ЛЕКЦІЯ №6
План
1. Електричний диполь в електростатичному полі.
Напруженість поля на продовженні осі диполя (відповідно принципу суперпозиції):
Результуюча напруженість поля, створеного різнойменними зарядами – диполем – в точці А:
Картина силових ліній диполя:
2. Електричне поле в діелектрику.
Полярні діелектрики:
Кристалічна решітка кухонної солі:
ВЕКТОР ПОЛЯРИЗОВАНОСТІ:
Типи поляризації:
3. Вільні й зв’язані заряди.
Напруженість поля в діелектрику
Конденсатор:
Електричний зсув
4. Провідники в електростатичному полі.
Розподіл заряду в провіднику
Розглянемо замкнену поверхню у формі циліндра твірні поверхні якого перпендикулярні провіднику.
Потік через верхню частину циліндра поза провідником за теоремою  Гаусса:
5. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ ПРОВІДНИКІВ. КОНДЕНСАТОРИ
Конденсатор і його ємність:
Ємність плоского конденсатора:
Ємність циліндричного та сферичного конденсаторів:
6. Ємність конденсаторів при паралельному і послідовному з’єднанні.
б) послідовне з’єднання:
5. Електроємність провідників. Конденсатори.
Енергія електростатичного поля
Енергія зарядженого відокремленого провідника
Енергія зарядженого конденсатора
5.46M
Category: electronicselectronics

Електроємність. Конденсатори. (Лекция 6)

1. ЛЕКЦІЯ №6

ТЕМА: “Електроємність.
Конденсатори”

2. План

1. Електричний диполь в
електростатичному полі.
2. Електричне поле в діелектрику.
3. Вільні й зв’язані заряди.
4. Провідники в електростатичному полі.
5. Електроємність провідників.
Конденсатори.
6. Ємність конденсаторів при
паралельному і послідовному з’єднанні.

3. 1. Електричний диполь в електростатичному полі.

ЕЛЕКТРИЧНИМ ДИПОЛЕМ називається
система двох, точкових різнойменних
зарядів (+) і (-), що перебувають на
відстані l, які рівні за модулем. Вектор,
спрямований по осі диполя (прямій, що
проходить через обоє заряди) від
негативного заряду до позитивного й
дорівнює
відстані
між
ними,
називається ПЛЕЧЕМ диполя.

4.

5. Напруженість поля на продовженні осі диполя (відповідно принципу суперпозиції):

6. Результуюча напруженість поля, створеного різнойменними зарядами – диполем – в точці А:

7. Картина силових ліній диполя:

8. 2. Електричне поле в діелектрику.

9. Полярні діелектрики:

10. Кристалічна решітка кухонної солі:

11. ВЕКТОР ПОЛЯРИЗОВАНОСТІ:

12. Типи поляризації:

13. 3. Вільні й зв’язані заряди.

• Заряди, які при прикладанні зовнішнього
електричного
поля
можуть
вільно
переміщатися по провідникові, і не пов'язані з
іонами
кристалічної
решітки,
називаються вільними.
• Заряди, що входять до складу молекули, які
під дією зовнішнього поля лише на незначні
відстані зміщаються зі своїх положень
рівноваги, і залишити межі молекули не
можуть, називаються зв’язаними.

14. Напруженість поля в діелектрику

15. Конденсатор:

16.

17. Електричний зсув

18.

19. 4. Провідники в електростатичному полі.

20. Розподіл заряду в провіднику

21. Розглянемо замкнену поверхню у формі циліндра твірні поверхні якого перпендикулярні провіднику.

Розглянемо замкнену поверхню у формі циліндра
твірні поверхні якого перпендикулярні провіднику.

22. Потік через верхню частину циліндра поза провідником за теоремою  Гаусса:

Потік через верхню частину циліндра поза
провідником за теоремою Гаусса:

23. 5. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ ПРОВІДНИКІВ. КОНДЕНСАТОРИ

24. Конденсатор і його ємність:

25. Ємність плоского конденсатора:

26. Ємність циліндричного та сферичного конденсаторів:

27. 6. Ємність конденсаторів при паралельному і послідовному з’єднанні.

а) паралельне з’єднання:

28. б) послідовне з’єднання:

29. 5. Електроємність провідників. Конденсатори.

30. Енергія електростатичного поля

31. Енергія зарядженого відокремленого провідника

32. Енергія зарядженого конденсатора

33.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
English     Русский Rules