Тема: Оплата праці
ПОНЯТТЯ “ЗАРОБІТНА ПЛАТА” РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК СОЦІАЛЬНА, ЕКОНОМІЧНА Й ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
ВАРТО ПРАВИЛЬНО РОЗРІЗНЯТИ НОМІНАЛЬНУ І РЕАЛЬНУ ЗП З ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ!
ОЗНАКИ ЗП ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ ВЧЕНИМ ТРУДОВОГО ПРАВА БОЖКОМ В.М.
Функції ЗП
Способи (методи) правового регулювання ЗП
ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗП (СТ. 8 ЗУ “ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ”)
Це цікаво!
СТРУКТУРА ЗП (Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5)
Украина
Зарплати високопосадовців інших країн
Росія
Посміхнись!
США
731.50K
Categories: financefinance lawlaw

Оплата праці

1. Тема: Оплата праці

Питання до теми:
1. Поняття заробітної плати, її функції та методи
правового регулювання заробітної плати.
2. Структура заробітної плати.
3. Нормування праці та тарифна система оплати
праці.
4. Системи оплати праці.
5. Оплата праці при відхиленнях від
встановлених нормальних умов праці.
6. Гарантійні виплати та доплати. Компенсаційні
виплати.
7. Порядок виплати заробітної плати. Захист
права працівника на заробітну плату.

2. ПОНЯТТЯ “ЗАРОБІТНА ПЛАТА” РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК СОЦІАЛЬНА, ЕКОНОМІЧНА Й ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

У аспекті соціальної категорії ЗП повинна
забезпечити достатній життєвий рівень
працівника та членів його сімї
У економічному аспекті ЗП - це вартість
праці в грошовій формі як частка
працівника в національному доході, що на
еквівалентній основі виплачується йому за
виконану роботу
Як юридична категорія ЗП стає тоді, коли
правовими нормами визначається розмір та
порядок її виплати (проф. Прокопенко В.І.)

3. ВАРТО ПРАВИЛЬНО РОЗРІЗНЯТИ НОМІНАЛЬНУ І РЕАЛЬНУ ЗП З ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ!

НОМІНАЛЬНА ЗП – сума грошей, яка
виплачена працівнику за його працю
РЕАЛЬНА ЗП визначає купівельну
спроможність номінальної ЗП, тобто
визначає кількість товарів та послуг, які
можна реально придбати за отримані
працівником гроші

4. ОЗНАКИ ЗП ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ ВЧЕНИМ ТРУДОВОГО ПРАВА БОЖКОМ В.М.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Це плата за виконання роботи;
Форма її виплати переважно грошова;
Розмір ЗП залежить від складності, важкості та ін.
умов праці;
Неприпустиме її обмеження максимальнм
розміром
Її розмір обмежений величиною мінімальної
заробітної плати
В правовідносинах із заробітної плати працівник
має право на оплату праці, а роботодавець –
обовязок виплачувати винагороду за його працю
у відповідності з актами законодавства,
колективного договору й трудового договору

5. Функції ЗП

ВИДИ ФУНКЦІЙ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВІДНОВЛЮЮЧА
СТИМУЛЮЮЧА
РЕСУРСНО-РОЗМІЩУВАЛЬНА
СОЦІАЛЬНА

6. Способи (методи) правового регулювання ЗП

ВИДИ СПОСОБІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНИЙ
ДОГОВІРНИЙ

7. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗП (СТ. 8 ЗУ “ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ”)

1. Встановлення
розміру мінімальної ЗП (ст. 95 КЗпП України)
2. Встановлення гарантій в сфері оплати праці (ст.ст. 104-108, 113 та ін.
КЗпП України)
3. Встановлення умов та розмірів оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності (постанова КМУ від
19.05.1999 № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності”)
4. Встановлення умов та розмірів оплати праці працівників установ та
організацій, що фінасуються чи дотуються з бюджету (постанова КМУ
від30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівникам
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери)
5. Регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів
(постанова КМУ від 05.05.1997 № 428 “Про регулювання фондів оплати
праці підприємств-монополістів”)
6. Оподаткування доходів працівників (Закон України “Про податок з
доходів фізичних осіб”)

8. Це цікаво!

Постанова КМУ від 30.06.2005 № 518 “Про
заробітну плату Президента України”
Постанова КМУ від 30.06.2005 № 510 “Про
оплату праці керівних працівників державних
органів”
Постанова КМУ від 03.09.2005 № 865 “Про
затвердження схем посадових окладів
керівників та суддів Конституційного Суду
України, вищих спеціалізованих судів,
Апеляційного суду, апеляційних та місцевих
судів”

9. СТРУКТУРА ЗП (Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5)

Основна
Додаткова
Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати

10. Украина

Основная зарплата Президента
Украины Виктора Януковича до 01.01.2013
составляет около 11,5 тыс. грн. в месяц
(около 1,5 тыс. долларов.).

11. Зарплати високопосадовців інших країн

Самым
высокооплачиваемым
мировым лидером
считается премьер-министр
Сингапура Ли Сянь Лун,
годовой доход которого
составляет около 1 млн.
долл., а с учетом
различных бонусов и
дополнительных выплат около 2-3 млн. долл.

12. Росія

Зарплата
Президента РФ Путина
В.В. составляет около 7,8
тыс. долл. в месяц после
вычета налогов, а
премьер-министра
Дмитрия Медведева около 6,2 тыс. долл. в
месяц после вычета
налогов

13. Посміхнись!

14. США

Зарплата
Президента США Барака
Обамы примерно в 5 раз
меньше от зарплаты
лидера Сингапура –
около 400 тыс. долл. в
год, с учетом бонусов и
надбавок набегает до
600 тыс. долл.
English     Русский Rules