155.00K
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Зміст навчальних питань. Механізований батальйон на БМП

1.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ
Механізований батальйон на БМП
Командир
Штаб
Взвод
зв'язку
Від. упр.
штабу
Упр
Упр
Упр
Командування
Механізована
рота
Упр
Механізов.
взвод
Взвод
управління
Мінометна
батарея
Мінометни
й взвод
Гранатомет.
взвод
Упр
Гранатом
від.
Від. упр
КБ
Від.
зв'язку
Організаційно-штатна
структура механізованого
батальйону на БМП
Механізов
від.
Розвід.
від.
Міномет.
від.
Від.
зв'язку
Взвод тех.
обслугов.
Від. тех
обслуг БТ
Від. тех
обслугАТ
Взвод мат.
забезпеч.
автомоб.
від..
Мед. пункт
Господар
від.

2.

Командування, штаб та підрозділи зв’язку механізованого батальйону
Командування
батальйону
1. Командир батальйону
2. Заступник командира
батальйону
3. Заступник командира
батальйону з виховної
роботи
4. Заступник командира
батальйону з озброєння
5. Заступник командира
батальйону з тилу
6. Помічник командира
батальйону з артилерії
ШТАБ
Взвод зв’язку
1. Начальник штабу
(заступник
командира
батальйону)
2. Заступник начальника
штабу
3. Начальник зв’язку
батальйону (він же
командир взводу
зв’язку)
4. Інструктор РХБ захисту
5. Писар
Відділення
управління
командира
батальйону
Відділення
управління
штабу
1. Командир бойової
машини - командир
відділення
2. Механік-водій-електрик
3. Радіотелефоніст
1. Заступник командира
взводу – командир
відділення
2. Старший механік-водій
3. Радіотелефоніст
Відділення
зв’язку
1. Командир відділення
2. Старший
радіотелефоніст
4. Три радіотелефоністи
5. Два телефоністи
6. Два механіки-водії-

3.

Бойові підрозділи механізованого батальйону на БМП
Мінометна
батарея
Гранатометний
взвод
1. Командир батареї
2. Заступник командира
батареї з виховної
роботи
3. Старшина
4. Технік
5. Санінструктор
6. Старший обчислювальник
Управління
Взвод
управління
Вогневий
взвод
Від.
зв’язку
Від.
розвідки
Всього в мінометній батареї:
особового складу – 58 чол.
120-мм мінометів – 6 шт.
гранатомети РПГ-7 – 2 шт.
автоматів АК-74 – 50 шт.
автомобілів ГАЗ-66 – 8 шт.
радіостанцій – 4 шт.
Вогневий розрахунок
Командир взводу;
заступник командира
взводу
Управління
Командир
відділення;
2 старших стрільця;
2 стрільцягранатометника;стрі
лець-піднощик;
навідник-оператор
БМП;
механік-водій БМП
Гранат.
від.
Всього в гранатометному взводі
особового складу – 26 чол.
30-мм автоматичних гранатометів
АГС-17 – 6 шт.
гранатомети РПГ-7 – 1 шт.
автоматів АК-74 – 24 шт.
БМП – 3 шт.
радіостанцій – 4 шт.

4.

Механізована рота механізованого батальйону на БМП
1. Командир роти
2. Заступник командира роти
з виховної роботи
3. Старший технік роти
4. Старшина роти
5. Санінструктор
6. Командир БМП
7. Старший механік-водій
8. Снайпер
9. Оператор СБР-3
Всього в механізованому
взводі:
Управління
Всього в механізованому
відділенні:
особового складу – 9 чол.
БМП – 1 шт.
гранатомети РПГ-7 –1 шт.
кулемети РПК – 1 шт.
снайперських гвинтівок СГД – 1шт.
автоматів АК-74 – 6 шт.
Механізоване
від.
Всього в механізованій роті:
особового складу – 102 чол.
БМП – 10 шт.
гранатомети РПГ-7 – 9 шт.
кулемети ПК – 3 шт.
кулемети РПК – 9 шт.
снайперських гвинтівок СГД – 10шт.
автоматів АК-74 – 64 шт.
радіолокаційна станція ближньої розвідки СБР-3 – 1шт.
Механізований
взвод
особового складу – 31 чол.
БМП – 3 шт.
гранатомети РПГ-7 – 3 шт.
кулемет ПК – 1 шт.
кулемети РПК – 3 шт.
снайперських гвинтівок СГД – 3шт.
автоматів АК-74 –21 шт.
Управління
1. Командир взводу
2. Заступник командира
взводу
3. Кулеметник ПК
4. Номер розрахунку
1. Командир відділення
2. Заступник командира бойової машини –
навідник-оператор
3. Старший стрілець
4. Старшина механік-водій (механік-водій )
БМП
5. Стрілець
6. Кулеметник РПК
7. Гранатометник
8. Стрілець-помічник гранатометника
9.Снайпер

5.

