Жоспар:
Экономикалық цикл
Дағдарыс кезеңі сыйпатында жаңа құбылыс- инфляция пайда болады.
Экономикалық тұрғыдан инфляция дегеніміз не?
Инфляция-кешенді себептерден туындайды:
Инфляцияға қарсы саясат – инфляцияны төмендетуге бағытталған мемлекеттік реттеу құралдарының жиынтығы.
НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
859.50K
Category: economicseconomics

Экономикалық цикл. Инфляция түсінігі Инфляция түрлері Себептері

1.

Инфляция

2. Жоспар:

Инфляция түсінігі
Инфляция түрлері
Себептері

3. Экономикалық цикл

Экономикалық цикл- бұл
дағдарыстар арасындағы мерзім
және осы кезде оның төрт фазасы
ауысады.

4.

5. Дағдарыс кезеңі сыйпатында жаңа құбылыс- инфляция пайда болады.

6. Экономикалық тұрғыдан инфляция дегеніміз не?

Инфляция
(латынның
inflatioқампиған
деген
сөз)

қағаз
ақшаның құнсыздануымен пайда
болатын әлеуметтік- экономикалық
процестер жиынтығы. Инфляция
жалпы баға деңгейінің көтерілуімен
байқалады.
Бұның
өзі,
барлық
бағаның
арнайы
көтерілуін
көрсетпейді.
Олардың
баға
индексімен
өлшенетін
жалпы
деңгейі өседі.

7. Инфляция-кешенді себептерден туындайды:

Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
және оларды жабу үшін қағаз
ақшалар шығарылады;
Мемлекеттің
өндірістік
емес
шығындар деңгейінің жоғарылығы
тұтыну
игіліктерін
шығаруды
арттырмайтын және адам еңбегі
шығынымен тікелей байланысты;
Тауар тапшылығы, бағаның өсуі;
Бірқатар
өндірушілердің
монополиялық жағдайда болуы және
т.б.

8.

Еркін баға құрылымы
экономикасына тән
және тауар мен қызмет
көрсетуге үнемі
бағаның өсуін
байқатады.
Бағаны реттейтін
экономикаға тән,
яғни жалпылама
мемлекеттің бағаны
бақылауымен жүзеге
асады.

9.

Бағғаа өөсу
су ққар
арққыны
ыны
Ба
ысынан инфляция
инфляция
ттұұррғғысынан
Баяу (ба
(бағғалар
алар баяу,
баяу, жылыны
жылыны
Баяу
10%-дан аздау
аздау өөседі
седі
10%-дан
Қар
арққынды
ынды (ба
(бағғаа жылдам,
жылдам, (жылына
(жылына
Қ
20-дан 200%200%-ғғаа дейін)
дейін) өөседі)
седі)
20-дан
шққыр
ыр (айналымда
(айналымдағғы
ы ааққшаны
шаныңң
ҰҰш
саны мен
мен ба
бағғаа астрономиялы
астрономиялыққ
саны
жылдамдыққпен
пен (500-1000
(500-1000%)
%) өөседі)
седі)
жылдамды

10.

Баланыстану
дәрежесі бойынша
Баланстанған инфляция (әртүрлі
тауар мен қызмет көрсетудің бір-біріне
қатынасында баға өзгермейді.
Баланстанбаған инфляция (тауар мен
қызмет көрсетудің бағасы бір-бірімен
салыстырғанда тұрақсыз және
әртүрлі пропорцияда өзгереді.
English     Русский Rules