«Інклюзивне освітнє середовище: сутність, принципи, переваги.» старший викладач кафедри РПЗСЖ Авдєєва Світлана Олександрівна
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Мета інклюзії
ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Діти з ООП:
КАТЕГОРІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ (ПОРУШЕНЬ)
Закладу дошкільної освіти необхідно:
Комплектування інклюзивних груп
Батьки дитини з особливими освітніми потребами мають подати такі документи
Протипоказання для прийому дитини до інклюзивної групи: - ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні
Основні положення моделі інклюзивної освіти ЗДО
Висновок інклюзивно-ресурсного центру
Забезпечення корекційно-розвивального напряму у навчально-виховному процесі інклюзивного закладу дошкільної освіти
Спеціально скерований вплив
Команда супроводу виконує наступні завдання:
Команда супроводу виконує наступні завдання:
Корекційно-розвиткова робота вихователя та асистента
Для навчання дітей з особливими потребами  важливо:
Поради й рекомендації вихователю, у групі якого навчається дитина з особливими потребами
Поради і рекомендації
Асистент вихователя
Доступ асистента дитини до навчально-виховного процесу забезпечує директор закладу: - за письмовою заявою батьків або осіб, які
Педнавантаження
Індивідуальна програма розвитку дитини
Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:
ІПР
ІПР
ІПР
ІПР
ІПР
ІПР
ЛІТЕРАТУРА:
2.76M
Category: educationeducation

Інклюзивне освітнє середовище: сутність, принципи, переваги

1. «Інклюзивне освітнє середовище: сутність, принципи, переваги.» старший викладач кафедри РПЗСЖ Авдєєва Світлана Олександрівна

2. ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Інклюзивна
освіта
Основні поняття, переваги, сутність
Нормативно
цце
правове
Міжнародне правове та національне законодавство у
сфері інклюзивної політики
Асистент
3
вчителя
Основні завдання та обов'язки асистента вчителя
4
Доступність
Концепція універсального дизайну, як важлива
умова забезпечення інклюзивної освіти

3. Мета інклюзії

полягає
в тому, щоб надати всім учням
рівний і справедливий доступ до
успішного навчання та сприяти
розвитку соціальних, академічних і
неакадемічних умінь у навчальному
процесі.
(Даунінг і Айхінгер)

4.

Інклюзія (від англ. inclusion —
включення) — процес
збільшення ступеня участі всіх
громадян в соціумі. І насамперед
тих, що мають труднощі у
фізичному чи розумовому
розвитку.

5. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ДІТИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ (діти з ООП) – це діти,
чиї освітні потреби виходять за межі
загальноприйнятих норм. Діти які
потребують додаткової навчальної,
методичної та соціальної підтримки з
метою покращення здоров'я, розвитку,
навчання.

6. Діти з ООП:

які мають порушення в розвитку:
-
емоційні і поведінкові,
мовлення та спілкування,
труднощі в навчанні,
затримка інтелектуального розвитку;
безпритульні діти;
діти-сироти;
обдаровані діти;
діти із захворюваннями на СНІД\ВІЛ.
ЮНЕСКО

7. КАТЕГОРІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ (ПОРУШЕНЬ)

ДІТИ:
з порушеннями слуху (глухі, нечуючи, зі зниженим слухом);
з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором);
з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із ЗПР, із синдромом
Дауна);
з мовленнєвими порушеннями (дислалія, дистонія та афонія,
ринолалія, дизартрія, заїкання (невроз), алалія, афазія,дисграфія та
дислексія, загальний недорозвиток мовлення );
з порушеннями опорно-рухового апарату (ДЦП (до 90%), вроджені
паталогії ОРА, набуті захворювання та ураження ОРА);
зі складною структурою порушень (розумово-відсталі сліпі чи глухі,
сліпоглухонімі);
з емоційно-вольовими порушеннями (СДУГ, ММД) та аутизмом .

8. Закладу дошкільної освіти необхідно:

створювати середовище, адаптоване до
потреб дітей з особливими освітніми
потребами
- добирати спеціально фахівців, зокрема
асистент вихователя
- розроблювати індивідуальні програми
розвитку
- проводити заходи, що виключають
стихійну інтеграцію «особливих» дітей.
-

9. Комплектування інклюзивних груп

Наповнюваність
інклюзивної
групи — не більше трьох дітей з
особливими освітніми потребами,
зокрема з інвалідністю. Кількість
дітей з ООП в інклюзивній групі
залежить від складності порушення
у дитини та обсягу необхідної
підтримки
й
допомоги
від
дорослого. Тобто в інклюзивній
групі може бути лише одна дитина,
якщо
їй
потрібен
постійний
супровід.

10.

Діти з ООП можуть перебувати
в інклюзивній групі до 7-8
років, якщо:
є
відповідний
висновок
Інклюзивно-ресурсного центру на це вказують рівень і ступінь
порушення.