Підрозділи технічного і тилового забезпечення
Взвод
матеріального
забезпечення
Взвод технічного
обслуговування
Відділення
тех. обслуг.
бронетанкової
техніки.
Управління
Медичний пункт
батальйону
Автомобільне
відділення
1. Начальник медпункту —
фельдшер
2.Санітарний інсируктор
3. Водій—санітар
4. Водій—санітар
5. Водій—санітар
6. Санітар
Господарське
відділення
1. Командир взводу
2. Технік
3. Технік
Відділення
тех. обслуг.
автомобільної
техніки.
1. Командир відділення
2.Старший механік (з електро- і
електронного обладнання)
3. Слюсар-монтажник
4. Водій-слюсар
5. Водій-вулканізатор
1. Командир відділення
2.Старший механікводій-крановщик
3. Старший механік
4. Старшина майстер (з
електро- і
спеціального
обладнання)
5. Майстер-слюсар
6.Механік
1. Командир відділення
2.Старший водій
3. Старший кухар
4. Кухар
5. Кухар
6. Кухар
7. Водій
8. Водій
1. Заступник командира взводу —
командир відділення
2.Старший водій
3. Старший водій—заправник
4. Старшина водій—радіотелефоніст
5. Водій
6. Водій
7. Водій
8. Водій—заправник
9. Водій—заправник

6.

Механізований батальйон на БМП
Всього в механізованому батальйоні на БТР мб:
особового складу – 453 чол.
мінометів 120—мм — 6 шт.
гранатометів АГС—17— 6 шт.
РПГ—7 — 33 шт.
кулеметів ПК — 9 шт.
кулеметів РПК — 27 шт.
гвинтівок СГД — 30 шт.
автоматів АК—74 — 312 шт.
БМП – 34 шт.
БМП командирських — 2 шт.
БРЕМ—2 — 1 шт.
автомобілів — 21 шт.
радіостанцій – 30 шт.
РЛС ближньої розвідки — 3 шт.
снайперських
В кажен вищестоящий
підрпозділ організаційно
входять, як правило, три
однотипних нижчих за рівнем
підрозділи
В каждому підрпозділі
починаючи з взводу є
управління , а починаючи з
батальйону — штаб
Основні принципи побудови
організаційно—штатної
структури механізованих
підрозділів
Починаючи з роти, крім однотипних
нижчих за рівнем підрозділів до
вищестоящих підрозділів входять
додаткові вогневі підрозділи інших
родів військ
Починаючи з батальйону
крім основних бойових
підрозділів є підрозділи
технічного та тилового
забезпечення

7.

Механізовагий батальйон на БТР
Командир
Штаб
Взвод
зв'язку
Упр
КБ
Від.
зв'язку
Механізована
рота
Упр
Мінометна
батарея
Гранатомет.
взвод
Упр
Від. упр.
штабу
Від. упр
Упр
Командування
Механізов.
взвод
ПТ
взвод
Упр
Взвод
управління
Мінометни
й взвод
Гранатом
від.
Упр
ПТ
Механізов
від.
Механізов
від.
від.
Механізов
від.
Розвід.
від.
Міномет.
від.
ПТ
взвод
Упр
Від.
зв'язку
Гранатом
від.
ПТ
від.
Організаційно-штатна
структура механізованого
батальйону на БТР
Взвод тех.
обслугов.
Від. тех
обсл. БТ
Від. тех
обсл. АТ
Взвод мат.
забезпеч.
автомоб.
від..
Мед. пункт
Господар
від.

8.

Протитанковий взвод механізованого батальйону на БТР
Протитанковий
взвод
Управління
Протитанкове
відділення
1. Командир взводу
2. Заступник командира
взводу
3. Старший водій
4. Водій
5. Кулеметник БТР
6. Кулеметник БТР
Всього в управлінні:
особового складу – 6 чол.
БТР – 2 шт.
Гранатометне
відділення
1. Командир відділення —
командир
гранатомета
2.Старший навідник
3.4. Номери розрахунку
1. Командир відділення—старший
оператор
2.Старший оператор
3.4. Оператор
5.6. Стрілець—піднощик
7. Кулеметник БТР
8. Старший водій
Всього в протитанковому
відділенні:
особового складу – 8 чол.
БТР – 1 шт.
пускові пристрої 9П135”Фагот” –1 шт.
Всього в гранатометному
відділенні:
особового складу – 4 чол.
гранатомет станковий СПГ—9 — 1 шт.
Всього в протитанковому взводі
механізованого батальйону:
особового складу – 42 чол.
БТР – 5 шт.
гранатомети СПГ—9 – 3 шт.
пускових пристроїв 9П135”Фагот” – 6 шт.
радіостанцій – 4 шт.

9.

