրական դեպք։
է
մ
ու պք
վ
ր դե
գ
րա մի
ա
ի
նկ նք
կյա

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ցոլակ
Կապտավուն ձի
Երկար, ալիքաձև պոչովԼեռներում սնված
երամակի ձի
Սպիտակ ձի
Հրեղեն ձի
Մի հին ու ազնիվ ցեղի
Մարմար
Երկար,
ծալվեծալ
բաշով
շառավիղ էր
ճակատով
Արծաթաձույլ
կապտավուն մորթով, Կատաղի վազքով ձի, ասպանդակներով
աստղերի պես
որի վրա երբեք
Պողպատյա սանձով
նշաններով
հեծվոր չէր նստել:
Ջանովխոշոր
կարճահասակ
Անսանձ, անպայտ ձի
1000 մանեթ
արժողությամբ
արագավազ ձի

30.

հոգատա
ր
ղ
ո
ց ո
ր
ա
ե
ղ
ո ք
Դ եռ վ
ձ
Ջի
ձա նջ
յն
ով
Շարմաղ
բիբի
Ու
ան նեցե
մա ուր լ էր
նկ ախ
ու
թյ
ու
ն
70 կա
ե
ր
տա ն

31.

տխուր
Ընտանիքին
նվիրված մարդ
Ձին նրա համար
կարծես ընտանիքի
անդամ լիներ
լուռ
հոգսաշատ
մտազբա
ղ
Սիմոն
Ուներ կին , 2
երեխա՝ Շողերը և
Երեմը

32.

բարկացկոտ
Սիմոնի
հարևանը
Սաքու տղա
լուրջ
Տխրությունն
արտահայտում էր
դժգոհությամբ:

33.

շիլ
կատակասե
ր
Տնազ անող
Դարբին
Ավագի տղա
շիլ Իվան
շատախոս
սրախոսող
Օժտված էր միամիտ
պարզությամբ

34.

Տրեխները
թարս հագած
լուրջ
Շողունց
Աքել
Ողջ կյանքում գյուղից
այն կողմ չէր եղել
Աղվես
խեղդող

35.

Ալեհեր
ծերունի
Դեմքի վրա
դառն
անհուսություն
կար
Գիլանց
Մուքի
Հուզված
ձայնով
Չարքաշ ու
խեղճ մշակ

36.

Ձիորձաձի,
փահլ
հոմանիշները
Հովատակ,
(հնց.) (որձ),
զամբիկ, ճակ, ճայիկ, մատյան, մատակաձի,
սարակ, զարմուհի (հնց.), մադիան (բրբ.) ,
զարմանի (սերունդ ստանալու համար) (էգ),
նժույգ,
արշավաձի,
ռահվար
(հեծնելու),
գրաստ (բեռնակիր), երիվար, քոթալ. սեավ
(գրբ.),
անդրուար,
անղրուվար
(խոշոր),
վարգաձի (կառքին լծված), բռչո (մանր),
մտրուկ (դեռատի): II ճերմակ (սպիտակ ծի),
աշխետ (շիկագույն ձի), մողոշիկ (մոխրագույն
ձի), շառատ (թխակարմիր ձի), ճանճկեն (սև և
ճերմակ), ճարտուկ (սպիտակ սևախայտ),
կոստնտոտիկ
(սպիտակախայտ
ոտքերովյ,
արաբիկ (արագընթաց). պաշո (սպիտակ),

37.

Կենդան
ի
Ձի
Խումբ
երամակ,
ջոկ
Արու
հովատակ,
ասպ,
որձաձի
Էգ
զամբիկ,
սարակ,
մադիան,
նժույգ
Ձագ
մտրուկ,
քուռակ
Ձայն
վրնջոց,
խրխնջյու
ն,
խրխինջ
(քիթը՝
փնչոց)

38.

Սանձ- Ձիու բերանը
դըր-վող մետաղյա
բարակ ձող, որի երկու
ծայրերից ամրացված
են սանձա-փոկերը,
լկամ:
Պայտը ձիու
սմբակը
պաշտպանում
է վնասվելուց:
Ասպանդակ- Թամբից կախված ոտնատեղ, (զանգո
 Թամբ- Ձիու՝ Էշի՝ ջորու մեջքին դրվող
նստելու հարմարանք հեծյալի համար:

39.

Համետ- Գրաստի ( բեռնակիր կամ հեծնելի
ընտանի կենդանի (ձի,ջորի ևն)) մեջքին
դնելու հարմարանք՝ բեռ բարձելու, ինչպես և
նստելու համար, կորդին, փալան:

40.

41.

 Ակսել
Բակունցի տուն-թանգարանը գտնվում է
Սյունիքի
մարզի  Գորիս քաղաքում:
 Գրողի հայրական տունը թանգարանի է

42.

Թե իմանաս ՝ ինչքան համեղ է գիրքը:
Տուն-թանգարանի ստեղծման և զարգացման մեջ մեծ
ներդրում ունի թանգարանի տնօրեն Քաջիկ

43.

Թեստային աշխատանք
Նշվածներից ո՞րը Ա. Բակունցի ժողովածուներից չէ:
1. <<Մթնաձոր>>
Անձրև>>
<<Սև ցելերի սերմնացան>>
<<Սպիտակ ձին>>
2. <<
3.
4.
Ի՞նչ է խորհրդանշում <<Սպիտակ ձին>> պատմվածքի
վերնագիրը.
1. Սոցիալական անարդարություն
2. Սպիտակ ձիու գեղեցկությունը
3. Պատերազմի հետևանքները
4. Գյուղացիների զայրույթը

44.

Սպիտակ ձին>> պատմվածքի ո՞ր ձիու
բնութագրումն է. <<Կատաղի վազքով ձի,
որի վրա երբեք հեծվոր չէր նստել>>:
<<
1. Ցոլակ
2. Սպիտակ ձի
3. Կապտավուն ձի
Ո՞ր բնութագրումը բնորոշ չէ Ցոլակին.
1. Կապտավուն մորթով ձի
2. Կարճահասակ ձի
3. Անսանձ, անպայտ ձի
4. Աստղերի պես նշաններով ձի

45.

Ո՞րը ձի բառի հոմանիշը չէ.
1. Որձաձի
2. Զամբիկ
3. Վարազ
4. Մադիան
5. Մողոշիկ
Սպիտակ ձին պատմվածքի ո՞ր հերոսին
էին անվանում Աղվես խեղդող.
1. Սաքու տղային
2. Շողունց Աքելին
3. Գիլանց Մուքիին
4. Շիլ Իվանին
English     Русский Rules