11. Батьки дитини з особливими освітніми потребами мають подати такі документи

заява прийняти їхню дитину до
дошкільного закладу ;
-медична довідка про стан здоров’я
дитини з висновком лікаря про те, що
вона
може
відвідувати
заклад
дошкільної освіти;
- довідка дільничного лікаря про
епідеміологічне оточення;
- Свідоцтво про народження дитини
-:

12. Протипоказання для прийому дитини до інклюзивної групи: - ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні

з перебуванням дитини в
організованому колективі;
-усі захворювання в періоді розпалу;
-хронічні захворювання в стадії загострення
захворювання;
-що потребують стаціонарного лікування;
- гострі інфекційні захворювання (до закінчення
строку карантину).

13. Основні положення моделі інклюзивної освіти ЗДО

Цінність дитини не
залежить від її
інтелек-туальних
здібностей.
Кожна дитина
здатна мислити та
відчувати.
Кожна дитина має
право на
спілкування та
право бути
почутою.
Дійсно гуманна
освіта може бути
реалізована лише
за умови реальних
взаємовідносин.
Усі діти
потребують
підтримку
ровесників.
Різноманітність
посилює всі
сторони життя
дитини.

14. Висновок інклюзивно-ресурсного центру

Висновок необхідний, щоб педагоги мали змогу:
створити сприятливе розвивальне середовище
врахувати:
– особливості психічного розвитку
– можливості
– потреби
– навички
– практичний і соціальний досвід дитини
– особливості засвоєння знань.

15.

Дитина з особливими освітніми
потребами має право відвідувати ЗДО за
місцем свого проживання без будь-яких
дозволів і направлень.
Дітей до ЗДО приймають будь-коли
протягом календарного року.

16. Забезпечення корекційно-розвивального напряму у навчально-виховному процесі інклюзивного закладу дошкільної освіти

Корекційно-розвивальна
робота - вагома складова
інклюзивного навчання
Учасники
мультидисциплінар
ної команди
Спеціальні фахівці
Вихователі
Музичні керівники
Батьки

17. Спеціально скерований вплив

Вузькопрофільні
фахівці
Корекційний
педагог
Логопед
Сурдопедагог
Тифлопедагог
Психолог
Соціальний
працівник
Методичне
забезпечення
Спеціальні
корекційні
програми
Корекційнорозвиткові
програми для
окремих нозологій
Спеціальне
обладнання

18. Команда супроводу виконує наступні завдання:

збір інформації про особливості розвитку дитини, її
інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах
створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
– визначення напрямів психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути
надані в межах закладу освіти на підставі висновку
ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
– розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та
моніторинг її виконання з метою коригування та
визначення динаміки розвитку дитини;

19. Команда супроводу виконує наступні завдання:

– надання методичної підтримки педагогічним
працівникам закладу освіти з організації
інклюзивного навчання;
– створення належних умов для інтеграції дітей з
ООП в освітнє середовище;
– проведення консультативної роботи з батьками
дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку,
навчання та виховання;
– формування дружнього та неупередженого
ставлення до дітей з ООП.

20. Корекційно-розвиткова робота вихователя та асистента

Застосування модифікацій
чи адаптацій у методику
викладу матеріалу
Поєднання допоміжних та
загальноосвітніх
навчальних технології
Індивідуальна підтримка
Наближення навчальних
завдань до потреб і
можливостей дитини з ооп
Підготовка
дидактиктичного
забезпечення
Вихователь
Асистент
вихователя

21. Для навчання дітей з особливими потребами  важливо:

Для навчання дітей з особливими
потребами важливо:
організація інклюзивного середовища, де кожного
вважають важливим членом суспільства;
використання різних видів допомоги під час
навчання;
корекційно-розвиваючі заняття з практичним
психологом;
тривалість заняття — не більш ніж 25 хвилин
у старших групах, не менше двох фізкультурних
пауз;
проведення регулярної оцінки, планування
й моніторингу результатів, що були досягнуті,
із залученням усіх суб’єктів освітнього процесу.

22.

З метою реалізації інклюзивної освіти
вихователі повинні вміти:
1. Здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у
засвоєнні знань, різних видів діяльності та адекватно оцінювати
причини, якими спричинено ці труднощі.
2. Своечасно виявити відхилення у розвитку дошкільників та під
керівництвом корекційного педагога брати участь у здійснені
правильного психолого-педагогічного супроводу дітей, що
потребують корекції психофізичного розвитку;
3. Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до
вихованців з вадами психофізичного розвитку;
4. Формувати готовність здорових дошкільників до позитивної
спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції
психофізичного розвитку;
5. Проводити роботу з батьками щодо надання їм правдивої
інформації про осіб з порушенням психофізичного розвитку.

23. Поради й рекомендації вихователю, у групі якого навчається дитина з особливими потребами

1. Навчитися толерантно ставитися до
особливих дітей, але в ніякому разі не
акцентувати увагу на дитині.
2. Сприяти тому, щоб кожна дитина
відчула себе прийнятною.
3. Сприяти створенню у дитячому
колективі атмосфери доброзичливості,
справедливості й терпимості.

