ФЕРОМАГНІТНІ РІДИНИ
АКТУАЛЬНІСТЬ
МЕТА
ЗАВДАННЯ
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ФЕРОМАГНІТНА РІДИНА
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ РІДИН
ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ПОТЕНЦІАЛ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ
ЕКСПЕРИМЕНТ
ВИСНОВОК
Дякуємо за увагу!
17.76M
Category: physicsphysics

Феромагнітні рідини

1. ФЕРОМАГНІТНІ РІДИНИ

Роботу виконала
учениця 11 ФМ 1 класу
КУ ССШ № 10
Діденко Анастасія
Науковий керівник: Д’яченко М. Ю.

2.

3. АКТУАЛЬНІСТЬ

Проблема
створення
сильних,
надсильних, ультра сильних і ще
більш сильних магнітних полів
стала однією з основних у сучасній
фізиці і техніці. Велика увага
приділяється магнітному полі у
речовині, а саме феромагнітній
рідині, як матеріалу, що проявляє
багато унікальних властивостей
під дією магнітного поля.
Феромагнітна рідина є об’єктом не
повністю
дослідженим,
її
властивості ще не до кінця
вивчені. Тому саме вона забезпечує
великий простір для дослідження
та застосування у повсякденному
житті.

4. МЕТА

Мета наукової розвідки
полягає у дослідженні
властивостей
феромагнітної рідини
та її потенціалу у
використанні в
промисловості та
повсякденному житті.

5. ЗАВДАННЯ

докладно дослідити та вивчити
властивості магнетизму,
магнітного поля у речовині:
парамагнетики, діамагнетики
та феромагнетики;
дослідити властивості
магнітних рідин на прикладі
феромагнітної речовини;
розглянути використання
феромагнітної рідини у
промисловості;
виконати дослід, що
демонструє властивості
феромагнітної речовини.

6. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження слугує
феромагнітна рідина, що має багато
властивостей, які можна
використовувати у багатьох галузях
науки та промисловості.

7. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

моделювання (аналіз
теоретичного матеріалу
стосовно магнетизму,
магнітного поля у
речовині);
експериментальний
метод (дослід, що
демонструє властивості
феромагнітної
речовини).

8. ФЕРОМАГНІТНА РІДИНА

Феромагнітна рідина - рідина, що сильно поляризується в
присутності магнітного поля. Феромагнітні рідини
являють собою колоїдні системи, що складаються з
феромагнітних або феримагнітних частинок нанометрових
розмірів, що знаходяться в зваженому стані в несучій
рідині, в якості якої зазвичай виступає органічний
розчинник або вода.

9. ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ РІДИН

СУЧАСНІ ВЧЕНІ
Віра Арсеніївна Нальотова - професор, доктор фізико-математичних
наук.
Сачіко Кодама- японська художниця, фізик за сумісництвом.

10. ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

Феромагнітні рідини використовуються
для створення рідких ущільнювальних
пристроїв навколо обертових осей в
жорстких дисках.

11. ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

Феромагнітна рідина здатна знижувати тертя. Нанесена на поверхню
досить сильного магніту, наприклад неодимового, вона дозволяє
магніту ковзати по гладкій поверхні з мінімальним опором.

12. ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

Військово-повітряні сили
США впровадили радіопоглинаючі покриття на
основі феромагнітної
рідини.

13. ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

На сьогоднішній день проводиться багато
експериментів
з
використання
феромагнітних рідин у медицині для
видалення та діагностики пухлин.

14. ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

Феромагнітна рідина
використовується для
відводу тепла в
динаміках.

15. ПОТЕНЦІАЛ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ

Штучні м’язи для протезів на основі еластичної капсули,
заповненої магнітною рідиною, з розміщеною у ній
маленькою котушкою, по якій можна пропускати струм.
Перевага: відсутність тертя між деталями та збільшення
дійсної сили при максимальному розмаху протеза.
Збирання нафти з поверхні океану за допомоги магнітної
рідини на основі керосину, яка добре розчиняється
нафтою та не змішується з морською водою. Над
забрудненою ділянкою розпилюється магнітна рідина,
тонка плівка становиться намагніченою і легко збирається
спеціальним приладом з постійним магнітом.

16. ЕКСПЕРИМЕНТ

Проведений експеримент допоміг дослідити
деякі властивості феромагнітної рідини, а
саме її здатність зберігати форму під час
впливу на неї магнітного поля.

17. ВИСНОВОК

Феромагнітна рідина як приклад колоїдного розчину речовини, що має
властивості більш ніж одного стану матерії. В даному випадку два
стани це твердий метал і рідина, в якій він міститься. Ця здатність
змінювати стан під впливом магнітного поля дозволяє
використовувати феромагнітні рідини в якості ущільнювачів, мастила,
а також може відкрити інші застосування в майбутніх
наноелектромеханічні системи. У даний момент ці рідини
використовуються у таких галузях, як електронні пристрої,
машинобудування,
оборонна
промисловість,
авіакосмічна
промисловість, аналітичні прилади, медицина, теплопередача,
генератори, гірничорудна промисловість.
English     Русский Rules