Дүниежүзін физикалық-географиялық аудандастыру
Оқу мақсаты:
Кілт сөздер
Тақырыпқа кіріспе
Аймақтарды жіктеу
Физикалық-географиялық аудандастыру
Оқу мақсаты:
Қорытынды
5.89M
Categories: physicsphysics geographygeography

Дүниежүзін физикалық-географиялық аудандастыру

1. Дүниежүзін физикалық-географиялық аудандастыру

“БІЛІМ-Инновация”
Халықаралық қоғамдық қоры
География - 10 сынып
Дүниежүзін физикалықгеографиялық
аудандастыру
4-тоқсан
1 апта
2019-2020

2. Оқу мақсаты:

“БІЛІМ-Инновация”
Халық демографиясы
4 тоқсан
Халықаралық қоғамдық қоры
Оқу мақсаты:
Дүниежүзінің физикалық-географиялық аудандастырылуының
үлгілерімен танысу, ерекшеліктерін анықтау
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
2

3. Кілт сөздер

“БІЛІМ-Инновация”
Халық демографиясы
4 тоқсан
Халықаралық қоғамдық қоры
Кілт сөздер
1. Аймақ
2. Физикалық-географиялық аймақ
3. Физикалық-географиялық аудандастыру
4. Физикалық-географиялық аудан
5. Географиялық ландшафт
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
3

4. Тақырыпқа кіріспе

“БІЛІМ-Инновация”
Халық демографиясы
4 тоқсан
Халықаралық қоғамдық қоры
Тақырыпқа кіріспе
• Аймақ аймақтану ғылымының зерттеу нысаны болып табылады.
Ф.Ратцель, К.Риттер еңбектерінің негізінде аймақтану ғылымы дамыды.
Олар қоғам мен халықтар мәдениетін, шаруашылғы мен тұрмысын олар өмір
сүретін табиғат жағдайларымен байланыста қарастырды.
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
4

5. Аймақтарды жіктеу

4 тоқсан
Аймақтарды жіктеу
Жүйелік тұрғыда
Әкімшілікаумақтық тұрғыда
• Табиғи кешен;
• Әлеуметтікэкономикалық кешен
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
• Әкімшілік шекаралар
Экономикалық
тұрғыда
• Аумақтың шаруашылық
мамандануы
• Әкімшілік, әлеуметтікэкономикалық
біртұтастығы
5

6. Физикалық-географиялық аудандастыру

4 тоқсан
Геосаяси аудандар
Физикалық-географиялық аудандастыру
аймақтық
(белдеулер,
аймақтар мен
кіші аймақтар)
география
4-тоқсан
азоналды
(физикалықгеографиялық елдер,
облыстар,
провинциялар,
аудандар, шатқалдар,
фациялар)
1 апта
2019-2020
Физикалық-географиялық – ішкі біртұтастық пен
табиғаттың өзіндік жеке ерекшеліктеріне ие табиғи аймақтар
жүйесін анықтау мен зерттеуге негізделген жер бетін
аумақтық бөлу жүйесі.
Салалық
(жер бедері,
климат, топырақ,
т.б. бойынша)
кешенді
6

7. Оқу мақсаты:

мақсаты:
Геосаяси аудандар
4 Оқу
тоқсан
Физикалық-географиялық аудандастыру
Геологиялық құрылым
Жер бедері
Климаты
Топырағы
Жануарлар мен өсімдіктер дүниесі
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
7

8.

Дүниежүзі елдерінің физикалық-географиялық аудандастырылуы
8

9.

Қазақстанның физикалық-географиялық аудандастырылуы
9

10. Қорытынды

4 тоқсан
Геосаяси аудандар
Қорытынды
география
4-тоқсан
1 апта
2019-2020
10
English     Русский Rules