Протитанковий взвод механізованої роти мб на БТР
Протитанковий
взвод
1. Командир відділення
2.Старший оператор
3. Оператор
4. Кулеметник БТР
5. Водій
Управління
Всього в протитанковому взводі мр
Протитанкове
відділення
1. Командир взводу
2. Заступник командира
взводу
мб:
особового складу – 17 чол.
пускових пристроїв 9П151”Метис” — 3 шт.
БТР — 3 шт.
Всього в механізованому батальйоні на БТР :
особового складу – 545 чол.
мінометів 120—мм — 6 шт.
пускових пристроїв ПТКР “Фагот” — 6 шт.
пускових пристроїв ПТКР “Метис” — 9 шт.
протитанкових гранатометів СПГ—9 — 3 шт.
РПГ—7 — 33 шт.
кулеметів ПК — 9 шт.
кулеметів РПК — 27 шт.
снайперських гвинтівок СГД — 30 шт.
автоматів АК—74 — 409 шт.
БТР – 47 шт.
БТР командирських — 2 шт.
автомобілів — 22 шт.
РЛС ближньої розвідки — 3 шт.
радіостанцій – 34 шт.

10.

Організаційно-штатна структура танкового батальйону
Командир
Штаб
Взвод
зв'язку
Упр
Від. упр.
штабу
Танкова
рота
Танковий
взвод
Командування
Взвод тех.
обслугов.
Упр
Упр
Ремонтне
від.
Від. тех
обс. БТіО
іТ
Взвод мат.
забезпеч.
автомоб.
від..
Від. упр
ком.бат
.КБ
Евакуац.
від.
Господар
від.
Від.
зв'язку
Всього в танковому батальйоні:
особового складу – 157 чол.
Танків – 31 шт.
БМП
– 1 шт.
Організаційно
–штатна
МТ-ЛБв - 1шт.
структура
автомобілів
– 15 шт.танкового
БРЕМ –1 шт.
батальйон
ТРМ-А – 1шт.
МТО – 1 шт.
Мед. пункт

11.

Підрозділи зв’язку танкового батальйону
Всього у взводі зв’язку:
Взвод зв’язку
Відділення
управління
штабу
Відділення
зв’язку
Від. упр.
командира
батальйону
1. Командир БМП-1К командир відділення
2. Радіотелефоніст
3. Механік-водій-електрик
(БМП-1К)
особового складу – 12 чол.
танка – 3 шт.
Танк командирський, БМП-1К, МТ-ЛБв
1.Командир танка – командир
відділення
2. Старший механік-водій
(ТАНК КОМАНДИРСЬКИЙ)
1. Командир відділення
2. Старший радіотелефоніст
3. Навідник-оператор-телефоніст
4.5.6. Телефоніст-лінійний наглядач
7. Механік-водій-електрик
Танкова рота танкового батальйону
1. Командир роти
2. Заступник командира
роти з виховної роботи
3. Заступник командира
роти з озброєння
4. Старшина роти
5. Командир танка
6. Старший механік-водій
1. Командир взводу
2. Старший механік-водій
3. Навідник
Всього в танковому взводі:
Упр.
Танковий взвод
особового складу – 9 чол.
танка – 3 шт.
1. Командир танку
2. Механік-водій
3. Навідник
1. Командир танку
2. Механік-водій
3. Навідник
Всього в танковій роті:
особового складу – 33 чол.
танків – 10 шт.

12.

Підрозділи технічного забезпечення танкового батальйону
1. Командир взводу
Відділення тех.
обслуг.
бронетанкового
озброєння і техніки.
1. Командир відділення
2.Старший майстер (з електро- і спецобладнання)
3. Майстер (по механізмам заряджання)
4. Майстер
5. Водій-слюсар
МТО – ЗІЛ-131 - автомобіль тех. обслуг.
Взвод технічного
обслуговування
Ремонтне
відділення
1. Командир відділення-механік
2. Старший механік
3. Старший механік
4. Майстер
5. Водій-слюсар
ТРМ-А – танкоремонтна майстерня
Евакуаційне
відділення
1. Командир відділення - -механік-водій
2. Старший механік
3. Водій-слюсар
БРЕМ-2 - броньована ремонтно - експлуатаційна машина для танків
Урал-4320 –автомобіль (під військово-технічне майно)
Підрозділи тилового забезпечення танкового батальйону
Автомобільне
відділення
1. Заступник командира взводу –
командир відділення
2.Старший водій
3. Старший водій-заправник
4. Старший водій-радіотелефоніст
5.6.7. Водій
8.9. Водій-заправник
Взвод
матеріального
забезпечення
Урал-4320 – 4 шт. (під артилерійські боєприпаси)
Урал-4320 – 1 шт. ( під військово-технічне майно)
Урал-4320 – 1 шт. (під майно рот)
АПМЗ-5-4320 – автомобільний паливно-мастильний заправник
ПЗ-8-255Б – 2 шт. (автомобільні пальні заправники
Господарське
відділення
1. Командир відділення
2. Водій
3.4.5. Кухар
ПАК-200 – кухня автомобільна
Автомобіль ЗІЛ-131
ЦВ-1,2 – причеп-цистерна для води
English     Русский Rules