24. Поради і рекомендації

4. Надавати індивідуальну підтримку, але при
цьому не відокремлювати дітей з особливими
потребами від основної групи дітей.
5. Намагатися наблизити навчальні завдання до
потреб і можливостей такої дитини.
6. Співпрацювати з іншими педагогами і
спеціалістами (логопедом, психологом, лікарями
ЛФК) та батьками в одній команді.

25. Асистент вихователя

1 ставка асистента на 1 інклюзивну групу.
Педагогічне навантаження асистенту
вихователя в інклюзивній групі – 36 год. на
тиждень
Батьки або особи, які їх замінюють, або
визначають особу (психічний, фізичний стан
дозволяє бути асистентом дитини) на
громадських (волонтерських) засадах або за
рахунок коштів гром. організацій та інших
джерел не заборонених законодавством.
(Медична книжка – обов'язково)

26. Доступ асистента дитини до навчально-виховного процесу забезпечує директор закладу: - за письмовою заявою батьків або осіб, які

Доступ асистента дитини до навчальновиховного процесу забезпечує директор
закладу:
- за письмовою заявою батьків або осіб,
які їх замінюють;
- з урахуванням виконання вимог
санітарного законодавства

27. Педнавантаження

вихователя
інклюзивної
групи – 25 годин,
асистента вихователя – 36 годин,
практичного психолога у закладі з
інклюзивними групами – 20 годин;
керівника гуртка- 18 годин.

28. Індивідуальна програма розвитку дитини

На основі висновку і рекомендацій ІРЦ розробляє
група фахівців з обов'язковим залученням батьків
(склад ії в наказі затверджує керівник закладу)
ІПР складається на навчальний рік на основі
програм, у тому числі спеціальних, рекомендованих
МОН для ЗДО, з відповідною їх адаптацією до
особливих освітніх потреб дитини, затверджується
директором ЗДО, погоджується батьками дитини та
переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше)
з метою її корегування.
На етапі вивчення дитини з ООП та планування
роботи можуть залучатися фахівці ІРЦ, навчальнореабелітаційних центрів, інш. навч. закладів.

29. Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:

Індивідуальна програма розвитку
дитини містить такі розділи:
1. Загальна інформація про дитину: ім’я та
прізвище, дата народження, телефони батьків,
адреса
проживання,
проблема
розвитку
(інформація про особливі освітні потреби), дата
зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.
2. Відомості про особливості розвитку дитини
(стан здоров'я, фізичний і мовленнєвий розвиток,
когнітивну, емоційно-вольову сферу, освітню
діяльність, наявний рівень знань, здібностей,
умінь, навичок, особливі освітні потреби)

30. ІПР

3.Додаткові освітні та соціальні потреби дитини
(додаткова підтримка асистента вихователя, супровід
соціальним працівником)
4. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові
послуги(зазначається найменування заняття,
фахівець, який його проводить, місце та розклад його
проведення).
5. Освітня програма, рекомендована ІРЦ для
роботи з дитиною (додатково зазначається освітня
програма, якою користується вихователь групи)

31. ІПР

6. Адаптація та модифікація освітніх
програм (Проаналізувати, які адаптації
та модифікації (за потреби) слід
розробити для облаштування
середовища, застосування належних
методів, матеріалів, іграшок,
обладнання, урахування сенсорних
потреб дитини)

32. ІПР

7. Індивідуальний освітній план
Для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку строк на 3
місяці. В плані зазначається цілі та
завдання, очікувані результати/уміння,
методи та засоби реалізації мети,
моніторинг та оцінювання досягнень.

33. ІПР

8. Фахівці, які здійснюють психологопедагогічний супровід дитини з особливими
освітніми потребами.
9. Погодження індивідуальної програми
розвитку з батьками.
10. План консультації батьків.
11. Засідання фахівців, які здійснюють
психолого-педагогічний супровід дитини з
ООП.
12. Психолого-педагогічна характеристика
дитини з ООП за навчальний рік.

34. ІПР

Для проведення корекційно-розвиткових
занять рекомендуєься від 2 до 8 занять на
тиждень в залежності від віку дитини та з
урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами, у тому
числі з інвалідністю. Фіксується розклад
занять з відповідними фахівцями (вчителемдефектологом, практичним психологом та
іншими спеціалістами), вказується кількість і
тривалість таких занять з дитиною.

35. ІПР

Адаптації/модифікації. При складанні
індивідуальної програми розвитку
необхідно проаналізувати, які адаптації
та модифікації слід розробити для
облаштування середовища,
застосування належних методів,
матеріалів, іграшок, обладнання,
урахування сенсорних та інших потреб
дитини.

36. ЛІТЕРАТУРА:

1. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків /
Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.
2. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчальнометодичний посібник / Кол.упорядників: Патрикеєва О. О.,
Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред.
Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”»,
2013. — 100 с.
3. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми
потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та
перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук,
К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.
4. Навчальний посібник «Інклюзивна освіта»

37.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules