567.25K
Category: physicsphysics

Робота і потужність електричного струму

1.

2.

A
U
q
A U q
Електрична напруга на кінцях провідника
дорівнює роботі, яка здійснюється
електричним полем під час переміщення
електричного заряду в 1 Кл по цьому
провіднику.

3.

Скориставшись співвідношенням між силою
струму І, електричним зарядом, який пройшов
через поперечний переріз провідника, q та
часом його проходження t :
q I t
A I U t

4.

Робота електричного струму на ділянці
кола визначається добутком сили
струму, напруги та інтервалу часу,
протягом якого ця робота
виконувалася.
A I U t

5.

A I U t
Дж А В с
A I R t
2
2
U
A
t
R
Робота електричного
струму — це фізична
величина, що
характеризує
перетворення
електричної енергії
і показує, яку роботу
виконує електричне
поле, переміщуючи
електричні заряди по
провіднику.

6.

Потужність електричного струму — це фізична
величина, що дорівнює роботі електричного
поля по напрямленому переміщенню
електричних зарядів у провіднику за одиницю
часу.
A
P
t

7.

A
P
t
Дж
Вт
с
P I U
Вт А В

8.

P I U
2
P I R
2
U
P
R

9.

Теплову дію струму вивчали на дослідах
англійський учений Дж. Джоуль і російський
учений Е. X. Ленц.
Джеймс Прескотт Джоуль
Емілія Християнович Ленц

10.

Кількість теплоти, що виділяється в
провіднику зі струмом, пропорційна силі
струму, напрузі і часу проходження
струму.
Q I U t
English     Русский Rules